Menu Content/Inhalt
Főmenü > Életvitel, önismeret > A Szeretet Művészete
A Szeretet Művészete
2008.01.21.

ImageCikkemet megerősítésként szánom az emberi kapcsolatokhoz, a rohanó élettempó mellé és kívánom váljék gyakorlattá a ma igenis aktuális tanítás az: AJA mely Máté Imre Yotengrit c. könyve a rábaközi tudók szellemi hagyatékának gyűjteményének része. Az AJA, mely magába foglalja a teremtés tanát, valamint a tudás gyarapításának, a lélek szépítésének tanát is. Az AJA tanításai számos hasznos, a mindennapokban eredményesen használható útmutatást közölnek arra vonatkozóan, hogyan tegyük rendbe emberi kapcsolatainkat, párkapcsolatunkat és miként tehetjük teljesebbé szerelmi életünket.

 Figyelmesség, gyengédség emberi kapcsolataid fűszerei

Ismeretes tény, hogy mára, mennyi kérdés feszül a nő és férfi kapcsolata köré, hogy mennyire nehézzé vált a magyar nő és férfi kapcsolata, a párkapcsolatok egyensúlyának megtartása. Tapasztalhatjuk azt is, milyen nehéz, mai körülményeink között a női, illetve a férfi szerepek gyakorlata, érvényesítése. Az AJA tanításai segítségére lehetnek mindenkinek, aki figyelmességgel, gyengédséggel kívánja megfűszerezni, emberi kapcsolatait, kedvesével való viszonyát, szexuális életét.

A "szeretet" szavunkról

Menjünk kicsit vissza, a szeretet szavunk mélyebb értéséért. Érdekes üzenetet hordoz, már a "szer" szavunk is: a "szer" volt az a helység, ahol a különféle munkához szükséges eszközöket tartották és tanácsot tartottak őseink. A "szer" szavunk, utal rendre, egymással kapcsolatban álló felekre is. A szer volt, ahol a szerszámokat /belső megmunkálás eszközei/ tartották, mely szer-számok segítségével meghitt otthont teremtettek, földet műveltek. Szerda pedig a hét közepe, hiszen a hét a magyaroknál, vasárnap, "vásár"nappal kezdődik. Közép, avagy szív... Ezzel az utalással talán mélyebben is érthető, a szeretet, szerelem, szavunk gyökere, tanítása.

A szeretet művészete

 Azt gondolom, hogy aki szeret, másokat is képes felemelni, megújítani, hiszen önmaga szabaddá vált a Szeretetben. Aki szeret, Istenben él és hozzáállásában, cselekedeteiben, kifejezi Istent. E gondolat mentén, az "AJA" méltán nevezhető a magyar hagyomány gyöngyszemének, a Szeretet Művészetének.
Ha így gondolkodunk a párkapcsolatokról, az egymással való viszonyunkról, egyértelműen látszik, hogy ez a szeretet, nem az a szeretet, ami egyik nap szeret, a másik nap kiszeret. A meghitt párkapcsolat esetében többről van szó, mint "szeretem, nem szeretem". Már pedig, ha megértő emberi kapcsolatra vágyunk elsődleges szempontunkká kell váljon a másik elfogadása akkor is, ha ez nekünk, nem igazán esik jól, vagy nem tetszik. Talán többen is felismerték már, hogy a legnehezebb a mások kellemetlenségének elviselése, s éppen ezért a párkapcsolatok zöme, a könnyebb megoldások választásába torkollik: ezek a tarkabarka játszmák, melyek önös, kicsinyes és méltatlan szerepeket osztanak nőnek és férfinak egyaránt.

Elfogadás, egymás tisztelete

Yotengrit AJA a Szeretet Művészete, az elfogadó, egymást tiszteletben tartó, a figyelmes párkapcsolat elemeit, olyan kultúrát tanít, melynek - tapasztalatom szerint - a mai ember jócskán híján van. Ha nem így volna, nem lenne ennyi probléma a világban. Ennek okát nő és férfi egyéni szerepkonfliktusában látom, mely a teremtéssel való kapcsolat szétzuhanására, a gyökerekkel való szakadásra mutat.
A szexualitás az AJA-ban az EGYség, támogatásában, a javulás érdekében, a szeretet, szerelem, szeretkezés hármasságában, a jó egészség garanciájaként jelenik meg. Kimondja, hogy a nőnek és férfinak, Istentől eredő joga a boldogság. Nő és férfi EGYségét, EGYüttműködésüket tartja szem előtt azaz, együttműködésüket Istenben: " Nő meg férfi- Egy két fele. Együtt alkotnak egészet..." /Aja/

A nő teste szent

Őseink a nő testét Szentélynek, Isten teremtő műhelyének tekintették és eképpen is bántak vele, s a Nő is így tanulta meg testét: " az asszony teste szent, mert benne ismétlődik folyton folyvást a teremtés. Teremtés műhelye az ő teste, ezért mindig különb anyagra, mindig a különb szellemre vágyik..." /Aja/
A nő és a teremtés kapcsolódásában, a nők és férfiak talán megértik azt, vajon minek okán jár érzelmekben, megtapasztalásban, annyira elől a nő. Mindezen adottság tudatában pedig, meg van a nők lehetősége, hogy ezt a magukban hordott, eredendően szakrális minőséget, felelősséggel, megfelelő hozzáállásuk birtokában érvényre juttassák. Ez újfajta hozzáállás gyakorlatát jelenti számukra, hiszen új szerepeik megvalósításáról van szó, melyek alkalmazásával támogatják és emelik a férfit. Ez mindkettőjük, nő és férfi részéről is, az együttérzés és figyelmes elfogadás, az önmérséklet gyakorlatát jelenti. Meglátásom szerint e gyakorlaton keresztül juthatnak el a felelős együttműködés szerepei alkalmazásához.

Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy
 
nőből és férfiból nem szabad továbbra is árucikket csinálni, valamint a nőt és férfit, nem szabad tovább impotenciával, a pénisz kicsinységével, a kis mellűséggel, kevésbé fénylő szájjal, narancsbőrrel, ráncokkal, töredezett hajjal, a "nem vagy megfelelő" sugalmaival sokkolni! Ha így tesz a világ, vét az Élet Szakralitása ellen. Nőnek és férfinak, ki kell ebből emelkedni: Felelős együttműködési szándéka birtokában, össze kell fognia annak érdekében, hogy ezt a mindkettőjük számára méltatlan szerepet meghaladják. E közös cél érdekében az AJA hasznos útmutatásokkal áll rendelkezésre, mely útmutatások, szimbolikus üzenetek értése, a Belső világ értését is feltételezik.

Merj szeretni!

Mindannyian szeretetre, kedvességre, figyelmességre vágyunk, így hát engedjünk a szeretet, tanításának. Álljunk magunk mellé, hogy egymás mellé állhassunk, merjük látni spirituális - materiális és szellemi minőségeinket, hogy hármasságunk - szakralitásunk egyensúlyában élhessünk. Szeressünk, hogy szeressenek minket, fogadjunk el, hogy elfogadjanak mások, ébresszük fel emberi, felsőbb érzelmeinket! Merjünk tanulni egymástól ugyanúgy, ahogy a Naptól, az Égtől, a Fáktól, a Széltől, a természettől, a Mindenségtől. Meglátásom szerint, a szeretet ismeri a mértéket, a felelősséget, másokat megóv, figyelmes, támogatja az egyéni és közösségi fejlődést és gyógyít. Mindez, ellent mond a mai gyakorlatnak. Éppen ezért, aki valódi, mély, megbecsülésben kiteljesedő párkapcsolatra, emberi kapcsolatokra vágyik, annak ezért meg kell dolgoznia, elsősorban magán, magában. S hogy, hogyan? Figyelmesen, türelmesen.

Tápláld a szeretetet helyes hozzáállással!

A kezdetektől fogva, mindannyiunk sajátja a szeretet, így tanulnunk nem kell: visszavenni, ébreszteni, táplálni, megerősíteni annál inkább szükséges! Visszavenni helyes hozzáállással, ébreszteni, táplálni szép szavakkal, helyes cselekedettel, önvizsgálattal, az önmérséklet gyakorlásával. Milyen nehéz, sóhajtunk fel, hiszen mennyi gát, mennyi negatív tendencia, mennyi félelem és szorongás áll az útjában.

S most az AJA hét esszenciáját kínálom párkapcsolatod, emberi kapcsolataid értéséhez:

1. "Úgy csináld, ahogy jól esik, ahogy mindkettőtöknek jól esik!
2. Ha elhagytak gondold meg, mit hibáztál te magad, ha becsaptak, gondold meg, nem méltatlanokhoz ereszkedtél-e?
3. Nőstény erény: nőstény gyöngédség, béketűrés, bátorság, virág-szépség, üres kancsó asztalra tétele, kotlós gondoskodása, mosoly szép szavakért.
4. Hím erény: hím gyöngédség, béketűrés, hím bátorság, dongó szorgalma virág kelyhében, üres kancsó megtöltése az asztalon, kakas ébersége, szép szavak mosolyért.
5. A szerető nem tulajdon, ő társ. Nő meg férfi egyenlők.
6. A férfi, ha nem önmaga kéjét keresi, hanem ha kéjt akar okozni, örömöt, gyönyört, a nő gyönyörén át nyeri el önmagának a legszebbet.
7. A nemek közt nincs verseny, nincs háborúság. FÖLADATUK MÁS: kiegészítik egymást egész emberré". /Máté Imre: Yotengrit/

Elcsendesedve, az elmét lehalkítva, a pörgést lelassítva, a tevékenységet és a beszédet visszafogva, a megértés Belülről megérkezik. Ébreszd figyelmességedet, türelmedet! Mindannyian élvezhetjük az eredményt. Így legyen!

Szerző: Knolmár Mária (Marica) - a Turiyam Program vezetője
www.turiyam.com
 
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk