Menu Content/Inhalt
Főmenü > Könyvajánló
Könyvajánló
ImageTudatos vásárlók könyve - Válogatás a Tudatos Vásárló fogyasztói magazin első tizenhárom számából.
A Tudatos vásárlók könyve az Ursus Libris és a Tudatos Vásárlók Egyesülete közös kiadásában lát napvilágot. A 2004 óta megjelenő, 2007 óta utcai árusoknál is kapható Tudatos Vásárló fogyasztói magazin első tizenhárom számából tartalmaz válogatásokat a vízfogyasztás, a zöldségek és gyümölcsök, az energia, a vegyi anyagok, a közlekedés, valamint az utazás témakörében. Provokatív kérdések, elgondolkodtató tények és adatok, hasznos tanácsok – mindez egy kötetben.
Néhány érdekes tény a könyvből:
-Egy csésze kávé előállításához száznegyven liter, egy kiló gabonáéhoz ezer, egy kiló rizséhez ezernégyszáz, egy kiló marhahúséhoz tizenháromezer liter vízre van szükség.
-A Föld teljes vízkészletének mindössze 0,8%-a alkalmas emberi fogyasztásra.
-A huzatos nyílászárók utólagos szigetelésével egyhatodával csökkenthető a fűtéshez szükséges energia mennyisége.
-Ha télen egy fokkal csökkentjük a hőmérsékletet, megspórolhatjuk a fűtésre fordított energia öt százalékát.
-A leggyakrabban használt vegyi anyagok háromnegyedéről nem állnak rendelkezésre alapvető környezetvédelmi és egészségügyi adatok.
www.konywebbolt.hu
 
ImageMantak Chia: Tao Yin
A Tao Yin kifejezetten finom edzési mód, amely összekapcsolja a szellemet a testtel, miközben a gyakorló figyelmét befelé irányítja, és nem kifelé. Lényegi célja az egyensúly létrehozása: az erő, rugalmasság és belső energia egységének megteremtése. Mozgásos meditáció, mely egyesíti a testet, az elmét és a szellemet. A "jelen-léttel" és energiával történő mozgás művészete, melynek során lehetőségünk nyílik, hogy megtapasztaljuk önmagunk teljességét a "most"-ban. Ebből a belső teljesség-érzésből önmagától tárul fel a természet, az Univerzum és önmagunk egysége. Elengedhetetlen mindenkinek, aki csúcsteljesítményre, egészségre és fittségre törekszik. A Tao Yin valószínűleg az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy a test, a szellem és lélek közötti csodálatos kapcsolatot megtapasztalhassuk. Szilárd alapot nyújt fitnesz- és sportcélokra csakúgy, mint a lágy mozgásművészetek és a meditáció tanulmányozásához.
www.dakinikonyvek.hu
 
ImageEwa Wong: A hét taoista mester
Ez a kalandos történet a történelmi és a mondai elemek ötvözésével rendkívül lebilincselő módon a taoizmus alapelveit mutatja be. Az ismeretlen szerző tollából származó Hét taoista mester hat férfi és egy nő történetét meséli el, akik személyiségük fejlesztése során embert próbáló viszontagságokon küzdik keresztül magukat. A szereplők és tanáruk, Wang Csung-yang, mindannyian történelmi személyek, akik a Déli-Szung- (1127-1279) és a Jüan- (1271-1368) dinasztiák uralkodása idején éltek. Wang mestert tartják a Teljes Valóság Iskola legnagyobb pátriárkájának, a taoizmus azon ágának, amely szoros rokonságot mutat a zen buddhizmussal. A regény egyrészt Wang tanításain keresztül - olyan témákról, mint a tudat és a test művelése, meditációs technikák, a négy fő akadály, a düh, a haszonvágy, a bujaság és az iszákosság leküzdése -, másrészt a szereplők élvezetes kalandjai révén mutatja be rendkívül elevenen a taoista filozófia és gyakorlatok magját képező tanításokat.
www.dakinikonyvek.hu
 
ImageJon Kabat-Zinn: Bárhová mész, ott vagy
Az éber figyelem gyakorlását a buddhista meditáció szívének tartják, de a lényege univerzális, és mély gyakorlati haszna van mindenki számára. Elménk hajlamos a gépies működésre és arra, hogy elveszítse a kapcsolatot a most-tal, azzal az egyedüli idővel, amelyben élünk, növekedünk, érzünk, szeretünk. Többnyire nem vagyunk ébren a jelen pillanatban feltáruló különleges szépségek és lehetőségek számára. Az éber figyelem lényegében a felébredettségről szól, a meditáció pedig nem más, mint a jelen pillanat éberségének módszeres kifejlesztése.
Jon Kabat-Zinn, a ma már világszerte népszerű éber figyelmen alapuló stresszcsökkentő tréning kidolgozója nagy sikert aratott művében olyan útmutatást ad az éberségmeditáció gyakorlásához, melynek a mindennapi életünkben is hasznát vehetjük. Elsősorban személyes tapasztalatait osztja meg az olvasóval. Egyaránt szól a kezdőkhöz és a tapasztalt gyakorlókhoz, bárkihez, aki szeretné újra meg újra átélni a jelen pillanat gazdagságát.
 
ImageSódó Harada: Bódhidharma ösvényén
A Bódhidharma ösvényén című összeállításban a buddhizmus esszenciáját találjuk. Harada rósi közvetlenül tárja elénk az alapvető kérdést: Hogyan valósíthatjuk meg valódi természetünket minden pillanatban úgy, hogy közben tevékenyen vagyunk jelen a mindennapi életünkben. Érdekes példákon keresztül, tömör és világos szavakkal mutatja meg az olvasónak, hogyan kerülhető el, hogy saját gondolataink és vágyálmaink csapdájába essünk, olyan érzelmi és szellemi korlátokat építve magunk köré, amelyek zavarodottság, tévutak és szenvedés forrásaivá válhatnak.
Harada rósi könyve Bódhidharma ösvényét mutatja be, eredeti módon világítva meg azt, amit Bódhidharma a négy mindent magába foglaló gyakorlatnak hív: az igazságtalanság elviselését, a körülmények elfogadását, a semmi után sem vágyakozást és a Dharmával való összhangot.
Harada zen mester könyvének minden szavát mély, szentimentalizmustól mentes együttérzés hatja át. Sorai nemcsak a zen iránt érdeklődőknek vagy a gyakorlóknak szólnak, hanem minden embernek, aki megérezte felelősségét saját sorsának alakulása iránt.
www.dakinikonyvek.hu
 
ImageRudolf Steiner ebben az 1909-ben és 1910-ben tartott előadásciklusában leginkább olyan kérdéseket tárgyal, amelyek az éntudat témájához kötődnek. Minthogy az emberi én kialakulásában alapvető szerepe van Krisztusnak, azért az egyes előadásokban Krisztusról is sok szó esik, az éntudat és Krisztus különböző aspektusainak megfelelően. Krisztus és a 12 bodhiszattva kapcsolatának, illetve a karma törvényeinek elemzései után Steiner részletesen fejtegeti az én leereszkedését a földi világba (a luciferi hatást a lemúriai korszakban és ennek következményét az emberre), az éntudat fejlődésének sajátosságait az egyiptomi és görög időkben, és a Nyugat különös jelentőségét a lelkiismeret földi kialakulása szempontjából. Rendkívül érdekes a nemek lemúriai kialakulását tárgyaló előadás, a férfi és a női külső forma és belső természet különbségét megvilágító leírás, és a nemek jövőbeli sorsára tett utalás. Külön megemlítendők Rudolf Steiner részletes fejtegetései az evangéliumi Hegyi beszéd boldogokról szóló mondásairól, amelyek szerinte a Krisztus-impulzust értelmezik más és más oldalról. Az éteri Krisztus 20. századi megjelenése, korunk új szellemi képességeinek, a megerősödött, de egyúttal spiritualizálódott (Krisztussal áthatott) éntudat kibontakozása új távlatokat nyithat a történelemben. Ehhez kapcsolódik az utolsó előadás, amely áttekintést ad az antropozófiai (akkor még teozófiai) mozgalom céljáról, szellemiségéről és legfontosabb okkult és morális jelentőségéről: a Krisztus-impulzus képviseléséről a világban.
 
ImageSharadini Dahanukar - Urmila Thatte: Ayurveda mindenkinek
Az Ayurveda mindenkinek c. könyv közérthető és könnyen "emészthető" formában, tömören, némi humorral megfűszerezve, mégis komoly, tudományos részletességgel tárja ki ennek a több évezredes gyógyító tudásnak a kapuit az olvasó előtt olyan, Indiában nagy elismerésnek örvendő Ayurveda orvosprofesszorok tollából, akiknek sorai mögött több évtizedes tapasztalat és komoly szakmai tudás húzódik meg. Hazánkban az utóbbi 10-15 évben egyre növekvő érdeklődés tapasztalható a különböző természetes alapanyagokból előállított, és mindenféle szintetikus összetevőktől mentes gyógyászati készítmények és az ezeket alkalmazó gyógyászati rendszerek iránt. Egyre inkább kezd előtérbe kerülni az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés szemlélete is a már kialakult betegségek kezelésére törekvő szemlélettel szemben. Ez utóbbival összefüggésben egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan ősi gyógyászati rendszerek újra felfedezésére is, amelyek pontosan az előbbi szemléletet követik, illetve lehetővé teszik az egyénre szabott terápiás módszerek kiválasztását és alkalmazását is. Hiszen mindenki tudni szeretné, hogy milyen alkati adottságokkal született, ezek az adottságok milyen betegségekre hajlamosítják őt, és ebből következően milyen életvitelt kellene követnie, hogy megőrizhesse egészségét – azaz mi az előnyös számára, és mi nem.
A könyvek megrendelhetők a Magyar Ayurveda Gyógyászati Alapítvány Kht.-tól a 061-331-4350-es telefonszámon, vagy az Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez e-mail címen.
www.ayurveda.hu
 
ImageLeo Schaya: Az egység szúfi tanítása
Az iszlám világunk utolsó nagy vallásos kinyilatkoztatása, az Egyben találkozó szellemi áramlatok végső kikristályosodása. Jelen mű az iszlám ezotéria, a szúfizmus és legfőbb tanítása, az isteni Egység ismertetése az egyik legnagyobb iszlám költő és misztikus Ibn Arabi Értekezés az Egységről című írása alapján. Az isteni Egység állítása az iszlám létének egyetlen értelme, és minden igazi vallás lényegi követelménye, bárhogy is jusson kifejeződésre. A Korán megerősíti a judaizmus és a kereszténység ortodoxiáját a tiszta és eredeti monoteizmushoz való ragaszkodás által.
 
ImageSunrjú Szuzuki: Nincs mindig úgy
Sunrjú Szuzuki első könyvét, a Zen szellem, a kezdő szellemet megjelenése óta (1971) folyamatosan a buddhizmus legbecsesebb könyveként tartják számon világszerte - Magyarországon pedig már két fordítást is megért. A várva várt folytatás, Szuzuki beszédeinek második csokra, most, a Nincs mindig úgy-gyal végre megérkezett. Ez a kötet harmincöt eladást tartalmaz Szuzuki életének utolsó három évéből Edward Espe Brown szerkesztésében, aki maga is kiváló szerző, és Szuzuki tanítványainak egyike. Az az érettség, amellyel mélyen elhivatott tanítóként az üzenetét képes továbbadni, ebben a kötetben teljességgel elénk tárul. A Nincs mindig úgy-ban Szuzuki a zent hétköznapi nyelven fejezi ki, humorral és jó szívvel. Miközben táplálékot és útravalót ad - miként az apai és anyai kéz - Szuzuki arra buzdít, hogy ki-ki találja meg a maga saját útját. Ahelyett, hogy különleges irány(zat)okat vagy módszereket hangsúlyozna, tanítása arra bátorít, hogy érintsük és ismerjük meg igazi szívünket, és hogy merjünk megnyilvánulni teljes valónkkal. Szuzuki szavai mintha nem kívülről jönnének; mintha egy lényünk mélyéből felszálló hangot ébresztenének fel.
www.konywebbolt.hu
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Találatok 64 - 72 / 107

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk