Menu Content/Inhalt
Fõmenü > Szellemi áramlatok > Arany Rózsakereszt > Az Arany Rózsakereszt tana
Az Arany RĂłzsakereszt tana
ImageA Lectorium Rosicrucianum tanításai a "két természetrend tanán" alapszanak. Elõször is van a számunkra ismert természetrend, amely egy szükségrend és átjáróház, s egyaránt magában foglalja a halottakat és az élõket. Ebben a természetrendben minden alá van rendelve a megszületés, a létezés, a halál és az újjászületés keringõ váltakozásának. Másodszor van egy eredeti, isteni rend. Az elõbbi létezési terület a múlandóságé, a felemelkedés, a virágzás és a hanyatlás, vagyis a "dialektika" világa. A másik az örökkévalóság birodalma, az állandóság vagy "statika", amelyet a Biblia a "Mennyek Országának" nevez. Ez utóbbinak egy utolsó maradványa egy isteni szikra vagy "szellem-szikra atom", amely a szívben szunnyad. Ez az alapelv sokakban egy megmagyarázhatatlan sóvárgás érzést kelt, egyfajta honvágyat a régen elveszett eredeti állapot után, amely az Atyával, az Istennel való egység a halhatatlanság birodalmában.

Krisztus felébredése az emberben

A Lectorium Rosicrucianum egyik célja az emberek tájékoztatása ennek a sóvárgás-érzésnek a valódi forrása felõl, és annak magyarázata, hogy vissza kell térni az isteni természetrendbe a "szellemtõl való újjászületés" folyamata révén (János 3:8), ahogyan azt Jézus közölte többek között Nikodémussal. Ez az újjászületési folyamat, vagy "transzfiguráció", a "naponta meghalás" révén válik lehetségessé, ahogy Pál nevezte a folyamatot (1 Kor. 15:31). Ami meghal, az a régi természet, az én-tudatúság, és aminek fel kell ébrednie, az az isteni természet, a belsõ Krisztus. A Lectorium Rosicrucianum nemcsak tanításokat nyújt errõl a folyamatról, de segíti és támogatja is tanulóit, hogy erõfeszítésüket még életük során megvalósíthassák.

A transzfiguráció bölcsességtana

A Lectorium Rosicrucianum által tanított transzfigurista tanok minden nagy vallásban megtalálhatók. Például a Bibliában a két természetrend tanának, az emberi szívben rejlõ isteni elvnek, és a transzfiguráció ösvényének eszméje megtalálható a következõ hivatkozásokban: "Az én birodalmam nem e világból való" (Ján. 18:36), "Isten országa tibennetek van" (Luk. 17:21) és "Néki növekednie kell, nékem pedig alább szállanom" (Ján. 3:30).

Az emberi lény, mint mikrokozmosz

Lényeges, hogy az embert látható és láthatatlan testiségeknek kell tekintenünk az õt körülvevõ és magában foglaló mikrokozmoszban vagy kis világban. Ez a felfogás egyezik a hermetikus axiómával, "mint fent, úgy lent".
 
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk