Menu Content/Inhalt
Fõmenü > Életvitel, önismeret > Miért "cikisek" általában a nõk menstruáció közben? Ami e témából kimaradt...
Miért "cikisek" általában a nõk menstruáció közben? Ami e témából kimaradt...
ImageBár ez egy hagyományosan nõi téma, mégis, az erõsebbik nem képviselõinek is ajánlom e cikk elolvasását, hiszen minden férfinak van legalább egy nõ az életében (a saját édesanyja), akit szeretne megismerni, megérteni, és megszeretni, boldoggá tenni. És ehhez hozzáadódik még egy-két leánytestvér, kolleganõ, barátnõ, élettárs, feleség, akik rendszeres idõszakonként, a várandóssági-szoptatási szüneteket leszámítva, minden hónapban ezzel a problémával küszködnek, és kauzális információk hiányában nem csak õk szenvednek ettõl az élettani folyamattól, hanem a közvetlen (férfi) környezetük is. Ezért, ha meg akarják érteni a párjukban, a nõi rokonaikban, kolleganõikben, stb. lejátszódó folyamatokat, azt hogy miért válnak egyik napról a másikra, szinte órák leforgása alatt az egyébként angyali-tündéri jelenségek morcos, zsémbes, hisztis "nebántsvirágokká" vagy agresszív, ellenségeskedõ és kötekedõ hárpiákká, akkor kérem, olvassák el figyelmesen az alábbiakat.
 
A cikkem megírása közben számos olyan hírforrást találtam, amelyek a menstruáció testi-lelki vetületeivel foglalkoznak. Sok anyag található a szellemi-vallásos megközelítés képviselõitõl, akik ezzel a nõvé válási, termékenységi ciklussal kapcsolatos rítusokat, szokásokat vizsgálják. Vannak olyan (általunk meglehetõsen primitívnek képzelt, ám valójában erõs spirituális gyökerekkel rendelkezõ, az õsök szellemi hagyományát õrzõ) népek, ahol az elsõ menstruáció megjelenése valóságos ünnepnek számít. Nagyon sok Internetes forrást átböngésztem, amelyek közül talán a leginkább Pál Kata írásai ragadtak meg. Ez a hölgy pozitívan értékel néhány olyan kezdeményezést, amelyek a menstruáció idõszakában használatos, a reklámokból közismert ultra-vékony és ultra-finom, de valójában eléggé kétes összetételĂ» és szavatossági idejĂ», gyakran allergiát, gombás fertõzéseket, toxikózist okozó tamponokkal és intim "szárnyas" betétekkel ellentétben, természetes anyagokból készült, un. alternatív betéteket népszerĂ»sítik.
 
Egyre több nõgyógyász egyetért ezzel a szemléletmóddal, megközelítési móddal, különösképpen a néhány évvel ezelõtt Amerikában kirobbant, TSS néven ismertté vált toxikus sokk nevĂ» tünet-együttes megjelenése után. "A tampon okozta toxikus sokk szindróma (TSS) viszonylag közismert az 1980-as évek közepén kirobbant botrány óta, amikor csak az USA-ban 814 esetet regisztráltak, és a mérgezéshullám 38 halálos áldozatot követelt. A tampongyártók azzal védekeztek, hogy a dioxin csekély mértékben található termékeikben, de a helyzet az, hogy egy nõ élete során 10-15 000 tampont használ el, miközben jelentõsen felgyülemlik a méreganyag. Az állami egészségügyi és egyéb szervek hivatalos vizsgálata után egyre több gyártó dobozára került rá a veszélyre való figyelmeztetés, de a gyártási technológia lényegében nem változott, és más vegyületeket azóta sem teszteltek kimerítõen." -  írja Pál Kata az egyik, a nõi célközönségĂ» Internetes lapban, a TĂ»sarokban közzétett cikkében. De vajon, hogy csak testi-biológiai szinten maradjunk: tényleg csak azon múlik a nõ egészsége, hogy milyen összetételĂ» tamponokat, betéteket használ menstruáció közben? Vajon tényleg csupán a nem megfelelõ betét- és tamponhasználat, a higiéniai szabályok be nem tartása, vagy épp ellenkezõleg, a túlzásba vitt tisztálkodás, sterilizálás az oka a menstruációt kísérõ és az azt követõ kellemetlen testi tüneteknek, gyulladásoknak, fertõzéseknek? Nem, a kérdés nem válaszolható meg a lelki-szellemi tényezõk figyelembevétele nélkül. A rengeteg sok nõ életét megkeserítõ, kellemtelen testi tünetek csupán fizikai kivetülései egy sokkal összetettebb lelki-szellemi "csatának", ami a nõ tudattalanja mélyén játszódik le "azokban a napokban".
 
Néhány pszichológus, természetgyógyász, kivételével senki nem vizsgálta meg ezt az élettani folyamatot úgy, mint szellemi szinten lejátszódó, a nõ belsõ vágyéletével, képzeletvilágával, szerelmi-szexuális képzeteivel, szorongásaival, az anyasággal, gyermekáldással kapcsolatos tisztulási folyamatot. A "menstruáció" latin eredetĂ» kifejezés és oldást, tisztítást illetve oldódást, tisztulást jelent, és analógiában áll a solutio vagy oldás jelentésĂ» latin kifejezéssel, amit az alkímia használ. Az alkímiában a "menstruum" kifejezés jelentése: oldó oldat. A spirituális asztrológia felhasználja az archaikus beavatási rendszerek (alkímia, aritmológia, Tarot) ismeret-rendszerét és analogikus összefüggéseket teremt a fizikai testben és szellemben lejátszódó folyamatok között. Amikor a nõ menstruál, akkor a spirituális tudatosságának függvényében ugyanazok a tisztulási folyamatok zajlanak le a szellemében (teremtõ képzeletében) is, mint a fizikai szervezetében. A nõi méh, mint a testünk belsejében, mélyen elrejtett szervünk, az ugyancsak titokzatos tudattalan megtestesülése, analogikusan a szexualitással, az anyasággal kapcsolatos belsõ pozitív vagy negatív átélések tartoznak hozzá és a méh élettani folyamataiban, egészségében jelentkezõ bármiféle fájdalmas tünetnek, betegségnek, zavarnak szellemi (kauzális) okai vannak.
 
Vagyis minél terheltebb egy nõ tudattalanja az anyai ágon öröklõdõ, a tudattalanja mélyére leszorított élet- és gyermek-ellenes, férfi-ellenes, romboló programokkal (Lásd az illetõ személy születési képletében az anyaság õselvét megtestesítõ Hold fényszög-kapcsolatait! ), annál fájdalmasabbak lesznek számára "azok a bizonyos napok" és minél tudatosabb erõfeszítéseket tesz arra, hogy ezeket a belsõ tudattalan tartalmakat egy hozzáértõ asztrológus által elkészített személyi horoszkópja és az un. beavatási napló segítségével feltárja, meghaladja, annál harmonikusabbá, szövõdmény mentesebbé válik idõvel számára ez a folyamat.  Az örökletes programok leírása a férjem honlapján található meg azok számára, akik a nõi egészségük és szeretõi-anyai sorsuk alakulását a kezükbe akarják venni. Ezen, globálisan mindmáig egyedülálló felfedezés, az örökletes programok és az azokat továbbadó spirituális memória áll ugyanis a nõi nemi szervek gyulladásos, rákos megbetegedéseinek és a civilizált társadalmakban egyre gyakoribbá váló fogamzási-várandóssági és szülési szövõdményeknek, valamint a meddõségnek a hátterében.
 
Hogy miért válnak ingerlékenyebbé, agresszívabbá a nõk ebben az idõszakban, arra a spirituális asztrológia válasza a következõ: nagyon sok fiatal nõnek még a saját nemi szerepével sem sikerül azonosulni, jobban örülne, ha fiúnak született volna (és sok esetben ki is mutathatóak az illetõ családjában a fiú magzatok vágya az édesanyánál és a nõi magzatok iránti önkéntelen vagy tudatos ellenérzések). És ott van a szexualitás kérdése is, amely szorosan összekapcsolódik a gyermekfoganás, pontosabban a magzatáldástól való félelem kérdésével: ez a félelem nem szĂ»nik meg a fogamzásgátlók és egyéb mechanikai védekezési eszközök használatba iktatásával, csupán még intenzívebben leszorul a tudattalan mélyére s átalakul nagyon erõs agresszivitássá, élet- és természet-ellenességé. Minél természetellenesebb életmódot folytat egy nõ, minél inkább képtelen az odaadásra, a teremtésben való részt vételre: az anyává válásra, annál fájdalmasabb lesz számomra havi ciklus idõszaka és annál agresszívebbé, ingerlékenyebbé válik a menstruáció napjaiban. Hiszen ezek a szervezetben lejátszódó ciklikus folyamatok is az egyetemes törvényeknek vannak alárendelve, mindenekelõtt a Ritmus és a ciklus törvényének, amely szerint a nõ biológiai érettségének és így a termékenységének, anyává válásának az idõszaka 21-28 év között van és nem késõbb.(lásd még a férjem honlapjáról a szerelemmel és szexualitással kapcsolatos, valamint az egyetemes törvények leírását tartalmazó tanulmányokat, továbbá a Lilithrõl szóló tanulmányt).
 
Hogy mi a szerepe tehát a menstruációnak a fizikai-hormonális folyamatokon túl? Hát elsõsorban az, hogy azokban a ciklikusan bekövetkezõ vérzéses periódusokban az illetõ nõ a külsõ inger-forrásoktól elzárja magát, tudatosan visszavonuljon, és befelé figyeljen, a saját lelki-szellemi átéléseivel, vágy-életével és képzeletvilágával szembenézzen. Bizonyos, primitív (a nagy archaikus kultúráktól leszakadt, de a szellemi hagyományt bizonyos primitív szokásokban, rítusokban még a napjainkban is õrzõ) törzseknél, õslakosoknál a nõket a menstruáció idejére elkülönítik, lehetõvé téve számára ezt a belsõ szellemi megtisztulást, átalakulást.
 
A mai modern nõ persze nem akar lemaradni a férfi "vetélytársaitól" és a karrierszerzési tevékenységét különféle technikai eszközökkel teszi akadálytalanná, intim betétek, tamponok garmadával állnak a rendelkezésére ahhoz, hogy ezek a napok is ugyanolyanok legyenek, mint a többiek. És ott vannak a hormonális gyógyszerek, amivel a menstruációs panaszok enyhíthetõek. A rossz lelki közérzeten, ingerlékenységen, agresszivitáson már kevésbé lehet hatékonyan segíteni. Sok nõgyógyász hormonális fogamzásgátlókat javasol, ami látszólag valóban enyhíti a PMS tüneteket, hiszen ez által a szeszélyes természet, és ezzel együtt a megtermékenyülés folyamata is ésszerĂ» kontroll alá válik: a gyermekáldás következményének a kizárásával megnyílik a lehetõség az öncélú szexuális élvezetek felé. Csakhogy a látszat sokszor csal, bármennyire is provokatívan öltözködnek és viselkednek manapság a fiatal nõk, valójában elég kevés embernek van tényleges szexuális-szerelmi kapcsolata, és egyre kevesebben vállalnak gyereket. Ha igen, akkor is inkább a termékenységi kor vége felé, 28 év után.
 
Akkora már ezek az örökletes karmikus romboló programok még jobban megerõsödnek és már egyre nehezebb, az anyagi-érzelmi elvárásaiknak megfelelõ partnert találniuk, és ha igen, akkor meg egyre nehezebben termékenyíthetõek meg, egyre több az orvostudomány számára mindmáig ismeretlen eredetĂ» meddõségi eset. Hogy hogyan függ össze mindez a menstruációval, arról egy rövidke cikkben nehéz lenne beszámolni. Ezen cikk mindössze szerény próbálkozás arra, hogy felhívja az olvasók figyelmét arra, hogy az igazán kritikus, kilátástalannak tĂ»nõ, válságos élethelyzetekben ajánlatos az anyagi-pszichikai szférákon túl is keresni a magyarázatokat. A nõ teremtõ képzeletének a világában: a nõi tudattalanban, amely az örökletes karmikus programok évszázados titkait, dédnagymamák, nagymamák, édesanyák és leánygyermekek eltemetett emlékeit, elfojtott szorongásait, vágyait, átéléseit õrzi. Részletek a további írásaimban.
 
Szerzõ: Kozma Emõke
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk