Menu Content/Inhalt
Fõmenü > Szellemi áramlatok > Sant Mat > Sant Kirpál Singh: Mi a bhakti vagy áhítat alapelve?
Sant Kirpál Singh: Mi a bhakti vagy áhítat alapelve?
ImageAz áhítatról beszéltem, az igazi bhaktiról. Az elsõ alapelv, az alapvetõ elv, mondhatnám a legnagyobb mindenek fölött tudni azt, Isten mindenütt jelen van. Benne élünk, és Ă• bennünk van. Élünk, lényünk pedig Ă•benne él, akár a hal a vízben. A hal a vízben él, élete teljes mértékben a víztõl függ. Vízben él, vízbõl él, ahonnan a táplálékát szerzi. Amikor Isten azt kívánta: "Egy vagyok, több kívánok lenni", az egész univerzum kiáradt és létrejött. Az egész világ Isten kifejezõdése vagy megnyilvánulása. Van-e olyan hely, ahol Ă• nincs ott? Benne vagyunk, Ă• bennünk van, és Ă• az az Erõ, ami ural bennünket. Minden testet öltött lélek a teljes tudatosság óceánjának cseppje.

Ha tudjuk ezt, minden megszépül a számunkra. Isten szép, és a világ, amit teremt vagy kinyilvánít, szintén szép. A szépség a szépségbõl teremtõdik, nem a csúnyaságból. Minden, ami csúnyának tĂ»nik a világban, a szemüvegnek köszönhetõ, amit viselünk. Ha a szemüveg üvege füstszínĂ», mindent szürkének látsz, ha vörös, minden vörösnek látszik, ha pedig fekete, minden fekete színben tĂ»nik fel. A világ azonban sem nem fekete, sem nem vörös, sem nem szürke, ne feledjük! A tudatunk, a szívünk hajlamát kell megváltoztatnunk.

Az elsõ alapelv, ami szerint élnünk kell az, hogy tudjuk, Isten mindenütt jelen van. Ă•benne vagyunk, és Ă• bennünk van. Ha ezt tudod, mindenki iránt tisztelettel leszel. Mindannyian az emberi testben jelennek meg. Ha tudjuk, hogy Ă• mindenütt jelen van, hogy mindent tud arról, ami a szívünkben van, hogy tehetnénk olyat, ami nem jó, hogy követhetnénk el bĂ»nt? Mesterünk mondta: "Ha egy ötéves gyermek ül melletted, soha nem mernél rosszat tenni." Ha valóban úgy látod, Ă• benned van, körülvesz és Benne vagy, hogy tudnál elkövetni bármit is? Tudnál?

Ez a lényeg, ez a veleje a dolgoknak, az alapvetõ elv. Ha e szerint élsz, minden magától következik. A világ megszépül. A szépség szépségbõl ered. Ha a világ csúnyának tĂ»nik, vagy nem látod szépnek, az annak a szemüvegnek köszönhetõ, amit viselsz. Ha kiveted a rossz gondolatokat magadból mások iránt, mindenki barátságossá válik. Ha valaki pokoli játékot Ă»z velünk, viszonozzuk vagy megtoroljuk azt, és megtartjuk ezeket a rossz gondolatokat.

A Szentek eljöttek ebbe a világba, de az emberek nagyon tiszteletlenül bántak velük. Keresztre feszítették, elevenen megégették vagy megnyúzták õket. Az emberek siránkoznak: "Ó Istenem, küldj egy embert, aki megment bennünket!" Isten azt válaszolja: "Nos, sok embert elküldtem már, hogy megmentsen benneteket, de hogy bántatok velük? Azért jöttek, hogy helyesen lássátok, ami körülöttetek van, hogy lássátok, az egész teremtés Isten megnyilvánulása. Hogy tudjátok, a gyermekeim vagytok mindannyian a teljes tudatosság óceánjának cseppjei, hogy én vagyok a benneteket uraló Erõ. Bennem éltek, és én bennetek élek, de errõl megfeledkeztetek." Feledni tévedést jelent, káprázatot, azaz Mayát. Ha olyanhoz mégy el, akinek a szeme nyitva van, még ha csúnyán beszélsz is vele, akkor is megpróbál a tudatlanság szakadékából kihozni. Ha ad valamit, azt fejlesztened kell magadban. Ha látsz belül, egész látásmódod megváltozik. Még kívül is azt fogod látni, minden Isten megnyilvánulása. Ez így van, és ha a Mesterrel találkozunk, látni fogjuk majd, minden az Ă• megnyilvánulása.

Az áhítat vagy bhakti elsõ alapelve tehát tudni azt, hogy Isten mindenütt jelen van. Benne élünk, Ă• pedig bennünk van. Ha ez a helyes felfogás feltámad, akkor természetszerĂ»leg helyes gondolatok támadnak benned. A helyes gondolatokat helyes beszéd követi, a helyes beszédet helyes cselekedet. Mindig imádkozz Istenhez: "Istenem, ismertess meg azzal, aki nincs tudatlanságban, és aki látja, az egész világ a Te megnyilvánulásod." Vajon hányan vannak ilyenek? Csak nagyon kevesen, nagyon ritka, aki ilyen. Isten a helyes felfogású embereket elküldte hozzátok, hogy arra megtanítsanak, de hogy bántatok velük? Isten így szólt: "Embereket küldtem, akik azt mondták magukról, õk az Isten, de nem tiszteltétek õket. Olyanokat is küldtem, akik azt mondták, olyan ember vagyok, mint te, mindez Isten kegyelme. És akkor mit feleltetek? Azt mondtátok, ha Ă• olyan ember, mint mi vagyunk, akkor hogy tudna megszabadítani?" Ez a története annak, Isten hogyan küldi el a helyes felfogású embereket, és mi hogyan bánunk velük.

Az alapelv az, hogy tudjuk Isten mindenütt jelen van. Ez tény, és fel kell fejlõdnünk ehhez, ki kell nyitnunk azt a szemet, ami látja, valóban így van. Ez a szem csak akkor nyílik meg, ha olyannal találkozol, aki megnyitja benned. Ez a szem a harmadik szem vagy az egyetlen szem. Látni fogod majd, minden Isten megnyilvánulása. Nincs rossz a világban. Ha gonosznak tĂ»nik, az annak a szürke vagy színes szemüvegnek köszönhetõ, amit a szíveden vagy a tudatodon hordasz. Tapasztalni fogod, ha úgy gondolkodsz, ahogyan mondtam, akkor természetszerĂ»leg tisztelsz és szeretsz mindenkit, még az ellenségedet is. Gondolhatnak mást rólad, de ha minden rossz gondolatot kivetsz magadból mások iránt, abból a szemszögbõl, amit a Mester ad, látni fogod, minden Isten megnyilvánulása. Ekkor természetszerĂ»leg mindenki megszépül a számodra. Ezt a szépséget még az ellenségedben is látni fogod. A rendellenes szemlélet csak a szürke szemüvegnek köszönhetõ.

Bármi történik az életünkben, néha rossz, néha jó, az a múltbeli karmáink következménye. Amit vetettél, azt kell learatnod. Ez nem Isten hibája, hanem a miénk. Ha borsmagot vetsz, olyan növényed lesz, ami száz és száz borsszemet terem. Ha mangó magot ültetsz, olyan fád lesz, ami száz mangót terem. Ha tehát minden gonoszt kivetsz a tudatodból a helyes felfogás alapján, akkor minden megszépül. Bármi jön, az vagy a múltunk következménye, vagy felülrõl ered. Ami történik velünk, azt nyílt értelemmel, boldogan kell fogadnunk. Néha megtörténik, hogy olyasmivel találkozunk, amit nem tartunk jónak, de az ami történik, helyrehoz bennünket, gyógyír, amit azért kapunk, hogy valami magasabban részesülhessünk. Az ember a vízben tanul meg úszni, nem a szárazföldön. Ha ez a látásmód kifejlõdik benned, kinyílik majd a szemed, és a megfelelõ megvilágításban látod a dolgokat. Látni fogod, minden Isten megnyilvánulása, akkor megerõsödsz. Ez az alapelv, amirõl beszéltem, tény. Nem ember teremtette.

Említettem egy-két példát Guru Nanak életébõl. Egyszer, amikor búzát vagy valamilyen gabonamagot mért, annyira belemerült Istenbe, hogy Ă•t látta mindenütt. Amikor azt gondolod, nem én cselekszem, akkor válsz az isteni terv tudatos együttmĂ»ködõjévé. Hogy mondhatod, hogy te csinálod ezt vagy azt! Puszta báb vagy az Ă• kezében, és ha ebbõl a szemszögbõl látsz, azt mondod majd, amit Guru Nanak: "A Tiéd vagyok, Te vagy, nem én." Annyira belemerülsz, annyira eggyé olvadsz vele, hogy teljesen megfeledkezel magadról. Guru Nanak tehát, amint mondtam, mérte a gabonát, és amikor a Tera szóhoz ért (ami egyaránt jelent tizenhármat és azt: a tiéd), elragadtatott állapotba került, azt kezdte ismételni, "a Tiéd vagyok, a Tiéd vagyok". A tizedik Guru, amikor Istenrõl beszélt, azt mondta: "Az egész világ a Tiéd, minden folyó, minden hegy a Tiéd. Te vagy, aki megjelenik bennük."

Annyira belemerült Istenbe, hogy sokszor órákig volt elragadtatott állapotban. Ez tehát az alapvetõ követelmény: tudnunk kell, hogy Isten mindenütt jelen van. Benne vagyunk, Ă• pedig bennünk van. A tökéletes tudatosság óceánjának cseppjei vagyunk mindnyájan, ez a helyes szemlélet. Ha elsajátítod, helyesen gondolkodsz majd. A helyes gondolatok nyomán helyesen szólsz, és ha helyesen beszélsz, helyesen cselekedsz. Mindez Isten megnyilvánulása. Ă• az életünk élete. Ezen az alapon épül fel a bhakti emelvénye. Ha egy ötéves gyermek ül mellettünk, nem merünk egyáltalán rosszat tenni. Ha tudjuk, hogy Isten minden cselekedetünket figyeli, figyeli, mire irányulnak a gondolataink, hogy is tennénk rosszat!

Ma tehát arról volt szó, mi a bhakti vagy áhítat alapvetõ követelménye. Elõször is és legelsõsorban az, hogy tudjuk, Isten mindenütt jelen van, és minden az Ă• megnyilvánulása. Ă• az uraló Erõ, mi az Ă• óceánjának cseppjei vagyunk. Benne élünk, lényünket benne hordozzuk. Minden más alapelv ebbõl következik. Ha bármi történik, ami nincs ínyünkre, az annak a következménye, amit a múltban tettünk. Annak a szürke vagy színes szemüvegnek köszönhetõ, amit viselünk. Az igazság igazság marad: minden Isten megnyilvánulása. Ha a Mester kegyelmébõl, Isten kegyelmébõl, aki a Mesterben van, ez a helyes szemlélet feltámad benned, meglátod majd, hogy valóban így van.

Az egész világ a káprázat vagy Maya tudatlanságába veszett. Fel kell emelkednetek a testi tudatosság fölé, hogy kinyíljék a belsõ szem, és lássatok. Ezért kaptatok némi tõkét az induláshoz. Ha ezek szerint az alapelvek szerint éltek, a bhakti gyümölcse beérik bennetek, látni fogjátok Istent magatokban. Minden vezeklés vagy helyes életmód végül Isten megismeréséhez vezet. Maradjatok ott, ahol vagytok. Nem kell a legkevésbé sem változtatnotok a külsõn, vagy annak a gondolati iskolának a rítusain, szimbólumain, ahová tartoztok. Istent kell szeretnetek.

Az egész világ a szeretet megnyilvánulása. Mindannyian fivérek és nõvérek vagyunk Istenben. Ugyanaz az Erõ tart bennünket a testben. Ez tehát a lényege a bhaktinak, ez a legalapvetõbb elve az áhítatnak vagy szeretetnek.

A Bhagat (imádó) Bhagwantba (Isten) emelkedik. Ha szeretjük Istent, örömet érzünk, ha másokat szolgálunk. Így jutunk el az elragadtatásig, az áldott elragadtatásig. Ahogyan a szeretõ édesanya öleli át gyermekét, miután lemosta róla a szennyet, úgy kell gyĂ»lölnünk a bĂ»nt, és szeretni a bĂ»nöst. Ez a természetes.

Tehát a bhakti alapelve tudni azt, Istenben vagyunk, Ă• pedig bennünk van. Nincs olyan hely, ahol Ă• ott ne lenne. Itt van, itt van bennem, körülöttem, mindenhol. Csak a belsõ szem, az egyetlen, a harmadik szem nem nyílt még ki. Az az ember, akinek a szeme nyitva van, megmutatja majd, hogy így van. Ha pontosan követed az instrukcióit, egy nap magad is meglátod.
 
Forrás: Sant Kirpal Singh, Morning Talks, 21. beszéd
(A beszéd 1967. november 18-án hangzott el.)
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk