Menu Content/Inhalt
Főmenü > Szellemi áramlatok > Sai Baba tanításai > Sathya Sai Baba legfontosabb céljai
Sathya Sai Baba legfontosabb céljai
ImageSri Sathya Sai Baba szeretné megismertetni az emberrel, a benne lakozó Istenségét, és a végső cél - az Istennel való egyesülés - eléréséhez szükséges viselkedés szabályait, követelményeit. Az kívánja, hogy az Isteni Szeretet és Tökéletesség épüljön be a mindennapi gyakorlatba. Azt szeretné, hogy e tulajdonságok által az ember élete örömmel, harmóniával, szépséggel, kegyelemmel, tökéletességgel és örök boldogsággal teljék meg.
 
Vezető szerepet szán az emberi kapcsolatokban a Sathya (Igazság), Dharma (Helyes viselkedés, erkölcs), Prema (Szeretet), Shanti (Béke), és Ahimsa (Erőszak-nélküliség) elveinek. Szeretné elmélyíteni a különböző felekezetekhez tartozó híveinek őszinte hitét és elkötelezettségét saját vallásuk gyakorlásában azáltal, hogy megértik a vallások igazi szellemét és jelentőségét.
 
"Éljenek és virágozzanak mind a vallások;
hirdessék Isten Dicsőségét minden nyelven, minden dalban.
Legyen ez az eszménykép! Tiszteljük a hitek közötti különbségeket, és
fogadjuk el mindegyiket egyformán mindaddig, amíg egységre törekednek.
Ha minden ember a vallásalapítók által lefektetett eszmék szerint élne
- kerülve a gyűlölködést és kapzsiságot -
akkor a világ békés, boldog hely lenne."
 
A Sathya Sai Baba által előírt legfontosabb alapelvek, a fenti célok elérésére.
 
A Négy alapelv
  • Egyetlen vallás létezik, a Szeretet vallása.
  • Egyetlen kaszt létezik, az Emberiség kasztja.
  • Egyetlen nyelv létezik, a Szív nyelve.
  • Egyetlen Isten van, a Mindenütt-jelenlévő     

Állandóan emlékezz Istenre. Tisztelj minden teremtményt, hiszen mind Isten megtestesülése, más-más alakban. Ismerd fel a vallások alapvető egységét, azt, hogy mindegyik vallás a szeretetre épül.
Minden munkát Istennek felajánlott szolgálatnak tekints.
 
Az élet nehézségeinek megoldásában alkalmazd az Isteni Szeretetből fakadó tulajdonságokat - a megértést, részvétet, toleranciát és segítőkészséget.
 
Minden társadalmi tevékenységed alapuljon Isteni Szereteten, a bűntől irtózáson és a rendíthetetlen erkölcsösségen (Daiva Preethi, Papa Bheethi, Sangha Neethi).
 
Vegyél részt vallási összejöveteleken, taníts, szolgáld az emberiséget mind egyénileg, mind közösségben, szervezett formában, anyagi elvárások nélkül, kizárólag Isten Szeretetére és Kegyének elnyerésére vágyva.
 
Bhagawan Sri Sathya Sai Baba az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt fektet az ingyenes oktatásra, hogy a jövő generációi számára biztosítva legyen Küldetése megvalósításához a megfelelő képzés. Az emberek szenvedésének csökkentése érdekében tervszerű beruházásokat végzett az ingyenes orvosi ellátásért és a vidéken élő szegények helyzetének javításáért.
 
Bhagawan Sri Sathya Sai Baba Isteni Akaratából Anantapur megye 732 falvában tiszta ivóvizet biztosítottak az ott élő ezrek ellátására. Mintegy 2250 km csővezeték lefektetésével, több száz gyűjtőmedence és víztároló felépítésével. 200 millió Rúpiát meghaladó beruházást valósítottak meg. A történelemben példátlan munka kevesebb, mint egy év alatt készült el. Ez a monumentális építkezés csak egy példa Bhagawan Sri Sathya Sai Baba hatalmas segítségére, amivel a falusi tömegek életkörülményeinek javítását tűzte ki célul.
 
Forrás: Sri Sathya Sai Baba Élete és Üzenete - Tájékozató - SSSB Sz.M.K. 2004.
Magyarországi Sri Sathya Sai Baba Szervezet
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk