Menu Content/Inhalt
Fõmenü > Könyvajánló
Könyvajánló
Kaló Jenõ: A gyógyulás szelencéje - Az orvosi asztrológia kézikönyve I-III. kötet
Az asztrológia a világ leképezését jelenti, utat a transzcendens felé, egyfajta beavatást a Mindenség lényegéhez, az egységhez. Az orvosi asztrológia lehetõséget biztosít, hogy megértsük betegségeink természetét, hogy mi húzódik meg azok lelki hátterében. Megmutatja, melyek azok a belsõ kényszerítõ erõk, amelyek következményeként az adott betegség jelentkezik. A betegség azt jelenti, hogy az egyén nem képes arra, hogy egész legyen, vagyis nem a maga útját járja, hanem letér arról. Minden megtorpanás, minden zsákutca, minden letérés azokat az erõket mozgósítja, amelyek – olykor akár fájdalommal, akár betegség formájában – abban segítenek, hogy visszatérjünk a saját utunkra. Betegségünk segít, hogy elérjük legfontosabb célunkat: megvalósítani Önmagunkat.
A megújult, bõvített formában megjelent elsõ kötet bevezetést ad az asztrológia alapfogalmaiba, létfilozófiájába és bemutatja az orvosi asztrológia gyakorlati alkalmazásának lehetõségeit. A betegségcsoportok közül három nagy területre tér ki: megtárgyalja az idegrendszer idegi és pszichés irányú betegségeit, a belsõ elválasztású mirigyrendszer legfontosabb betegségeit, és az érzékszervek közül a legfontosabb szem- és fülbetegségeket. A második kötet pedig a további testi területek betegségeivel, pl. a táplálkozás, a légzés, a kiválasztás, a keringés, a bõr és a mozgás szervrendszerének elváltozásaival, illetve azok lelki hátterével és asztrológia megfeleltethetõségeivel foglalkozik. Az összefüggések jobb megértése végett mindkét kötetben közel 50 horoszkópábra és azok értelmezése segíti az olvasót. A harmadik kötetben helyet kapnak a keringési rendszer további problémái, az immunrendszerünk összefüggései és azok betegségei, a bõr és a mozgásszerv-rendszer megbetegedései, valamint a szaporodás biológiája, s itt a betegen született emberekrõl is szó esik. Külön fejezet tárgyalja a balesetek asztrológiai összefüggéseit.
 
A nyolcvannégy mahásziddha legendája (Soós Sándor fordítása)
A nyolcvannégy mahásziddha legendája a VII. és XII. század közötti indiai buddhista megvilágosodástörténetek, üdvtörténetek gyĂ»jteménye. A sokáig szájhagyomány útján terjedõ, majd a tibeti buddhista mesterek által lejegyzet és kanonizált legendák a keleti vallási irodalomban is egyedülálló módon, meseszerĂ» keretbe ágyazva és mester-tanítvány láncolatra felfĂ»zve foglalják össze a tantrikus buddhizmus legfontosabb elveit és tanításait. A történetekben alig találjuk nyomát a korábbi buddhizmusra jellemzõ filozofikus fejtegetéseknek és logikai levezetéseknek, sõt egységes gyakorlatrendszert sem találunk bennük, viszont a Tan olyan új elemei jelennek meg, amelyek a korábbi vallási formákat messze meghaladják. A kerettörténetek Indiában játszódnak, az okkult és misztikus vallási törekvésekkel átszõtt középkorban.
www.dakinikonyvek.hu
 
Jeff Shore: A zen koan gyakorlása - Elõadások a koangyakorlásról
Jeff Shore azok közé a mesterek közé tartozik, akik teljesen hiteles átadással és valódi tapasztalattal rendelkeznek, más szóval: megvilágosodottak. Kevesen vannak olyanok is, akik érthetõen, világosan és gyakorlatiasan tudják továbbadni tapasztalataikat és útmutatásaikat, hogy azok használhatóvá váljanak a hétköznapokban is. Jeff Shore tanítása, a zen tanítása ilyen. Világos, egyszerĂ» és tiszta. Levetett minden felesleget, és nyílegyenesen mutat rá nyugtalanságunk, szenvedéseink forrására, és az attól való megszabadulásra. Mindezt úgy, hogy megérteti velünk, hogy mindehhez nem szükséges feladni a hétköznapi életünket. www.dakinikonyvek.hu
 
Locsmándi Anita: Sebzett szívek - verseskötet
A fiatal költõnõ verseskötete angyalokról, boldogságról, depresszióról, magányról, halálról - tĂ»nõdés a lélek rejtelmeirõl. Rímekbe bújtatott gondolatai - a  mélységek megtapasztalásáról - irányt adhat azoknak, akik keresik e sötét világban a kiutat. "Figyelem! Az angyalok köztünk járnak!" Gergácz Ottó költõ vendég verseivel.
"Mától öröm lesz az élet, Mától semmitõl sem félek!
Mától szeretek szeretve lenni, Mától nem bánthat soha senki! E részeg világban kell a jó, Kell egy bátorító józan szó!"   Kapcsolat, könyvrendelés: sebzettszivek01 [kukac] freemail [pont] hu
 
Lopes-Szabó Zsuzsa-Szabó György: A bükki füvesember gyógynövényei
Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember és lánya, tanítványa, utódja Zsuzsa írták ezt a könyvet, melyben összefoglalják azt az õsi, népi gyógyító tudást, melyet családjuk évszázadok óta birtokol. Gyuri bácsi 82 éves, Bükkszentkereszten, ebben a bájos hegyi faluban él és a környezõ hegyeket járva keresi a gyógynövényeket. Tudománya, legendás személyisége, híres felfedezése, a cukorbetegség elleni tea tették országszerte ismertté a nevét. Tudását nagymamájától, a javasasszonytól tanulta még gyerekkorában. 150 féle gyógynövényt ismer és használ. Számos olyan gyógynövényekbõl készülõ teája van, melyekkel komoly betegségeket lehet megelõzni és gyógyítani.
Ebben a könyvben apa és lánya összefoglalják, mely növények a leghatásosabbak vérnyomásra, cukorbetegségre, emésztésre, koleszterinre, allergiára. Azokat a népgyógyászati tapasztalatokat összegzik, melyekre évszázadok óta támaszkodik az orvoslás és amelyek sajnos lassan feledésbe merülnek. A bevezetõ részbõl megismerhetik a gyógyítás történetét, a leghíresebb ókori és középkori európai és magyar gyógyítókat. Utána általános leírás található a leggyakoribb betegségekrõl és a javasolt növényterápiáról. A következõ részben pedig 68 Magyarországon gyĂ»jthetõ gyógynövény bemutatása történik a felhasználásukkal kapcsolatos konkrét tanácsokkal. A könyv legnagyobb érdeme, hogy nagy hangsúlyt fektet a megelõzésre és praktikus tanácsokat ad a gyógyteák elkészítéséhez valamint ahhoz, milyen növénybõl milyen betegségre és milyen mennyiségben kell gyógyteákat fogyasztani.
www.dakinikonyvek.hu
 
Dr.Pema Dordzse: Tibeti spirituális gyógyászat
A tibeti buddhista kultúra egyik legnagyobb öröksége az orvostudomány. Ez a rendszer a szellem és a test egészségének megõrzését tartja szem elõtt, s a betegséget egyedülálló módon nemcsak fizikai, hanem lelki és spirituális oldalról közelíti meg. Ez az õsi orvosi rendszer, ez a minden érzõ lény meggyógyítását célul kitĂ»zõ spirituális tudomány mintegy 2500 éve fejlõdött ki Tibetben, és a gyógyítás gyöngyszemeként azóta is õrzi eredeti formáját. A könyv célja, hogy megossza a nyugati emberrel a tibeti spirituális gyógyászat bölcsességét, és hogy beillessze a nyugati gondolkodásba ezt a mérhetetlenül finom és pontos rendszert, amelyben a gyakorló orvos munkája szorosan összefonódik a mélyen gyökerezõ spirituális hagyománynyal. Az olvasó átfogó képet kap a tibeti gyógyászat jellegérõl, történelmi és filozófiai hátterérõl, spirituális szemléletérõl, valamint közelebbrõl is megismerheti a tibeti gyógyászat alapvetõ fogalmait, a betegségek leírásától kezdve a különféle izgalmas diagnosztikai módszereken át az egészség egyensúlyának fenntartásáig. A kötet hasznos olvasmány lehet a keleti gyógymódok iránt érdeklõdõ laikusok vagy ezeket gyógyító munkájukban alkalmazó szakemberek számára, de a hétköznapi ember is meríthet belõle azáltal, hogy jobban oda tud majd figyelni egészsége megõrzésére.
Dr. Pema Dordzse immár 30 éve praktizál tibeti orvosként, a nyugati orvostudomány által gyógyíthatatlannak tartott betegek kezelésében is kiváló eredményeket ért el.
www.dakinikonyvek.hu
 
J. T. Norgay - B. Coburn: Apám lelkét megérintve
Egy serpa zarándokútja a Mount Everest csúcsára
Ă•szentsége, a Dalai Láma csak ritkán ír elõszót könyvekhez. Jamling Tenzing Norgay mĂ»ve esetén azonban úgy döntött, hogy személyesen vezeti be az olvasót a Himalája legmagasabb hegycsúcsainak árnyékában élõ buddhista serpa hegylakók különös világába és spirituális életébe.
A szerzõ, aki maga is serpa, a hegyi nép azon fiai közé tartozik, akik odahaza és a tengerentúlon is a legkiválóbb oktatásban részesülhettek. Otthon van a himalájai buddhizmus és a korszerĂ» nyugati gondolkodás világában is. Egyedülálló módon, hitelesen mutatja be az expedíciók résztvevõit, a külföldi hegymászókat és kísérõiket, az elszánt, családjukért mindenre képes hegyi embereket.
A könyv azért is különleges, mert Jamling a saját történetét papírra vetve hajt mélységes tiszteletadással fejet édesapja, a legendás Tenzing Norgay elõtt, aki 1953. május 29-én Edmund Hillary oldalán elõször lépett a Mount Everest addig legyõzhetetlen csúcsára. Hillary hõs lett, Jamling atyja viszont bekerült a keleti népek istenségei közé. Gyermeke az õ nyomdokaiban haladva vállalkozott az életveszélyes kalandra, hogy a csúcsra felküzdve magát megérthesse, mi vezérelte az apját.
www.dakinikonyvek.hu
 
Tenigl-Takács László: Upanisadok - Az erdei remeték tanítása
"Az upanisadok i. e. 800-500 körül keletkeztek. A védikus irodalom harmadik korszakából valók az aranyakák (erdei könyvek), amelyek az életük végét az erdõben remeteként leélõ brahmanák (papok) mĂ»vei. Az aranyakák túlnyomórészt filozófiai tartalmú szövegei idõvel kiváltak belõle és upanisad néven lettek ismeretesek. Az upanisad jelentése: melléülés, a tanítvány leülése a mester mellé. Az upanisadok tanításai titkos tanítások voltak, csak a beavatottak ismerhették, ezért sokszor a mester a tanítvány fülébe súgva mondta el tanítását. Az upanisad-tanokat ugyanis nem volt szabad akárkivel közölni, csak legidõsebb fiúval vagy meghitt tanítvánnyal, s a tanító az upanisadokban gyakran csak ismételt unszolásra közli bölcsességét. A "titkos tan" értelemnek megfelelõen már a legrégibb upanisadokban is igen heterogén dolgok vannak, mert minden tan, amely nem való a nagy tömegnek, "misztérium": mély értelmĂ» filozófiai tan épp úgy, mint fantasztikus szimbolika, allegória, varázslati cél szolgálatában álló formula." (Wikipédia)
www.dakinikonyvek.hu
 
Sloan Mercedes: Anya mesélj, én meg gyógyulok!
Magyar gyerekeknek, magyar problémára írtam az Anya mesélj én meg gyógyulok gyógyító mesekönyvet. Munkáim során sok gyerekkel találkoztam, és azt tapasztaltam, hogy egy megfelelõ lágysággal kimondott szó már felemeli õket, kizökkenti az adott problémájukból, ezért született ez a gyógyulást, változást elõsegítõ, a hagyomány meséktõl eltérõ könyv. És hogy miben segít? A gyerkõc problémájának sikeres megoldása a fõ szempont. Abban, hogy megéli, nem egyedül küzd, mert van egy segítõje, aki kíséri. A mese története - és a ritmizálása - oldja a feszültségét, a kudarcát, így lágyul a problémájával való viszonya. Oldódik a görcse, erõsödik a lelke az által, hogy más lesz a viszonya a saját dilemmájával. Mind ezt hogyan? Az adott problémában önmaga történetének õ lesz a fõszereplõje, igazi Hõssé válik, ahogy a mesén keresztül megoldást talál. Egy jól kezelhetõ viselkedésmódot sajátít el, bátorságot kap, és erõt a küzdelemhez!
Megrendelés és további információ: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Találatok 1 - 9 / 107

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk