Menu Content/Inhalt
Főmenü
 
 
Bahá'u'lláh: Rejtett szavak
ImageIme, ez szállott alá a dicsőség birodalmából az erő és a hatalom nyelvén, és nyilatkozott meg az ősi idők Prófétáinak. Kihámoztuk belső lényegét, és a rövidség köntösébe öltöztettük az igazlelkűeknek szóló kegyesség jeléül, hogy hívek legyenek az Istennel kötött frigyhez, hogy életükkel igazolják, érdemesek az isteni bizalomra, és hogy ékesítse őket az isteni erény a szellem birodalmában. Ó, szellem fia! Minden dolgok közül első előttem az Igazság szeretete. Ne fordulj el tőle, ha Engem keresel, és ne hanyagold el, hogy bízhassam benned. Az Igazság majd segít...
Tovább...
 
A Bahá'í hit kialakulása
ImageShaykh Ahmad úgy tartotta, hogy Istennek ez a nagyszerű hírnöke, kinek eljövetelét megjövendölték, a világ nagy tanítója, kire a föld minden népe vár, és eljövetele új korszak kezdetét jelenti az emberiség történetében, mikoron a vallások egyesülnek, és minden ember békében élhet majd. Shaykh Ahmad először Najafba (ejtsd: Nádzsáf), majd Karbilába (ejtsd: Kárbela), a muzulmánok egyik szent városába utazott, ahol Husszein imám, Mohamed próféta unokája vértanúságot szenvedett. Itt kezdett prédikálni és tanítani, de később Iránba költözött. Egy fiatalember, Siyyid Kázim, hallott a tudós tanításairól, és átutazott az országon, hogy találkozhasson vele...
Tovább...
 
Az Igazgatási Rend
ImageA bahá'í igazgatási rend teljesen más alapokra épül, mint a jelenleg létező hatalmi szervek többsége. Két, egymást kiegészítő karja van. A döntéseket nem egyének hozzák, hanem 9 fős választott testületek, az ún. Szellemi Tanácsok. A másik karban egyének szolgálnak, tanácsadó szerepben. A Szellemi Tanácsok helyi és országos szinten működnek.
Tovább...
 
Imák
Image"Ó, Istenem! Adj nekem tudást, hitet és szeretetet.Ó, Te, a Legszeretettebb! Ékesítsd fel fejemet gondviselésed koronájával, szívemet áraszd el a megismerésed világosságával, nyelvemet tedd képessé a Te Neved, a Legnagyobb Név kimondására, és engedd, hogy fülem felfoghassa a Te szent Szavadat. Te vagy az Egy Igaz Szentséges, Akit a múltban, a jelenben és a jövendőben örök dicsőség övez, és Ki parancsainak mindenkor engedelmeskedni kell. Ó, Isten! Segíts engem igazságosnak lennem. Emelj fel a babona és a csalóka képzelődések özöne fölé..."
Tovább...
 
A Bahá'í hit alapelvei
ImageA bahá'iok úgy tartják, hogy minden nagy világvallás isteni eredetű és egymást követő kinyilatkoztatások láncolata. Mindegyik isteni akarat és cél működésén keresztül küldetett az embereknek, a kor fejlődő követelményeinek, szükségleteinek és az emberiség szellemi képességének megfelelően. Ezért a bahá'iok a világ összes nagy vallásának Alapítóját egyformán tisztelik és az általuk hozott kinyilatkoztatást isteni eredetűnek tartják. Krisna, Ábrahám, Zoroaszter, Mózes, Buddha, Jézus, Mohamed, Báb és Bahá'u'lláh kinyilatkoztatásai...
Tovább...