Menu Content/Inhalt
Fõmenü > Szellemi áramlatok > Quan Yin módszer > Ching Hai Mester életrajza
Ching Hai Mester Ă©letrajza
ImageChing Hai Mester, Au Lac-ban (Vietnám) született. Apja jó hírĂ» természetgyógyász volt, aki szerette tanulmányozni a világirodalmat, különösen a filozófia érdekelte. Kedvencei közé tartoztak Lao-Ce és Chuang Ce írásai, amelyek így a gyermek Ching Hai Mester számára is hozzáférhetnek voltak. Ezeket és más keleti és nyugat filozófiai mĂ»veket olvasott, még mielõtt általános iskolába járt volna. Bár szülei katolikusok, a buddhista gondolkozásmódra is nyitottak voltak. Nagymamája buddhista volt. A Mester szeretett a nagymamájával lenni, aki a szentírásokat és buddhista imádságukat tanított neki. Családi hátterének köszönhetõen a vallások irányába nagyon nyitottá vált. Reggel katolikus templomba járt, délután buddhista szentélybe, esténként pedig elõadásokat hallgatott a szent tanításokról. Ez sok spirituális kérdést hagyott benne, mint pl. "Honnan jöttünk? Milyen az élet a halál után? Miért olyan különbözõek az emberek?"

A háború alatt, a városban hiány volt orvosokból és ápolókból, ezért iskola után a kórházban segített. Mosdatta a betegeket, kiürítette az ágytálakat és egyéb megbízásokat teljesített, hogy enyhítsen az emberek szenvedésén.

A Mester mindig szerette az állatokat, gyakran hazavitt és gondozott sebesült állatokat, hogy ápolja és szabadon eressze õket. Sírt, mikor egy állatot lemészárolni látott, és azt kívánta, hogy bárcsak meg tudná akadályozni a szükségtelen szenvedést. Vegetáriánus volt, akit egész életében taszította a gyilkolás vagy a hús látványa.

Egyidõben Németországban a Vörös Keresztnél dolgozott mint fordító, és önkéntesként is hosszú órákat töltött az Au Lac (vietnami) menekültek megsegítésével. Mindezt saját egészsége és kényelme rovására tette. Ching Hai Mestert munkája a Vörös Keresztnél sok ország menekültjeivel hozta kapcsolatba. Folyamatosan szembesült a háborúk és a természeti katasztrófák által okozott szenvedéssel és zĂ»rzavarral. Sokat szenvedett, hogy enyhítse a fájdalmat amit látott, és felismerte, hogy mennyire tehetetlen bárkinek is megállítani az emberiség szenvedését.

Ez egyre erõsebben hajtotta a megvilágosodás megtalálása felé, mivel ráeszmélt, hogy csak ez segíthet az emberiség szenvedésének enyhítésében. Ezt tekintve célként még komolyabban gyakorolta a meditációt. Új tanárokat keresett, mindent elolvasott, amit csak talált, és sok különbözõ módszert kipróbált. Azonban úgy érezte, hogy ezek az erõfeszítések nem hoztak gyümölcsöt, nem élte át azokat a spirituális jelenségeket; amiket a szent írásokban olvasott, és a megvilágosodott állapotot sem érte el. Ez abban az idõben nagy csalódást okozott neki.

Németországban boldog házasságban élt egy tudóssal, akinek két szakterületen volt doktorátusa. Gyengéd, figyelmes és segítõ férj volt, vegetáriánussá vált, együtt utazott feleségével a zarándokutakon, és sokat segített neki jótékony célú munkájában. Azonban a Mester úgy érezte, hogy házasságát fel kell bontania azért, hogy spirituális céljait követhesse. Férjével ezt hosszasan megvitatták, válásuk közös megegyezéssel történt. Ez mindkettõjük számára rendkívül nehéz volt, de a Mester nagyon erõsen hitt abban, hogy ez volt a helyes döntés. Teljes figyelmét a megvilágosodás megtalálására kellett szentelnie.

Miután házasságát felbontotta, kereste a tökéletes módszert, amely egy élettartamon belül megszabadulást ad. Ezt egyetlen tanára sem ismerte, így sokat utazott és mindenütt a megfelelõ Mester után kutatott. Végül, sok év elteltével egy himalájai Mestert talán, aki beavatta õt a Quan Yin Módszerbe, és megadta neki az oly sok éve keresett Isteni Erõátadást. A Quan Yin módszert egy ideig gyakorolva teljesen megvilágosodott. Folytatta a gyakorlást, fejlesztette megértését, és egy ideig visszavonultságban a Himalájában maradt.

Ching Hai Mester végül Formosára (Tajvan) utazott. Egyik este, amint tájfun és heves esõ körben egy kis szentély mögötti szobában meditált, néhány ember kopogott az ajtaján. Kérdezte tõlük, hogy miért jöttek, mire azt válaszolták, hogy a "Könyörületesség és Megbocsátás Istennõje válaszol imádságainkra és Téged említett, hogy Te vagy a nagy Mester, és hogy a megszabadulást adó módszert hozzád kell imádkoznunk." A Mester megpróbálta õket elküldeni, de nem mentek.

Végül õszinteségüktõl és odaadásuktól meghatódva beleegyezett, hogy beavatja õket, de csak néhány hónapos megtisztulás után, és ha beleegyeznek, hogy vegetáriánusok lesznek. A tartózkodó természetĂ» Ching Hai Mester nem keresett tanítványokat. Valójában többször is elmenekült az õt keresõ emberek elõl. Megtörtént ez Indiában, Németországban, Formosán és az Egyesült Államokban is, ahol szerényen meghúzódva egy kis szentélyben élt. Miután Formosán harmadszor is "felfedezték", rádöbbent, hogy az elõtte álló elkerülhetetlen feladatok elõl nem szabad elmenekülnie.

Elkezdte megosztani az Igazságról szóló üzenetét mindazokkal, akik erre vágytak, és az õszinte tanítványokat beavatta a Quan Yin módszerbe. Munkájának híre szájról szájra járt és ettõl a kis formosai csoporttól milliókhoz jutott el. Utazott és tanított Ázsiában, az Egyesült Államokban, Dél-Amerikában, Ausztráliában és Európában. Segítségével nagy spirituális fejlõdést értek el a legkülönbözõbb társadalmi és vallási hátterĂ» emberek. Szerte a világon találhatunk hálás barátokat és tanítványokat, akik készek segíteni, hogy szeretett Mesterüktõl mások is tanulhassanak.

Túl azon, hogy beavatással és spirituális tanításaival számtalan embert segített, Ching Hai Mester végtelen energiájából a szenvedõk és szĂ»kölködõk megsegítésére is jut. Humanitárius erõfeszítései az utóbbi években szerte a világón milliók életére és szívére hatottak. A Mester nem tesz különbséget a spirituális tudatlanságból, az anyagi javak hiányából vagy más körülményekbõl adódó ,szenvedés között. Ahol szenvedés van, õ segíteni fog.

Az utóbbi néhány évben Ching Hai Mester humanitárius tevékenységei közé tartozott a segélynyújtás: hajléktalanoknak szerte az Egyesült Államokban; a dél-kaliforniai tĂ»z károsultjainak; árvizek károsultjainak az Egyesült Államok középsõ területein, Kína középsõ és keleti részén, Malájziában, Au Lac-ban, Hollandiában, Belgiumban és Franciaországban; hátrányos helyzetĂ» idõseknek Brazíliában; azoknak, akiket a Fülöp- szigeteken a Mt. Pinatubo kitörése lakóhelyük elhagyására kényszerített; katasztrófa áldozatoknak Thaiföld észelvi részén; nélkülözõ családoknál.

Formosán és Szingapúrban; leprásoknak MoLokain, Hawaiiban; spirituális közösségeknek Indiában, Németországban és Ugandában; szellemileg visszamaradott gyerekek családjainak Hawaiiban; a los angelesi földrengés áldozatainak; az Egyesült Államok háborús veteránjainak; árvaházaknak Au Lac-ban; AIDS és rák kutatóintézetekben az Egyesült Államokban; és sok-sok egyéb esetben, ahogy munkáját mind a mai napig folytatja. Természetesen meg kell említenünk soha végek nem érõ, fáradhatatlan erõfeszítéseit a vietnami menekültek megsegítésére, akár menekülttáborban élnek, akár nem.

Bár nem vágyott semmilyen elismerésre, humanitárius tevékenységéért kormánytisztviselõk világszerte elismerték és kitüntetésben részesítették. Például Honolulu (Hawaii) polgármestere 1993. október 25-ét Ching Hai Mester napjává nyilvánította ugyanúgy, ahogy 1994. február 22-ét Illinois, Iowa, Wisconsin, Missouri és Minesota kormányzója. Honoluluban megkapta a "Világ Béke díjat", és Chicagóban, 1994. február 22-én a "Világ spirituális vezetõje" elismerést. A chicagói ünnepségre a világ számos kormány tisztviselõje küldött gratuláló üzeneteket, köztük Clinton, Bush és Reagan amerikai elnökök. A "Tiszteletbeli Amerikai Állampolgár" címet is megkapta.

Az utóbbi években Ching Hai Mester arra is idõt szentel, hogy teremtõ módon kifejezze azt a szépséget, amit belül élvez. Kreatív munkái közé tartoznak festmények, díszes lámpák és legyezõk, ruhatervek, énekek. Ezek közül sok készül eladásra, ezzel teremtve meg jótékony célú tevékenységének anyagi alapját. Ching Hai Mester azt mondja, hogy nem volt mindig megvilágosult. Hétköznapi világi életet élt és tapasztalatból ismeri problémáinkat, szívfájdalmainkat, szenvedélyeinket, vágyainkat és kétségeinket. Ismeri a Buddha-Lét Mennyei Birodalmait is, és tudja, hogy hogyan lehet innen odajutni. Életének ezen a pontján egyedüli feladata, hogy segítsen minket utunkon a meg nem világosult állapot szenvedésétõl és zavarodottságától a teljes isteni felismerés boldogságáig és tökéletes tisztaságáig. Ha Te kész vagy, õ itt van, hogy hazavigyen!

A vallásokkal kapcsolatban szokatlanul széles látószögĂ». Tanulmányozta és tanítja Jézus, Buddha, Lao-Ce és mások munkáit. Mindig hangsúlyozza e nagy tanítások közti hasonlóságokat és lehetõséget ad, hogy az õ szemén keresztül láthassuk, hogy az összes nagy Mester ugyanazt az Igazságot tanította.

Gyakran magyarázza, hogy hogyan fejlõdtek ki az eltérõ vallási nézetek, pusztán a különbözõ korokban és országokban élõ különbözõ emberek eltérõ nézeteinek köszönhetõen.

Ching Hai Mester az érdelelõdõ tanulóknak hátterüket és vallási kultúrájukat ágyelembe véve változatos elõadásokat tart, legyenek akár keresztények, mohamedánok, buddhisták, zsidók, hinduk, taoisták, stb. Beszél angolul, franciául, németül, kínaiul és aulac nyelven. Ching Hai Mester szívesen fogad mindenkit, aki meg akarja tanulni, és gyakorolni szeretné a Quan Yin módszert, és beavatást kér tõle.
 
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk