Menu Content/Inhalt
Imák
Lelki növekedés
 
ImageTiszta szívet teremts bennem, ó, Istenem, és lelkem vezesd vissza a Benned való megnyugváshoz, ó, Reménységem! Az erő szellemével szilárdíts meg engem Ügyedben, ó, Szerettem, és magasztosságod fényével tárd fel ösvényedet előttem, ó, vágyaim Célja! Mindent meghaladó magasságod hatalmával emelj fel engem szentséged egébe, ó, létemnek Forrása, és örvendeztess meg örökkévalóságod szellőivel, ó, Te, Ki életemnek Értelme vagy! Örök dallamaid leheljenek nyugalmat belém, ó, Uram, szabadíts meg mindentől, ami nem Te vagy, és el nem múló Lényed kinyilatkoztatásának hírével szerezz nékem örömet, ó, Te, Ki a Legnyilvánvalóbb vagy a nyilvánvalók, és a Legrejtettebb az elrejtettek között! (Bahá’u’lláh)
 
Ó, Istenem! Üdítsd és vidítsd fel lelkemet! Tisztítsd meg szívemet! Gyújts fényt elmémben!
Minden ügyemet a Te kezedbe helyezem. Te vagy az Irányítóm és Menedékem. Nem leszek többé bánatos és gondterhelt hanem boldog és vidám. Ó, Istenem! Nem leszek többé tele félelemmel és aggodalommal. Nem foglalkozom ezentúl az élet kellemetlen oldalaival. Ó, Isten! Te jobb vagy hozzám, mint én önmagamhoz. Néked szentelem életemet, ó, Uram! ('Abdu'l-Bahá)
 
Image
Imatalálkozó Debrecenben (fotó: Seress Zoltán)

Ó, Istenem! Adj nekem tudást, hitet és szeretetet.
Ó, Te, a Legszeretettebb! Ékesítsd fel fejemet gondviselésed koronájával, szívemet áraszd el a megismerésed világosságával, nyelvemet tedd képessé a Te Neved, a Legnagyobb Név kimondására, és engedd, hogy fülem felfoghassa a Te szent Szavadat. Te vagy az Egy Igaz Szentséges, Akit a múltban, a jelenben és a jövendőben örök dicsőség övez, és Ki parancsainak mindenkor engedelmeskedni kell. Ó, Isten! Segíts engem igazságosnak lennem. Emelj fel a babona és a csalóka képzelődések özöne fölé, s adj nekem a dolgok mélyébe behatoló szemléletet, hogy ráeszmélhessek a Te egyedülvalóságodra és a Te igazságodra mindannyi birodalmadban. ('Abdu’l-Bahá)

Isten felé fordulás
 
Ó, Istenem! A Te közelséged reménységem, és Hozzád fordulni az én örömöm. A Te szereteted vigasztalásom, és a Te Neved az én imádságom. A Te jelenléted a békességem, a Te Szavad az én gyógyulásom.
Ó, Uram, egyedül Téged óhajtalak szolgálni!
Ó, Istenem! Hozzád fordulok, a Te Valódhoz, tedd lehetővé, hogy felemelkedjem a Te megismerésedhez. A Te Neved erőt adott az igazaknak és a szentélyedbe hozta őket. Tárd fel Magad, ó, Uram, és segíts engem, hogy egyre jobban tekintsek a Te szépséged felé.
Ó, Istenem! Segíts engem, hogy mindentől megválhassak, csak Tőled nem. Vágyakozom, hogy közel kerülhessek Hozzád.
Ó, Te, Akit mindenek felett szeretek, erősíts meg hitemben lényed bizonyságának jeleivel, hogy a kételkedő ingadozóktól teljességgel elfordulhassak. Te vagy az én Segítőm, a Hatalmas, a Mindenható. (Bahá’u’lláh)
 
Image
Bahá'iok imádkozás közben Perth-ben, Ausztráliában
© Bahá'í Nemzetközi Közösség (http://media.bahai.org)


Ó, Uram! Hozzád térek menedékért és a Te jeleidre figyelmez szívem.
Ó, Uram! Utazzak bár vagy légyek otthon, pihenjek vagy dolgozzak, teljes bizodalmam mindig Tebenned vagyon.
Adj nékem hát erős segítséget, hogy minden földi dologtól elfordulhassak, ó, Te, Kinek irgalmát semmi meg nem haladhatja.
Adj nékem részt, ó, Uram; miként Néked tetszik és tedd, hogy megelégedjek azzal, mit nékem rendeltél.
Mert Tiéd minden hatalom a parancsolásra. (a Báb)

Ó te, ki arcodat Isten orcája felé fordítod!
Hunyd be szemed minden más dolgok előtt, és nyisd rá azt a Mindenek Felett Kegyelmes birodalmára.
Kérd, amit kívánsz, egyedül csak Tőle, keresd, amit keresel, egyedül csak Tőle.
Egyetlen pillantással százezer reményt vált Ő valóra, szeme egyetlen villanásával százezer gyógyíthatatlan betegséget gyógyít meg Ó, annak egyetlen moccanatával gyógyító balzsamot simít minden sebre, egyetlen bólintásával megszabadítja a szíveket a fájdalom béklyóitól. Azt cselekszi, amit csak kíván, és mit tehetünk mi? Megcselekszi, amit akar, Elrendel, amit kedve tart. Akkor jobb hát néked, ha alázatosan meghajtod fejed és bizodalmad a Mindenek Felett Könyörületes Úrba helyezed. ('Abdu’l-Bahá)

Segítségkérés
 
Ó, Istenem, Kit tisztellek és imádlak! Tanúságot teszek egységedről és egyedüliségedről, és meghajolok adományaid előtt, melyekkel megajándékoztál a múltban, és elárasztasz a jelenben is. Te vagy a Végtelenül Bőkezű. Könyörületességed kicsorduló záporai egyformán patakzanak alá királyokra és koldusokra, és kegyelmed ragyogó fénye az engedelmesekre és engedetlenekre is árad.
Ó, Könyörületesség Istene, Kinek ajtaja előtt meghajol a könyörület leglényege, és Kinek szent Ügye körül kering a szerető jóság legbenső lelke, könyörgünk Hozzád, végtelen kegyelmedért esedezve és jelen pártfogásodat keresve, irgalmazz mindazoknak, akik a lét világának megnyilvánulásai, és ne tagadd meg tőlük kegyelmed áradását! Mi mindnyájan csupán szegények és szűkölködők vagyunk, és bizony, Te vagy a Mindent Birtokló, a Mindent Legyőző, a Mindenható. (Bahá’u’lláh)
 
Image
 Bahá'í templom Langenhain-ban, Németországban
© Bahá'í Nemzetközi Közösség (http://media.bahai.org)
 

Van-e eltávolítója a nehézségeknek Istenen kívül? Mondd: dicsőség az Úrnak! Ő az Isten! Mindenek az Ő szolgái és követik parancsolatait. (a Báb)

Mondd: az Úr ad megelégedést mindenek fölött. A mennyben és a földön nem segíthet más, csak Isten. Ő Önmagában a Mindentudó, a Fenntartó és a Mindenható.(a Báb)

Megpróbáltatások és nehézségek
 
Hatalmadra szólítlak, ó, Istenem! Ne érjen engem semmi rossz a próbák idején, és a hanyagság pillanataiban vezéreld lépteim egyenesen sugallatoddal. Te vagy az Isten, hatalmas vagy Te azt tenni, amit csak kívánsz. Akaratodnak senki ellent nem állhat, sem Célod nem keresztezheti senki. (a Báb)

Ó, Uram! Te vagy minden szenvedés Eloszlatója, és minden nyomorúság Megszüntetője! Te vagy, Ki elűz minden bánatot és megszabadít minden rabot, s Te vagy minden lelkek Megváltója. Ó, Uram, ments meg engem könyörületességed erejével, s számlálj azon szolgáid közé, kik megváltást nyertek. (a Báb)
 
Image
A Lótusz templom Új-Delhiben
© Bahá'í Nemzetközi Közösség (http://media.bahai.org)

Ó, Uram! Te előtted nyilvánvaló, hogy az embereket fájdalom és balsors veszi körül, hogy bajok és nehézségek környezik őket. Minden megpróbáltatás és minden szörnyű csapás úgy éri az embert, mint mikor kígyó támadja meg. Nincsen más menedékhely és védelem számára, mint a Te védőszárnyaid alatti oltalom, őrizet és gondoskodás.
(a Báb)
 
Ó, Te, a Könyörületes! Ó, Uram! A Te oltalmad legyen az én páncélzatom, védelmed az én védőpajzsom, a Te Egyedülvalóságod ajtaja előtti alázat az én őröm, őrizeted és gondoskodásod az én erődöm és az én otthonom. Óvj meg engem önmagam hajlamaitól és kívánságaitól és oltalmazz engem minden betegségtől, bajtól, nehézségtől és megpróbáltatástól. Valóban, Te vagy a Védelmező, az Oltalmazó, a Megtartó, a Mindenről Gondoskodó, s valóban Te vagy a Legkönyörületesebb! ('Abdu'l-Bahá)

Forrás: www.bahai.hu 
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Santmat
Kepesseg
Body Talk