Menu Content/Inhalt
Fõmenü > Életvitel, önismeret > Természetes család > Az önmérgezésrõl és a gyermekek betegségeirõl
Az önmérgezésrõl és a gyermekek betegségeirõl
ImageNem a fájdalom megszüntetése a lényeg a betegség és a szenvedések kérdésében, hanem az, hogy tulajdonképpen miért, milyen vegyi - biológiai folyamatok következtében jön létre a belsõ testi (szervi) rombolódás. Az hogy milyen lelki és szellemi zavarok és feszültségek, rejtett vagy nyílt ambíciókból eredõ nyílt haragvások és rejtett gyĂ»lölködések, illetve folyamatosan átélt csendes - jogosnak képzelt! – neheztelések hozzák létre azokat a biológiai (szervi) rombolódásokat (káros és kóros elváltozásokat), amelyeket a fájdalom és a testi szenvedés jelez. Az orvostudomány ezt a hormonális és más jellegĂ» önmérgezési folyamatot immun rendszeri zavarból eredõ következményként kezeli és a zavart (a bajt!) a test szintjén próbálja különbözõ gyógyszeres erõsítésekkel, vagy erõszakos beavatkozásokkal megszüntetni. Holott testi-immunrendszeri zavarról mindössze annyiban lehet szó, amennyiben az immunrendszeri zavarok (az egész szervezeti szintjén mĂ»ködõ, belsõ egyensúlyi-kiegyenlítõdési zavarok) leképezik a szellemi-lelki zavarokat. De ne hatoljunk be illetéktelenül az orvostudomány részeredményekkel terhelt életterületére, mert ezáltal a biológiai folyamatok labirintusába tévedünk és úgy járunk mint a sólyom, amely nem tudott a kerítésrõl elrepülni miután társalgott az ólbeli baromfiakkal. A magyar nyelv tökéletesen tájékoztat és találóan mondja, hogy mi történik, amikor haragszunk és gyĂ»lölködünk: mérgelõdünk!
 
Mérges vagyok, amikor haragszom valakire vagy valamire, és tényleg, e nyelv által biztosított metafizikai tudás birtokában már ki lehet kérdezni a jelenségrõl az orvosokat és biológusokat, és amennyiben tényleg eléggé tájékozottak a szakmájukban, visszaigazolhatják, hogy amikor haragszunk, dühöngünk, hisztériázunk, haragszunk, neheztelünk valakire vagy valamire folyamatosan, olyankor a szervezetünk, egészen pontosan a mirigyeink (bizonyos mirigyeink!) különbözõ hormonális mérgeket (mérgezõ genetikai információkat tartalmazó élet- és halálnedveket) állítanak elõ és küldik szét a szervezetünkbe. A hormonális nedveket tartalmazó linfarendszer széthordja ezeket a mérgeket az egész szervezetünkben. És nem is akármelyik mirigyünk kezdi termelni (nem véletlenszerĂ»en!) a hullaméreghez hasonlatos hormonális mérgeket és nem akárhova szállítja a linfarendszer a huzamosan fenntartott és intenzíven átélt mérgelõdéseink következtében  a szervezetünk által termelt mérgeket, hanem azok a mirigyek, amelyek azokhoz a testrészeinkhez tartoznak, amelyek kapcsolatban állnak azzal a spirituális erõtérrel amely a haragunk tárgyát képezi.
 
Ha szerelmünkre, illetve élettársunkra haragszunk, vagy ha féltékenyek vagyunk, a mellékvesék mérgezik a vese, illetve a deréktájék szerveit, ha szüleinkre,  gyermekeinkre és általában a családtagjainkra, a hasnyálmirigy mérgezi a gyomrot, a patkóbelet és általában a gyomortájékot. Ha önérzeti, személyiségi gondjaink vannak, a csecsemõmirigy mérgezi a szívet és a szívtájékot, ha viszont szerelmi - élettársi viszonyunk zavartsága (pl. érzelmi kifejezési képtelenség, féltékenység, a pár elvesztésétõl való félelem, stb.) párosul az személyi tudat fejlõdési, illetve az önérvényesítési (hiusági, önérzékelési, önérzeti, becsvágyi és a partner fölötti uralkodási) problémákkal, akkor már a Skorpiói testrészünkhöz tartozó petefészek, illetve a prosztata mirigyei kezdik a medencetájéki szerveinkbe a romboló mérget és szélsõséges esetekben a halálos mérget is „kitermelni”. Ha sors-elfogadási, sors-feldolgozási problémáink miatt kénytelenek, de ugyanakkor képtelenek is vagyunk lenyelni a sors-nehézségeinket és finoman bár, de gyakran összeszorul a torkunk haragunkban, vagy akárcsak finom, a sorsunkkal szembeni méltatlankodásunkban is, a torokmirigyünk termeli a mérget és rombolja - zavarja meg vagy a saját, vagy a környékén levõ szervek mĂ»ködését, károsítja épségüket. A leggyakoribb viszont, hogy ezt az egészet egyszerre éljük át, a sok eltusolás - elfojtás után minden tõr ránk, vagy legalábbis ezek a nagy része és ilyenkor a homlokmirigy vagy/és az agyalapi mirigy kezdi termelni a hormonális mérgeket, aminek az elsõ jele a fej és ízületi fájdalmakkal járó meghĂ»lés, illetve e huzamos és gyakori hĂ»léses megbetegedések. Nem a hideg okozza tehát a gyulladással járó hĂ»léses betegségeket, hanem azok csak jelzik, hogy gondolatban - és képzeletben - nagyon támadunk valakit, valakiket, illetve valamit (pl. a saját „szerencsétlen” sorsunkat).
 
Ezért van az, hogy tartózkodhatunk - lehetünk, ülhetünk - bármilyen hideg helyiségben, amennyiben nem félünk attól, hogy meg fogunk hĂ»lni, nem is hĂ»lünk meg, ha az elõzõ napokban sikerült folyamatosan és egyáltalán nem haragudni senkire és semmire sem. Máskor viszont, amikor sikertelenségeink és kudarcaink hatására „jól kivertük a biztosítékot”, elég egy fagylalt sietõs elfogyasztása, vagy az, ha a nyári szellõ kellemesen fújdogálja az izzadt arcunkat és máris „rajtunk ül a hĂ»lés” a legnagyobb nyári kánikula közepén. Megjegyzem: általában nem akkor történik meg pl. a hĂ»lés, amikor átéljük a hirtelen támadó - méltónak képzelt! - haragunkat, nem a hosszas dühöngés, vagy a huzamos neheztelés közben történik meg a hĂ»lés, még akkor sem, ha esetleg tényleg nagyon hideg van ott, ahol a negatív szenvedélyes átélések közepette tartózkodunk, hanem amikor a hĂ»lést látszólag kiváltó külsõ okkal: a hideggel (széllel) való találkozás két - három nappal késõbb, néhány nappal a haragos, illetve a dühöngõ, vagy hisztériázó átéléseink után jön létre. Akkor tehát, amikor az illetõ mirigynek volt ideje bõven kitermelni a megfelelõ mérgeket és a méreg nem csak, hogy jól beépült már a szervezetbe (a megfelelõ szervekbe), hanem finoman már rombolni, bontani is kezdte azok felszíni sejtrendszerét. Az tehát, hogy az illetõ szervek, vagy testrész - testrészek meghĂ»lnek, nem oka a hideg körülményekkel való találkozásnak, hanem maga a hĂ»lést követõ gyulladás következménye annak, hogy az illetõ szervek, testrészek már le voltak gyengülve (meg voltak támadva) elõzõleg az önmérgezés következtében.
 
És persze, a baktériumok és a vírusok támadása, mint betegségkiváltó oknak az indoklása (magyarázata) ugyancsak a felületes természettudomány naiv gyermekmeséje, hiszen, ahhoz, hogy a természetben bárhol fellelhetõ és a természet egyensúlyát biztosító baktériumok rátelepedjenek és fogyasztani kezdjenek egy - egy külsõ testrészt, vagy belsõ szervet, annak a szervnek elõzõleg már gyengének (támadottnak) kell lennie, az önmérgezés következtében! A hamis genetikai kódokat hordozó és a támadott szervezetbe e hamis kódokat beépíteni képes vírusok viszont - a Jó Istennek egy másik a lét egyensúlyát fenntartani hivatott csodálatos találmányai! - ugyancsak azzal a feltétellel épülhetnek be a szervezet rendszerébe, ha az elõzõleg már hamis információt kapott belülrõl: a saját zavarosan mĂ»ködõ hormonrendszerétõl. Ez a magyarázat arra is egyébként, hogy súlyosan - halálosan - fertõzött betegek és elkülönítet betegcsoportok mellett szolgálatot teljesítõ orvosok, apácák és szerzetesek miért nem fertõzõdtek meg, hiszen ápolás és gondozás közben sokszor úgymond testi érintkezésbe is kerültek a fertõzött (haldokló) betegekkel és halottakkal.
 
És ugyanezek a magyarázatok (romlási: belsõ mérgezési önrombolási folyamatok) érvényesek, a tudomány szeme elõl egyelõre valamiért rejtetten mĂ»ködõ fogak - fog gyökerek! - romlására, szuvasodására is.
 
Felmerül még az ártatlan csecsemõk fertõzõdésének a kérdése is, de amint látni fogjuk, itt a vallásos képzetek szerinti legnagyobb isteni, illetve természeti igazságtalanság problémakörével találjuk szembe magunkat: bizony a gyermekeink 14 éves korukig ki vannak szolgáltatva az édesanyjuk (és ha árvák, akkor mind a távolban élõ édesanyjuk, mind a közvetlen gondozójuk - gyámjuk) negatív és zavart (feszült) lelki, szellemi és spirituális tevékenységének, folyamatainak. - Erre a kérdéskörre a konstellációk és a betegségek közötti összefüggésekrõl szóló tanulmányomban  részletesebben is visszatérek.
 
A szenvedéscsomagot jelentõ betegségtünetek akkor jelentkeznek, ha több apróbb fájdalomjelzést (például a szorongás, a lelkiismeret furdalás és a düh is lelki és testi fájdalomjelzéseket vált ki) nem voltunk hajlandóak észlelni és ezen jelzésekbõl okulva, a szükséges mentalitásváltoztatást eltökélni és megvalósítani, vagyis a szükséges következtetéseket levonni. Ezért minden betegségi tünetet olyan jelként kell felfognunk, amely arra utal, hogy valamit nem teszünk helyesen a szellemi-lelki életünkben. A betegség ugyanis a fájdalom-jelrendszerével együtt, egy olyan, az egyetemes létezés fennmaradását biztosító, szabályozó rendszer, amely a az egyetemes létezés folyamatos fennmaradását lehetõvé teszi és szabályozza az egyén romboló asztrális (érzelmi) és mentális (gondolkozási) tevékenységével szemben. Vagyis az emberi individuum pszicho-mentális önkényeskedései ellen. Amennyiben nem létezne a betegség, és amennyiben nem létezne ez, az emberi energiát lecsökkentõ és elszívó rendszer, az ambíciós ("forrófejĂ»") és haragvó-gyĂ»lölködõ emberi individualitások képesek lennének tönkretenni romboló energia-kisugárzásaikkal nem csak az egész emberiséget, hanem magát a teremtést is.
 
Persze, itt azonnal felmerül a kérdés, hogy akkor az "ártatlan" újszülöttek, az ártatlan csecsemõk és a szintén "ártatlan" kiskorúak miért szenvednek különbözõ betegségekben? E kérdés megválaszolása érdekében egyenesen bele kellene ugranunk a metafizika és az Asztrológia kellõs közepébe, amennyiben igyekszünk metafizikailag is értelmezni az ember õsbĂ»nösségérõl szóló, végül is igen fontos és lényeges keresztény tanítást. Erre, a metafizikai értelmezésre és árnyalásra nagy szükség van, mivel determinista koncepciójában nehezen érthetõ, hiszen eszerint az ember azt képzelheti, hogy õ semmit nem tehet, nem képes a személyes erõfeszítései révén feloldani és meghaladni az általános létrontás logikája szerint mĂ»ködõ téves mentalitását, és ez a tehetetlenségi érzés löki vissza a mechanikus materialista életszemlélet elfogadásához. Ellenben, ha az egyetemes metafizikai törvényeket megismerjük, az európai kultúrában századokon keresztül ismeretlen, vagy homályos KARMA TÖRVÉNYE azt a választ adja, amit az Asztrológia alapképlete, vagyis a Személyi Horoszkóp behatóbb vizsgálata azonnal megerõsít. Azt tudniillik, hogy az romantikusan szentimentális "ártatlan" kifejezésünk, pont annyira nem használható semmire, mint az õsbĂ»nösség zavaros tévképzete, mert minden csecsemõ teste által (is) inkarnálodott lélek a maga, hiány-információkkal telített egyedi jellegzetességeit, vagyis az életére szóló spirituális fejlõdési (megváltási) programját hordozza aurájában a születése pillanatától.
 
A fentiek szellemében viszont (lásd a betegséget mint szabályozó rendszert) az inkarnációs üdvprogramhoz , annak nehézségi arányai szerint, mint esetleges rombolási tendenciák következménye, az ember betegség-hajlamai is hozzátartoznak. Ezek a potenciális betegséghajlamok az Asztrológiai alapképletbõl világosan kiolvashatók a diszharmonikus fényszögek, a Retrográd bolygók, a Sárkányfarok és a Lilith helyzete és fényszögelése alapján és azokat a létköröket és létprincípiumokat érintik, amelyek szellemével a szülöttnek keményebb és nehezebb tapasztalatok (fáradsággal, szellemi-lelki és fizikai erõkifejtéssel, valamint fájdalmakkal és amennyiben idejében észre nem veszi magát: szenvedéssel járó tapasztalatok) árán kell felvállalnia a harmóniába-kerülést.
 
Úgynevezett karmikus leckéket és megoldandó életfeladatokat jeleznek ezek az asztrológiai helyzet-jelek, amelyek megoldásába, vagyis amely karmikus feladatok természetének a fizikai test adta lehetõségeken keresztül történõ  megtapasztalásába, ha hisszük, ha nem, "az ártatlan" csecsemõ egészen zsönge korában máris hozzá fog, annak ellenére, hogy a gyógyszerészet és az orvostudomány technikai vívmányainak hála, mi minden tõlünk telhetõt megteszünk, annak érdekében, hogy megfosszuk csecsemõinket eme természetes tapasztalási lehetõségektõl!
 
A helyzet nagyon szomorú, mert azokat a tapasztalási lehetõségeket, amelyek fontosak lennének számára a fizikai világgal való ismerkedése és a harmóniába kerülése, valamint a spirituális fejlõdése érdekében és amely - közvetlen - tapasztalási lehetõségektõl mi megfosztottuk akkor, amikor tehetetlen volt és nem tudott tiltakozni az ellen, hogy ilyen botor módon beavatkoztunk az életébe, felnõtt korában sokkal drámaibb és nemegyszer tragikus kimenetelĂ» fizikai és pszichikai események szintjén lesz kénytelen beszerezni magának. Pontosabban az aurájában, vagyis a tudattalanjában létezõ spirituális fejlõdési program alapján kiáramoltatott gondolatformáinak és érzésformáinak segítségével, elõbb utóbb olyan életkörülményeket fog beidézni magának felnõtt korában, amelyek immár sokkal durvább találkozást (tapasztalási és kapcsolatba kerülési lehetõséget) kell jelentsen a valamikori csecsemõ számára, ahhoz, hogy a fizikai test szintjén megszerzett információ eljuthasson az auratestek legfinomabb rétegeibe és ott a szükséges módosulásokat elõ is idézhessék.
 
A csecsemõ és a gyermek fizikai teste még sokkal finomabb (puhább és így információ-érzékenyebb) mint a felnõtt teste és ezért a spirituális kommunikáció a fizikai test és az auratestek között (vagyis az információ áramoltatás és feldolgozás) csecsemõkorban és gyermekkorban sokkal könnyebb és közvetlenebb mint felnõttkorban. (Ezért is tanulnak könnyebben a gyermekek és a fiatalok általában, mint az "érett" felnõttek...)
 
Másrészt tudnunk kell azt is, hogy a csecsemõ és a gyermek 14 éves koráig, mindaddig tehát, amíg az önálló asztrálteste is teljesen kialakul, közvetlen kapcsolatban áll, vagyis információs alárendeltségi viszonyban áll szellemi-lelki (tudattalan) szinten és így fizikai szervezete szintjén is, az anya tudattalan szellemi-lelki folyamataival. Ezért pontosan úgy, ahogy a felnõtt ember tudattalanja megjeleníti fizikai (biológiai) betegségek alakjában mindazt, amit a felnõtt ember tudata elsüllyeszt, nem akarván tudomást szerezni az õt kényelmetlenül érintõ problémákról, ugyanúgy a gyermek szervezete is, mivel sokkal inkább információ-érzékenyebb az anya tudattalan szellemi-lelki tevékenységére, mint az anya szervezete, leképezi betegségek formájában mindazokat a lelki-szellemi zavarokat és görcsöket, amelyeknek a megoldásával az anya nem hajlandó tudatosan foglalkozni.

Szerzõ: Kozma Szilárd
www.kozmaszilard.hu
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk