Menu Content/Inhalt
Főmenü > Asztrológia > Anyai ágon öröklődő sorsprogramok
Anyai ágon öröklődő sorsprogramok
ImagePersze, senki ne képzelje azt, hogy ezek a programok vegytisztán találhatóak meg bennünk. Nem. Nagyjából mindannyian „tartalmazunk” - több-kevesebb hangsúllyal - minimum hármat, esetleg négyet, ritka esetben ötöt ezen programok közül, amelyek áthatják egymást és átfolynak egymásba. Idáig hét- vagy nyolcféle anyai ági örökletes programot figyeltem meg és írtam le:

1. Értelem- és személyiség-ellenes programok, illetve férfi-ellenes programok. (A személyiségi zavarok, függőségi problémák, és a szívbetegségek karmikus okai kötődnek ezekhez.)

2. Magzat-, gyermek- és családellenes programok. (Aktuálisan ezek a leggyakoribbak és legveszélyesebbek, és a női szervek nagyfokú rákosodása mind ide kötődik).

3. Kaméleon-programok. (Cukor- és májbetegségek, alkoholizmus, önkéntelen hazudozási, ön- és másokat becsapási hajlamoknak a gyökerénél találhatóak.)

4. Steril spekulálási – fausti és luciferi – programok. (Az öncélú és steril okoskodások programja, vékonybél, epe- és lépbetegségek gyökerénél állnak, valamint a tudathasadásos tünetek spirituális bázisánál.)

5. Párkapcsolati boldogságra való képtelenség karmikus programjai. (Vese, vesetájék, húgyvezetékek és húgyhólyagi bántalmak karmikus – családi – bázisa, és persze az oktalan hűtlenkedéseké, mániás boldogságkereséseké.)

6. Felelősség-elhárítási, felelősség-kikerülési és felelősség-átpasszolási, valamint aggodalmaskodási és sajnálkozási programok, és ezek ellentétei. (Csontbetegségek és bőrbetegségek szellemi bázisánál találhatók, és a soron következő Isten- és sors-ellenes programokkal együtt ezek állnak a teljes megőrülés alapjánál is.)

7. A Plútóhoz és a Skorpióhoz köthető Sors- és Istenellenes karmikus programok. (Mind a „vallásos” Istentagadást és Istenkáromlást, mind az Istenellenességet, a Sors- és Isten elleni lázadásra való hajlamokat itt találjuk meg, akárcsak a korai impotenciára és a frigiditásra való hajlamot, és természetesen a méh-és a prosztata-rákot is.)

Azért mondtam a számszerűsítésnél azt, hogy hét, vagy nyolc programot sikerült megfigyelnem és leírnom, mert két év után sem vagyok abban teljesen biztos, hogy a következő program, amely inkább a Neptunuszhoz és a Halakhoz köthető, elkülöníthető-e teljesen a hetediktől?

8. A fanatikus materializmus és a zagyva miszticizmus és dogmatikus vallásosság különböző programjai. (Különböző szenvedélybetegségek, irracionális gondolkozás, illetve fantazmagóriák kergetése, kábítószerezés, valamint Az 5. pontban leírt programmal egyetemben az AIDS kauzális gyökerénél áll.)
               
- Van-e lehetőség ezeknek a programoknak a feloldására?
 
- Nemcsak személyi tapasztalatból, hanem gyakorló asztrológusként is tudom állítani, hogy igen: van lehetőség a karmikus programok feloldására, de csakis az örökletes programok gyökereinek és összes gyakorlati vetületeinek feltárása és értelmezése segítségével. És persze a horoszkóprendelő személy általi el- és beismerése, vagyis a magára vétele segítségével történhet meg ezeknek a teljes feloldása! Sajnos a horoszkóp feltárása után elhangzik néha az a vélemény, hogy amiket elmondok a személyi karmával és annak a feloldási lehetőségével kapcsolatosan, azt nem kell szó szerint venni, hanem csak „áttételesen”. Nos, ezek a személyek, annak ellenére, hogy egyébként számottevő tájékozottságra tesznek szert, mind a metafizika (az egyetemes törvények ismerete és alkalmazása), mind az asztrológia területén, hosszú éveket kénytelenek eltölteni anélkül, hogy ténylegesen fejlődnének, illetve, hogy a sorsuk bármilyen irányba is megváltozna.

Sok esetben ugyanis a polgári vagy vallásos szempontból esetleg negatívnak látszó változás is a fejlődés bázisa lehet, de a stagnálás ritkán hozhat termékenyítő eredményeket. Mindenképpen az önmagunkhoz való, esetenként a kegyetlenségig is elmenő őszinteség, valamint erős sors-jobbítási szándék szükséges. A leginkább persze azoknak kell csalódniuk hosszútávon, akik úgy képzelik, hogy ez a sors-tisztítási (karma-feloldási) alapállás felváltható gyors eredményt hozó misztikus gyakorlattal, mágikus praktikával. Vagyis, a szükséges belső és külső tapasztalatokat és önleleplezéseket „fölöslegessé tevő” erőltetett külső ráhatással.

Az is igaz viszont, hogy ez a türelmetlenség jelez valamit. Éspedig azt, hogy nemcsak az egyéni karmikus programok feloldása miatt születünk a világra, hanem azért, hogy ténylegesen, tehát belülről és tartósan boldoggá és egészségessé: az egész lét megélőjévé váljunk. Ezt, az életfeladatok betöltése következtében beálló boldogsági és egészségi állapotot – amelynek az egyéni spirituális színezetét a Sárkányfej jelöli a sorsképletben – Jézus a Mennyek Országának, a Királyságnak és a Boldogságnak nevezte. Azt is hozzátette, hogy „Jönnek majd hamis próféták, akik azt mondják majd nektek, hogy emitt van a Mennyország, hogy amott van a Mennyország, hogy a túlvilágon van a Mennyország, de ti ne higgyetek nekik, mert ti bennetek van a Mennyország!” És persze, azt is mondta, hogy „Az én terhem könnyű, és az én igám gyönyörűséges”. Hát mi mást jelenthet ez, mint azt a belső örömet, amit csakis akkor érzünk, amikor a legnehezebbnek és korábban felvállalhatatlannak tűnő életfeladatainkat eredményesen teljesítjük?
 
- Fontos felfedezésed, hogy sorsunkat jelentősen befolyásolják az anyai ágon öröklődő spirituális programok. Mi ennek az öröklődésnek a magyarázata, és melyek a leggyakrabban előforduló, legtöbb problémát okozó örökletes programok?
 
- A spirituális és kauzális (teremtéstani) ok-okozati összefüggések rendszerét itt nem tudom elmondani, mivel azt a hosszú tanulmányaimban (www.kozmaszilard.hu) sem tudtam egészen kimeríteni. Az asztrológia viszont nem ad magyarázatot, csak észleli és leírja a különböző családi egységekhez tartozó generációk horoszkópjai közötti félreérthetetlen és félremagyarázhatatlan összefüggéseket. Inkább a fizikai-biológiai okokat és magyarázatokat mondanám el, amiket azt követően találtam meg, hogy a családon belüli, egymást követő generációk tagjainak a horoszkópja által is tartalmazott sorstörténeti összefüggéseket felfedeztem. Ennek alapja az a spirituális indoklás volt, hogy az ember, az ún. istenhasonlósága folytán rendelkezik bizonyos mértékű mágikus erejű teremtőképzelettel, és a nők spontán (önkéntelen és öntudatlan) mágikus teremtőereje felmérhetetlenül nagyobb, mint a férfiaké!

Kezdjük azzal a biológiai ténnyel, amiről mindenki tud: nem az apa szervezete biztosítja a magzatok számára  a fejlődéshez szükséges anyagokat, hanem az anya szervezete. Következésképpen nem az apa aurájában fejlődik a magzat, hanem az anya aurájában, tehát nem az apa gondolat- és érzésvilága fonja át azt és biztosítja a spirituális életalapot a magzat számára, hanem az anyáé. De ez a tény a legkevesebb azon ok-okozati összefüggésben, miszerint a generációk közötti összefüggéseket biztosító spirituális memóriánk nem az apai ágon öröklődik, illetve, hogy ezen örökségnek - ha létezik egyáltalán - igen kevés a jelentősége. A női petesejt, nemcsak hogy kb. százszor nagyobb az őt megtermékenyítő férfi ivarsejtnél, hanem százszor összetettebb struktúrával is rendelkezik. Hiába tehát, hogy a magzatok genetikai kódrendszerének a megoszlása majdnem ötven százalékos az anya és az apa között, mivel léteznek a géneknél sokkal finomabb információ-rendszerek, mind a majdhogynem állandó petesejtekben, mind a folyamatosan kicserélődő ivarsejtekben. Ezek a petesejtekben nemcsak nagyobb mennyiségben vannak jelen, de úgymond felsőbbrendűen strukturáltak is.

Ha ezt megérettük, lépjünk tovább: míg a férfi ivarsejtek milliói termelődnek és teljesen cserélődnek minden sperma-kilövellés után, addig a női petesejtek már a lánymagzatok petefészkében kialakulnak és a lánygyermekek születése után számbelileg nem növekednek! Vagyis az a petesejt, amiből én lettem, már készen állt az édesanyám petefészkében, amikor az még magzatként létezett az anyai nagyanyám méhében! És ez így megy végig, folytonosság-szakadás nélkül generációról generációra, az anyáktól a lány utódokon át addig, amíg a fiú utódokban az örökség meg nem szakad.

A sorsunk spirituális matricáit tehát az anyai ági női őseinknél kell keresnünk, mert az apák spirituális motívumai, csak a rezonancia (hangoltság) és a vonzás törvénye alapján jöhetnek számításba. Magyarán: ha van is közös vonás a saját karmánk és az apai karma között, az csakis azért lehetséges, mert az anya nem véletlenül került olyan sorsdöntő helyzetbe az apával, hogy abból közös gyermek származott. Ami viszont ezeknek a kauzális és spirituális sors-matricáknak a keletkezését illeti, nagyon érdekes és tanulságos a megértésük, ezeket szintén leírtam az ide vágó tanulmányokban (A sorscsírák és a spirituális memória; Anyai ági örökletes programok a személyi horoszkópokban található karmikus pontok pozíciója és a bolygók által létrehozott fényszög-alakzatok szerint.)
 
Szerző: Kozma Szilárd asztrológus - www.kozmaszilard.hu
Interjú: B. Klári
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk