Menu Content/Inhalt
Fõmenü > Világvallások > Buddhizmus > A buddhizmusról
 
 
A buddhizmusrĂłl
Image A buddhizmus történelmi kiindulópontja alapítójának személyében adott. Sziddhártha ("aki a célját eléri ") Gautama, a Sákja törzsbõl származó herceg, a mai Nepál határa közelében fekvõ Kapilavasztuban született. A nevét helyettesítõ jelzõ (Sákjamuni = a Sáka törzs bölcse) a föntiekre utal, míg a "Buddha" kifejezés (Megvilágosodott) a rangját jelöli. És ez az utóbbi jelzõ, amely a leggyakoribb, képezi az általa alapított vallás alapját.

Bár, a régebbi szakirodalom kérdésesnek vélte Gautama történelmiségét, abban kételkedni semmiképpen sem lehet, sõt megállapíthatjuk, hogy India történelmében éppen Ă• az elsõ autentikus személyiség, akinek életkora hozzávetõleg (i. e. 560-480) megállapítható. E helyen azonban meg kell jegyeznünk, hogy a buddhista hagyomány születését az i. e. 623. esztendõre teszi.

Igen sok Buddha életrajz ismeretes, amelyek azonban lényeges elemeik tekintetében megegyeznek. Az életírások vázlata a következõ: Sziddhártha herceg rangjának megfelelõ nevelésben részesült fejedelmi jólétben nevelkedett, megnõsült, és fia született. A legenda szerint sétakocsizás közben öregemberrel, majd beteggel, halottas menettel és vándoraszkétával találkozott. A szenvedés e képei borzalommal töltötték el az ifjú herceget, aki fölismerte a lét szenvedésteljes voltát, azt, hogy még embert is fenyegeti mindannak elvesztése, amit szeret, hogy mindenkire öregedés és halál vár. Huszonkilenc esztendõs korában titokban elhagyja királyi atyja palotáját, és az otthontalanságba vonul. Hét éven át hiába keresi a megváltáshoz vezetõ utat; csalódik tanítóiban, és végül aszketikus, önkínzó gyakorlatokkal igyekszik az üdvösséget elérni. De ez a módszer is elégtelennek bizonyul, és Sziddhártha ismét megfelelõ élelmet vesz magához. Egy éjszaka azután egy pippalafa (Ficus religiosa) tövében ráébred a valóságra, azaz eléri a megvilágosodást (bodhi).

Ez a jelentõs esemény a mai Bodh-Gajában következett be. Az immár "megvilágosodott" (Buddha) elhatározza, hogy a föllelt igazságot közli a világgal, és ezért tanát kihirdetendõ, vándorútra kel.

Benáreszben találkozik ama öt aszkétával, akiket még abból az idõbõl ismer, amikor õ maga is a vezeklõk útját követte. Az aszkéták gyanakvással fogadják. Amikor azonban Buddha közli velük, hogy a Tathágata ("az úgy eltávozott", azaz a bölcsesség túlpartjára távozott) áll elõttük, tisztelettel köszöntik, és készek meghallgatni.

Az öt aszkétának tartott tanítóbeszéd a hires "Benáreszi
prédikáció", amelyet a buddhista hagyomány a "Tan Kerekének forgásba hozása"-ként emleget. Buddha kinyilatkoztatja a "Négy Nemes Igazság"-ot:

1. Állandótlansága következtében minden lét szenvedésteljes.
2. A vágyakozás (lét vagy nemlét után) oka a szenvedésnek.
3. A szenvedés, csupán a vágyakozás legyõzésével szüntethetõ meg.
4. A vágyakozás legyõzése viszont csak a "Nemes NyolcrétĂ» Ösvény" útján lehetséges: Helyes Fölismerés, Helyes Gondolkodás, Helyes Beszéd, Helyes Életmód, Helyes Cselekvés, Helyes Igyekezet, Helyes Elmélkedés és Helyes Elmélyedés.

A Buddha e körvonalazott üdvmódszerét középútnak nevezte, mivel egy aránt kerüli a tobzódást és a haszontalan aszkézist.
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk