Menu Content/Inhalt
F玫men眉 > Szellemi 谩ramlatok > Teoz贸fia > A teoz贸fi谩r贸l 茅s a teoz贸fiai szeml茅letm贸dr贸l
A teoz贸fi谩r贸l 茅s a teoz贸fiai szeml茅letm贸dr贸l
ImageA teozófia szó jelentése isteni bölcsesség, az igazság ismerete. A kifejezés évszázadok óta használatos, de maga az isteni bölcsesség id玫tlen. Ez szolgál valamennyi vallás alapjául, amit mindnyájan megláthatunk, ha leválasztjuk róluk a rárakódásokat és babonákat. Mivel határtalan, nem lehet szavakba foglalni, a rá vonatkozó minden megállapítás csak részleges lehet. A teozófia fogalma az igazság ismeretét is jelenti. Az ember jelen élete során csak részlegesen képes ennek a bölcsességnek egyes elemeit megragadni, de saját természete megismerésén át eljuthat az igazság megtapasztalásához. A teozófia szemléletmód és egyben életmód is.

A szemléletmód alapja az, hogy minden élet egy élet. A keres玫 embernek önmagának kell a cseppben meglátni a tengert, és a világ változatosságában felismerni az örök Egyet. Látni, felismerni az egész emberiség testvériségét és testvért érezni a k玫ben, f没ben és a madárban is. Mindenben az Egy Élet lüktet, mindent az Egy gondolata alkotott és teremtett.

A világot egyértelm没 törvények m没ködtetik. Ezek közül a legfontosabbak:
Az ok és okozat törvénye, ezt hívják a karma törvényének is. A világon nincsenek véletlenek, mindennek oka van. "Ki mint vet, úgy arat", mondja a közmondás, és valóban: jelen életünkben az el玫z玫 életeink eredményét élvezzük, ugyanakkor a saját jövend玫nket teremtjük meg. Nem mindegy tehát, hogy itt és most mit cselekszünk és mit gondolunk, mert bár a gondolataink és érzelmeink hatóereje számunkra nem mindig felmérhet玫, mégis nagyon nagy hatással van a környezetünkre.

A Mindenség egy másik alapvet玫 törvénye az újraszületés törvénye. Minden természeti folyamatban megláthatjuk a periodicitást, amely az ember létezését is meghatározza. Születünk, élünk, meghalunk, pihenünk, és a folyamat kezd玫dik elölr玫l.

Alaptörvény az is, hogy minden egyes földi életünknek és ezek összességének, az emberi létnek feladata van. Ezt nevezik a dharma törvényének. Az egyes földi életeinkben elvégzend玫 feladatokat, amelyek nagy része a korábbi életeinkben felhalmozott karmikus adósságok kiegyenlítése, mi magunk hozzuk létre és mi magunk vállalkozunk a kiegyenlítésük módjára is.

Alaptörvény a fejl玫dés és kibontakozás törvénye. A fejl玫dés alatt az egyes anyagi formák fejl玫dését, a folyton változó környezethez való mind finomabb alkalmazkodóképességét értjük. Ezt a folyamatot a mai tudomány meglehet玫s pontossággal felderítette. A kibontakozás kifejezése pedig arra vonatkozik, hogy a minden él玫ben benne rejl玫 isteni élet fokozatosan egyre tudatosabbá válik.

Alaptörvény a "mint fent, úgy lent", az analógia törvénye, ami annak megfogalmazása, hogy minden és mindenki Egy, minden rész bels玫 lényege azonos az Egész lényegével, ezért bármely rész megismerése során valójában az Egészet ismerjük meg.

Ugyancsak alaptörvény az áldozat törvénye. Ez a törvény arra vonatkozik, hogy a bennünk él玫 isteni szikra megismétli az Egy áldozatát: magára veszi az anyagi világ korlátozásait azért, hogy az abban létrehozott formákon át tudatossá váljon.

A teozófia életmód is. Azt tanítja, hogy az isteni bölcsesség egy, a hozzá vezet玫 út pedig sokféle. A gondolatok szabadsága jellemzi, és tisztelet az élet iránt. A testvériség jegyében vallja a megértést és toleranciát minden ember felfogása és minden világnézeti és vallási hagyomány iránt. Tanítja, hogy minden egyes embernek joga van saját útja bejárására és saját igazságának megtalálására. Tanítja, hogy az ember képes önmagát tudatosan átalakítani és egyre magasabb szintre emelni. – Amikor felismerjük, hogy életünk eseményeit állandó törvények irányítják és ezek a törvények megismerhet玫k, hatásuk pedig az emberi akarattal tudatosan irányítható, megsz没nik az er玫tlenségünk, és sorsunknak valóban irányítóivá válhatunk.
 
 

A Vil谩g Tan铆t贸i

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Bar谩taink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk