Menu Content/Inhalt
Fõmenü > Világvallások > Kereszténység
 
 
Tóth Sándor Péter: A királyi törvény
ImageNem is tud adni az ember semmit önmagából, csak azt adhatja tovább, amit õ is úgy kapott. Ha nem fogadtuk még el Istentõl az õ igen bõséges szeretetét, akkor továbbadni sem tudjuk azt. Az elfogadott szeretet mértékétõl függ a továbbadható szeretet mértéke. Nagy szerencsénk, hogy Isten már mindent elvégzett annak érdekében, hogy mi egy kimeríthetetlen szeretetforrásból vehessünk minden nap, mérték nélkül. Rajtunk áll, hogy hányszor megyünk a kúthoz, mennyit merítünk, és mennyit adunk tovább.
Tovább...
 
Tóth Sándor Péter: Az ember Isten képmása - miben?
ImageKik vagyunk és honnan származunk? Mi az, ami „emberré” tesz minket? Merre haladunk és mi a célunk? Nincs közöttünk olyan, akiben ne merültek volna fel ilyen és ehez hasonló kédések. Neveltetésünktõl függetlenül is hallhattuk már, hogy az ember a legcsodálatosabb, legegyedibb lény, akit az különböztet meg az állatoktól, hogy tud uralkodni magán. Ez az állítás igaz, de a leglényegesebb igazság megragadásához nem elegendõ, mert csak az „ágat” ismerteti, a „gyökeret” nem. Ha pedig a gyökeret kezdjük el kutatni, könnyen konfliktusok viharába kerülhetünk.
Tovább...
 
Keresztes Szent János: A lélek sötét éjszakája
ImageKétfajta tökéletlenségrõl beszélhetünk e haladók esetében: az egyik az állandó, a másik az alkalmi hibák esete. Állandók a tökéletlenség azon vonzalmakban és szokásokban föllelhetõ formái, melyek a lélekben mintegy gyökeret vertek, melyekig az érzékek tisztulása el nem hatott. Az érzékek tisztulása ugyanis kapu, a szemlélõdés kezdete a lélek számára; az érzékit a szellemibe mintegy átvezeti, hogy az Úrral egyesítse. A régi ember foltjai a szellemiben megõrzõdnek, jóllehet nem látja, nem is tudja észrevenni azokat...
Tovább...
 
Tamás Evangéliuma
Image"Jézus mondta: Lehetetlen, hogy egy ember két lovat üljön meg és két ijjat feszítsen. És nem lehetséges az, hogy egy szolga két urat szolgáljon. Vagy tiszteli az egyiket és a másikat megveti. Egy ember sem iszik óbort és rá azonnal újbort kíván inni. Nem öntenek újbort régi tömlõbe, nehogy szétrepedjenek, és nem öntenek óbort új tömlõbe, nehogy megrontsa azt."
Tovább...
 
Jézus tanítása
ImageAzoknak, akik "lelki szegények", szintén megígérte a mennyek országát (Máté 5, 3), ellentétben az értelmiségiekkel, a farizeusokkal és írástudókkal, akik mesterkélt törvénymagyarázataikban megszĂ»rik a szúnyogot, de a tevét lenyelik (Máté 23, 24), és a lényegtelen, mellékes dolgoktól nem látják a törvényben legfontosabbat, tudniillik az ítéletet, az irgalmat és a hĂ»séget (Máté 23, 25 skk.). A hĂ»ség, azaz a hit nem valamiféle saját egyéni megfontolással szerzett ismeret, hanem meghatározó az ember valláshoz való viszonya és jövõje szempontjából. A bölcsek és okosak elõl az igazságot az Úr elrejtette, a kicsinyeknek kinyilvánította (Máté 11, 25). Minden lehetséges azonban...
Tovább...
 
Luther Márton 95 tétele
Image"1. Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta: "Térjetek meg!" - azt akarta, hogy a hívek egész élete bĂ»nbánatra térés legyen (Mt 4,17). 2. Ezt az igét nem vonatkoztathatjuk a bĂ»nbánat szentségi gyakorlására, azaz a bĂ»nvallásra és a jóvátételre, ami a papok közremĂ»ködésével történik. 3. De nem is vonatkoztathatjuk kizárólag csak a belsõ bĂ»nbánatra, mert a szív töredelme mit sem ér, ha nem hozza magával külsõleg a bĂ»nös mivoltunk elleni sokoldalú halálos küzdelmet.  4. Ez a gyötrõdõ küzdelem tehát mindaddig tart, míg az ember gyĂ»löli vétkes önmagát (ez az igazi belsõ bĂ»nbánat)..."
Tovább...
 
A protestáns egyházak és szekták
ImageAz újrakeresztelõk (görögül: anabaptisták) közül némelyek ezt a kívánságukat mértéktartó határok között törekedtek megvalósítani, mások viszont keresztelési elméletüket a legkülönfélébb rajongó elképzelésekkel kapcsolták egybe, így pl. a münsteri próféták, akik 1534-ben kezükbe ragadták a város kormányzását, bevezették a vagyonközösséget és a többnejĂ»séget; nem sokkal késõbb azonban kegyetlen megtorlásnak estek áldozatul. Az ana-baptizmust erõsen üldözték, követõi mindenfelé szétszóródtak.
Tovább...
 
A kereszténység alaptanításai III.
ImageA kenyeret és bort a pap az általa kimondott "szavak erejével" (vi verborum) Krisztus testévé és vérévé változtatja. Ez az átváltozás páratlan, mert a kenyér és a bor összes integráns és alkotó része megmarad, ezért a különleges "transsubstantiatio" [átlényegülés] kifejezéssel jelölik. Krisztus (a kenyér és a bor) mindegyik alakjának (színének) bár-melyik részében teljes egészében jelen van, "úgyhogy az, akinek az ostya egy részét átnyújtják, mégis az egész Krisztust veszi magához". A kenyér és a bor egész szubsztanciája átváltozik Krisztus testévé és vérévé...
Tovább...
 
A kereszténység alaptanításai II.
ImageAz angyalok egy része nem állotta ki az említett próbát; a gõgtõl elvakultan elfordultak az istentõl, ezért az isten az alvilág sötét mélyébe taszította õket. Noha az örök tĂ»zben szenvedik kínjaikat (Máté 25, 41), tartózkodási helyüket idõnként mégis elhagyhatják...
Tovább...
 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

Találatok 1 - 9 / 10

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk