Menu Content/Inhalt
Sri Sathya Sai Baba
Image„paritnayana sadhunam vinasaya ca duskrtam dharma-samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge”
 
„Az erényesek védelmére, a gonoszág elpusztítására, s az Erkölcsi törvény (Dharma) helyreállításáért korról korra megszületek” (Bhagavad Gita 4. fejezet, 8. vers)
 
Ha az emberiség letér a helyes útról, és a világban eluralkodik a gonoszság, a formanélküli Istenség testet ölt, hogy visszavezesse az embereket az erkölcsösség útjára. India és világ szerte egyre többen hiszik azt, hogy a jelenkor Avatárja (Isteni inkarnáció) maga Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.
 
Baba 1926. november 23.-án született Dél-Indiában, Puttaparthi faluban. Már tizennégy éves korában kinyilvánította tudását és különleges képességeit a környék lakói körében, de az idõ múlásával egyre nagyobb hírnévre és megbecsülésre tett szert; egyre több embert vonzott maga köré. Az 1960-as években már a nyugati világ országaiból is egyre többen látogattak el Hozzá.
 
Sathya Sai Baba kijelenti, hogy nem akar új vallást alapítani, sem a hívõket egy bizonyos fajta vallás elfogadására késztetni, hanem arra ösztönöz, hogy akik az Ă• Üzenetéhez vonzódnak, „Tartsanak ki meglévõ hitük mellett, és erõsítsék azt. Azt is kinyilvánította, hogy nem azért jött, hogy követõket gyĂ»jtsön Maga köré, hanem hogy meggyújtsa a Szeretet tüzét a szívekben, hogy még nagyobb fénnyel ragyogjon.
 
„Legyenek és virágozzanak a különféle vallások; hirdessék Isten Dicsõségét minden nyelven, minden dalban. Legyen ez az eszménykép! Tiszteljük a hitek közötti különbségeket, s fogadjuk el mindegyiket egyformán mindaddig, amíg azok is az egységre törekednek. Ha minden ember a vallás alapítói által lefektetett ideák szerint él - kerülve a gyĂ»lölködést és kapzsiságot –, akkor a világ békés, boldog lakóhellyé válhat számára.” - mondja.
 
Sathya Sai Baba azt tanítja, hogy az ember alaptermészete Isteni, és élete fõ célja az, hogy ezt felismerje. Ez az önmegvalósítás azonban csak úgy érhetõ el, ha erkölcsösen élünk, önzetlen segítséget nyújtunk minden halandónak, de különösen az arra leginkább rászorulóknak, és szeretetet, tiszteletet fejlesztünk ki magunkban minden élõlény iránt. A vallások egységének megteremtésére újra és újra kihangsúlyozza azokat a fontos alapelveket, amelyek az összes világvallás alapjai: Igazság, Erkölcs, Béke, Szeretetet és Erõszak-nélküliség. Arra ösztönöz bennünket, hogy mindennapjainkban gyakoroljuk ezeket az emberi értékeket, s ehhez saját életével állít elénk lelkesítõ példát.
 
Sathya Sai Baba azt vallja, hogy az orvosi ellátásnak ingyenesnek kell lennie. Ennek alátámasztására Indiában két, egyenként háromszáz férõhelyes, teljesen ingyenes „szuper speciális” kórházat hozott létre, ahol a legmodernebb felszereltséggel, és a legújabb eljárással szívsebészeti, és egyéb, komoly mĂ»téteket végeznek. Mindkét kórház ingyenes, és a szegények ellátását szolgálja.
 
Sathya Sai Baba azt mondja, hogy az oktatást ingyenessé kell tenni, melynek nem csak a lexikális tudást, hanem erkölcsi értékeket és spiritualitást is magában kell foglalnia. „Az oktatás fõ célja a jellem.”- mondja. Útmutatóul létrehozott egy iskolarendszert, amelyhez általános iskola, középiskola és a Sathya Sai Felsõoktatási Intézet tartozik, melyet 1981-ben az indiai kormány egyetemmé minõsített. Ez az oktatási rendszer teljesen ingyenes, a diákoknak sem az oktatásért, szállásért, sem az étkezésért nem kell fizetniük.
 
A víz Indiában igen becses kincs. Andra Pradesh állam – ahol Sai Baba elsõszámú ashramja található – aszály sújtotta terület, és az arzénszennyezettség miatt sok kút vize ihatatlan. Mivel az állam semmit sem tett, Sai Baba egy hatvanhárom millió dolláros tervezet keretében gátakat, csatornákat, víztartályokat és víztározókat építetett, és hétszáz falut látott el friss ivóvízzel. Az ivóvízhálózat egy éven belül elkészült. Késõbb Andra Pradesh államra bízták mĂ»ködtetését. Tudomásunk szerint a világon ez a legnagyobb, non-profit jellegĂ», magán szervezet által létrehozott tervezet.
 
„Szeress mindenkit, szolgálj mindenkit!”
„Mindig segíts, sohase árts!”
 
Élete és Üzenete megszámlálhatatlan embert ösztönzött arra, hogy jobb életet éljen. Világszerte sok száz Sai Központ mĂ»ködik, melyek tagjai tanításait gyakorolva, egységre és harmóniára törekednek, hogy ezzel életüket jobbá tegyék, és a spirituális úton elõrehaladjanak.
 
Élménybeszámoló
 
Amikor elõször megpillantottam, olyannyira megérintett a belõle áradó szeretet hulláma, hogy önkénytelen zokogásban törtem ki, és azt éreztem, végre megtaláltam, amit kerestem. Életem teljesen megváltozott a vele való találkozás által.
 
Az emberek között járva Baba gyakran hoz létre szent hamut (vibhuti) betegségeik, fájdalmuk enyhítésére. A kezét megtörli az önkéntesek által nyújtott kendõben. Egyik utam alkalmával megfogalmazódott bennem egy gondolat, milyen jó lenne, ha egy ilyen kendõt kaphatnék, de errõl az álmomról senkinek sem beszéltem. Néhány nappal késõbb egy társam üzenetét közvetítendõ az egyik önkénteshez voltam hivatalos. Ottlétem alatt a lány elmesélte, hogy milyen érdekes dolog esett meg vele.
 
A napokban, ahogy a szokásos szolgálatot végezte az emberek között ülve, Baba magához intette, és elkérte a kendõjét, hogy a hamut letörölhesse a kezérõl. Azt mondta, hogy Babához sokkal közelebb is ültek önkéntesek, mégis õt szólította, amit nem igazán értett, mert ez nem volt jellemzõ. Miután ezt elmesélte, odament a kis házi oltárához, levette a kendõt, és felém nyújtotta: „Legyen a tiéd”- mondta. Így teljesítette Baba egyszerĂ» kívánságomat, bizonyítva számomra, hogy Ă• valóban ismeri az emberek gondolatait, legrejtettebb vágyait, s valóban az, akinek mondják.
 
Magyarországi Sri Sathya Sai Baba Szervezet 
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk