Menu Content/Inhalt
Főmenü > Világvallások > Buddhizmus > Láma Ole Nydhal életrajza
 
 
Láma Ole Nydhal életrajza
Image1941. március 19.
Koppenhágától északra született.

1941-1960
Ole és testvére Björn igen vad gyerekek és ez a Koppenhágában töltött ifjúságuk alatt sem változott. A fáramászást és szomszédokkal való veszekedést felváltják a motorbiciklik és a box. Apjuk gimnáziumi tanár és kereken ötven könyvével megújítja Dániában a háború utáni német-oktatást. Olénak már két-három éves korában erős álmai vannak hegyvidéki harcokról, ahol vörös ruhás nõket és férfiakat véd.

1960-1969
Egyetemi tanulmányok a koppenhágai egyetemen, közben szemeszterek Tübingenben és Münchenben. Fõ tantárgyai az angol és német. Filozófiát kitűnő eredménnyel végzi, elkezdi írni disszertációját, melynek témája "Aldous Huxley és a boldogító vízió."

1961-ben ismerkedik meg jövendőbeli feleségével Hannah-val.
Vad évek a hippiéra Koppenhágájában, melyek bővelkednek drogos tapasztalatokban, bokszmeccsekben és "hosszú" éjszakákban.

1968-ban az első út Nepálba - egyben ez a nászútjuk Hannah-val. Egy évvel későbbi utazásuk során megismerkednek első buddhista tanítójukkal Lopön Csecsu Rinpocsével.

1969. dec. 22.
Ole és Hannah a harmadik himalájai útjuk kapcsán találkoznak a 16. Karmapával, aki éppen egy különleges buddhista szertartást tart.
Néhány nappal később Karmapa meghívja őket. Még aznap este ajándékba kapnak tőle egy piciny csomagot, mely rendkívül fontos ereklyéket tartalmaz: az összes Karmapa inkarnációtól egy-egy hajszálat.

1969-1972
Három év tanulás Karmapánál a Himalájában - ők az első nyugati tanítványai. Ez idő alatt tanulnak és meditálnak a Karma-Kagyü iskola más jelentős tanítóinál is, mint pl. Kalu Rinpocse.

1972 őszén Karmapa Európába küldi őket azzal a felhatalmazással, hogy Karma-Kagyü centrumokat építsenek fel nyugaton.

1972-1975
"Egy nap, amikor kedvező jelek mutatkoztak, Karmapa magához hívatott és szerencsét hozó ajándékokat adott. Azt mondta, hogy most, mint az első nyugatiak, megkapjuk áldását cetrumok elindítására. A munkánk Skandináviától kezdve egész Európára és végül mindenhová ki fog terjedni. Megígérte, hogy mindenben segítségünkre lesz, továbbá kijelentette, az áldása és átadása állandóan elkísér. Félig sokkos állapotban, de kirobbanó energiától ittasan, mely a mai napig folyvást velünk van és növekszik, küldött minket Európába - és így terelt minket arra az útra, ami az életfeladatunkká vált."

Audencia Margit dán királynőnél, a Dalai Láma látogatása a koppenhágai centrumban, melyet Ole vezet.
Visszatérés után rögtön elkezdődik a munka: előadások Skandináviában és Ausztriában, Hollandiában és Belgiumban, majd ezután Németországban, Svájcban, Franciaországban és Görögországban.
Az előadások után Ole buddhista menedéket ad és elmagyarázza az embereknek, hogyan haladjanak tovább egyedül - mind a mai napig ez a modell ötszáz centrum és meditációs csoport létrehozásához Közép- és Kelet Európában, Dél- és Észak-Amerikában, Ausztráliában. Kezdettől fogva minden munka a centrumokban és körülöttük önkéntes felajánlás, és ez mind a mai napig így van.
Ole kíséri a Karmapát és más Karma-Kagyü tanítókat Európában tett körútjaikon. Hannah fordít nekik, Ole meditációkat vezet és előadásokat tart.

További utazások a Himalájába, Karmapától és a Karma-Kagyü vonal más tanítóitól. Olyan mélyreható meditációs eszközök átadásában részesülnek, mint például a tudatos halál - phova. Később rendszeres zarándokutak tanítványokkal Szikkimbe és rövid látogatások a Dalai Lámánál.
A megélhetését Ole iskolai oktatással, takarítással, favágással vagy épp úszómedencék ásásával keresi. Hannah és barátaik, ha lehet, vele dolgoznak.

"A hetvenes években lehettél valaki anélkül, hogy legyen valamid és a mozgástér szinte határtalan volt. A rövid távokat egy sor átrozsdásodott VW-kisbusz hidalta át, nagyobb utazásoknál egy autókölcsönző cég autóáthelyezési osztályán dolgozó barátaink nyújtottak segítséget."

1976-1981
Indulás Kelet Európába: Ole viszi először Lengyelországba a buddhizmust. Karmapa az egész keleti blokkot egész Japánig a kezébe adja. Első előadás-körutak Dél-Afrikába és USA-ba. Ebben időben Ole egész évben tanít szerte a világon - majdnem minden nap új városban. A csoportok gyarapodnak és az utazási költségeket a 80-as évek óta az előadásokból származó bevétel fedezi.

1978-ban
írja meg könyvét az ifjúságáról és a Karmapánál töltött évekről: "Belépés a Gyémánt Útra" címmel.

Az első nézeteltérések buddhista tanítványok közt Európában: egyesek olyan tanárokat követnek, mint Kalu Rinpocse, aki nyugati tanítványokat szeretne látni az apácák és szerzetesek közt, ők aztán Franciaországban telepednek le. De egyre több nyugati érez vonzalmat a laikusok és megvalósítok tanítási módjához, ezeket Láma Ole Karmapa kívánsága szerint használja. Ez a Gyémánt Út stílus a kelet tibeti megvalósítok (szanszkritül jógik) tradícióira nyúlik vissza. Kalu Rinpocse megkéri tanítványait, hogy a különbségek ellenére támogassák Láma Ole munkáját. Karmapa Olét többször lámának nyilvánítja és egy buddhista védelmező emanációjának nevezi (USA, Franciaország). Ole úgy dönt, egyelőre nem használja a láma elnevezést, nehogy aláássa Kalu Rinpocse munkáját. Kalu Rinpocse lámái elvesztik a láma címet, ha megszegik a cölibátust. Így messzemenően közösen folytatódhat a munka.

A Karma-Kagyü vonal minden tanítója megfogadta, hogy Karmapa vezetése alatt dolgoznak. Több tibeti mégis nagyon korán saját vezetése alá rendeli a centrumokat - főképp Franciaországban és Angliában. Ezért a legtöbb Karmapa centrum Ole vezetése alatt leginkább Közép- és Kelet-Európában jönnek létre. Tudatosan elhatárolják magukat az említett tanítóktól.

"Karmapa pontosan megmondta nekünk, mit kell tennünk. Ez minden találkozásnál így történt mióta 1969-ben a tanítványai lettünk. Ezen irányelvek betartása és az ő áldása lehet az oka annak, hogy nekünk minden olyan jól sikerül."

1981. november 5-én
Karmapa rákban elhunyt egy chicagói korházban. Másfél évvel ezelőtt elmondta Hannah-nak és Ole-nak, mikor szándékozik meghalni, és 108 tanítvánnyal Rumtekben (Szikkim) vártak rá. Rumtekben az égetési szertartáson Ole - mint Karmapa első nyugati tanítványa - viszi a koporsót. Hannah és Ole búcsút vesznek Karmapa még ki sem hűlt tetemétől. A csoport sok csoda tanúja lesz, legfőképp Karmapa holttestének elégetésénél december 20-án.

1982-1988
Főképp Lengyelországban nő meg jelentősen az érdeklődés a buddhizmus iránt. Ole először látogatja meg Japánt, Koreát, később Magyarországot is.

Ezekben az években jön létre néhány a legnagyobb Karma-Kagyü meditációs- és tanítási centrumok közül. Az előadás körutak között megtartják az első több napos meditációs kurzusokat Európa néhány országában és Amerikában.

A buddhizmus nyugati továbbfejlődése körvonalazódik: a 80-as évek közepén 400 ember látogatja Ole előadásait. Lengyelországban többen, mint nyugat Európában, Észak- és Dél Amerikában leginkább kis csoportok, maximum 100 emberrel.
Tomek Lehnert belép a képbe. Ole lengyelországi tanítványa, mivel kritizálja a rendszert közvetlenül a kommunista katonai rendőrség által megkísérelt letartóztatása előtt kimenekül Dániába. Ettől kezdve segédkezik Láma Ole világ körüli útjainak szervezésében.
Künzig Samar Rinpocsétól, aki Karmapa után a legmagasabb tanítója a Karma-Kagyü vonalnak, Ole a "buddhista mester" elnevezést kapja.

1983-ben Ole édesanya 83 évesen egy autóbalesetben meghal. Ugyanebben az évben Ole megkapja a "hivatalos" engedélyt arra, hogy a tudatos halált (tib. Phova) tanítsa. Hamarosan megtartja Grazban az első Phova kurzust 130 tanítvánnyal. Azóta évente tucatszor tart ilyen kurzusokat világszerte. Ez idáig 55000 ember vett részt rajtuk sikeresen.

1987-ben
egy freiburgi előadása lesz az alapja "Mahamudra" című könyvének, melyet 1999-ben "A nagy pecsét" című kiadvány követ.

1988-1989
1988-ban Ole először utazik Oroszországba inkognitóban a finn határon át autóval, sátorral és hálózsákkal. Leningrádban reggeltől az éjszakába nyúlóan tanít több magánlakásban - így jönnek létre az első központok Szentpétervárot és Talinban.
Dániában hivatalosan elismerik a buddhizmust. Többek közt Ole hivatalosan eskethet és temethet.
Künzig Samar Rinpocse hivatalosan lámának (buddhista tanító) titulálja Olét.

1989-ben jön létre második könyve "Minden határon túl", mely leírja a Gyémánt Út fejlődését nyugaton. Világosan rámutatott a visszás állapotokra, ami a "politikailag korrekt" buddhisták körében nemtetszést vált ki.

1990-1993
1990-ben megalakul a Karma-Kagyü Dachverband e. V (Karma-Kagyü Csúcsszervezet) - mai néven Buddhistischer Dachverband Deutschland der Karma-Kagyü Linie e. V (A Karma-Kagyü vonal Németországi Csúcsszervezete), röviden BDD. Ez egy szolgáltató intézmény a meditációs centrumok számára, mely a buddhista tanítók előadás körútjait szervezi és a meditációs szövegek kiadását, és forgalmazását intézi. A 90-es évek folyamán könyvekkel, videókkal, CD-kel és pr-tevékenységgel bővül a kínálat. A tartalommért Láma Ole és Láma Dzsigmela a felelősek (Láma Dzsigmelét még a 16. Karmapa nevezte ki helyetteseként Európában). A mai napig 79 centrum és meditációs csoport tömörül hét buddhista regionális szervezetbe (déli, délnyugati, közép-rajnai, nyugati, északi, keleti Karma-Kagyü iskola), ezek mind a BDD tagjai.

Világszerte Láma Ole 500 centrumot létesített, melyekben rajta és ázsiai kollegáin kívül immár kerek egy tucat általa felhatalmazott nyugati utazó tanító oktat - főleg Németországból, Ausztriából, Svájcból és Lengyelországból. Időközben ők is szert tettek évtizedes meditációs tapasztalatra és a centrumok meghívják őket.

Ugyanebben az évben Caty Hartung, Ole asszisztenseként elkezd utazni világszerte.
Glasznoszt és Peresztrojka után Oroszországban robbanásszeruen megnövekedik a végzendő munka. Néhány nap alatt több mint ezer ember vesz menedéket. November közepén kelet Németországban is kezdetüket veszik az előadások, egyenlőre csekély az érdeklődés mellett.

1992-ben Tibetben a kilenc éves 17. Karmapa Táje Dordzse, a Karmapa 17. reinkarnációja fényképről felismeri Olét. Miután Tibet kínai megszállói elől Delhibe /Észak-India/ menekül, nagy öröm közepette találkoznak.

1994-1999
1994 márciusában a 17. Karmapa Táje Dordzse Új Delhiben (India) találkozik a világ minden részéről összesereglett követőjével. Azóta Karmapa hagyományos tanulmányait folytatja Új Delhiben és a Himalájában.

1996-ban a Nemzetközi Kagyü Konferencia keretein belül Új Delhiben a Kagyü iskolák számos tanítója találkozik a világ különböző országaiból. Ez alkalomból Láma Ole biztosítja a Samarpa által felismert Táje Dordzsét a Gyémánt Út centrumok támogatásáról.

1993 óta Láma Ole minden nyáron egy nagy meditációs kurzust vezet Kasselben, melyen néha 1500 ember is részt vesz. A többi európai kurzus résztvevőinek száma is 500-ról majd' 2000-re növekszik. Lopön Csecsu Rinpocse is gyakran meglátogatja a kurzusokat (Csescsu Rinpocse volt Hannah és Ole első buddhista tanítója).

Az ezredfordulóra a következőképpen alakult Láma Ole éves úti terve:
Csehország- Balkán- Lengyelország 11 hónap
Közép-Európa 4 hónap
Ukrajna, Oroszország, Szibéria,
Litvánia, Lettország, Észtország 2 hónap
Skandinávia 2 hét
Ausztália, Új-Zéland 1 hónap
Dél-Amerika, Közép-Amerika 1 hónap
Észak-Amerika 1 hónap

A fennmaradó idő: projektek, levekre válaszok, könyvírás

Szabadság: három nap közeli barátok társaságában és gyors motorokon az Alpokban.

2000 szilveszterén az eddigi legnagyobb Kagyü szilveszteri parti kerül megrendezésre 2500 ember részvételével Wuppertalban.

2000
Az évezred kezdetén a 17. Karmapa először látogat el Európába. Ezt a nagy alkalmat 6000, főként Közép- és Kelet-Európából származó tanítvány ünnepli meg január 2-3-án a düsseldorfi Philips csarnokban, velük együtt Lopön Csecsu Rinpocse, Hannah és Láma Ole. Karmapa buddhista tanításokat és beavatásokat ad. Budapesten 3000 ember fogadja, továbbá százával és ezrével üdvözlik Karmapát Franciaországban, Ausztriában és Münchenben.
 
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk