Menu Content/Inhalt
Főmenü > Jóga > Pránajáma
 
Pránajáma
ImageA Gheranda-Szamhitá Jógájában az egyik legfontosabb elem, mintegy központ a Jógában, a Pránájáma, amit időnként a lélegzet szabályozásaként és visszatartásaként írnak le. A Gheranda itt foglalkozik az idő és hely, a szabályozott táplálkozás kérdésével, a Nádik megtisztításával, a különbözó Pránákkal, Kumbhakával, azaz a valódi Pránájámával, ami nyolcágú: Szahita, Szúrjabheda, Uddzsájí, Sítalí, Bhasztríká, Bráhmarí, Múrccshá és Kevalí. Szintén leírja a titkos hangok létráját, amely megnyilvánul a Szádhaka láthatatlan anatómiájában, mint a Pránájáma gyakorlatban való jártasság, melyet a fejlődés érdekében folytat. Megénekli az Adzsapá Gájatrín (Hamszán) alapuló Kevalí kiválóságait, hogy a kimondhatatlan, szavak nélkül való Dzsapa örökké jelen lévő minden élőlényben. Így fejezi be:

"Annak, ki ismeri a Jógát, a Pránájáma Kevalít jelent. Mit nem tud megvalósitani ezen a Földön az, aki elérte a mesteri fokot, a Kevala-Kumbhakában?"

A (megfelelően megértett) Pránájáma jelentőségét és hogy ez milyen nagy szerepet játszik a Jóga helyes gyakorlásában azt a következő passzusok mutatják be. A Hatha-Jóga-Pradípikában Ieírják:

"Az elme az érzékek ura; Az életadó lélegzet az elme ura; Az életadó lélegzet ura pedig annak abszorpciója. Az elme abszorpciója pedig a belső hang (hallgatása) által valósul meg."

A Siva-Szamhitá szintén dicsőíti ennek erényeit:

"A Jóga mestere légzés-kontrollal megszerzi a nyolc ember feletti erőt.* Átkel a bűn és erény óceánján túlra és szabadon vándorol a három világban."

Sankarácsárja véleménye a Svetásvatara Upanisad magyarázatában természetesen félreérthetetlen, ahogy a Pránájámát dicsőíti:

"A Pránájáma által megtisztitott lélek megvalósitja a Legfelsőbb Szellemet (Parabrahman). Ezért a Legfelsőbb Kinyilatkoztatás, a Sruti szerint nincs magasabb rendű a Pránájámánál."

A Jádzsnyavalkja-Szamhitá szavaival:

"Mindenki igazán a Prána kontrolljával válik megszabadulttá. Mindenki elnyeri az üdvösséget, aki a Pránájáma által megtisztult. A Prána kontrollja valójában a hajó, mely átsegiti az elkinzottata megnyilvánulás óceánján át a megszabaduláshoz."

Patanydzsalinál szintén vezető szerepet játszik a Pránájáma, mert megtisztítja az akadályoktól a Szádhaka ösvényét:

"Azután szétfoszlik a Fényt takaró fátyol és az elme képessé válik az összpontositásra."

És Vjásza, magyarázva a fenti sort, megállapítja:

"Nincs tudomány, mely magasabbra vezet, mint a légzésszabályozás. Ez megtisztít, minden tisztátalanságtól és meggyújtja a megértés lángját."

A Brahma-Vidjá Upanisad a nem-kimondott (Adzsapá) Dzsapát írja Ie a következőkben:

"Az Ő Isteni Alakja, leplezetlenül, mint minden dolgokat betöltő-látható. Én vagyok Ő (Aham-Szah), az azonositás Mantrája, mely minden lény testében azon a helyen tartózkodik, ahol a bejövő és a kimenő lélegzet (Prána-Apána) egyesül. Ezt hívják az Ő nevének nem-kimondott (Adzsapa) ismételgetésének.
Ez a kifejezés Én vagyok Ő, Ő Én vagyok, (Hamszah / Szo'ham) mindennap 21600-szor emelkedik fel és esik vissza az életadó lélegzettel."

És a Hamsza Upanisad leírja a misztikus hangok létráját, ami nem tévesztendő össze, mint ez sok esetben szokás, a vérkeringéshez tartozó szív- és vérkeringési zajaival, a következő szavakkal:

"A Csin egyfajta hangutánzó hang; ez az első hallható hang. A második hang a Csin-csin. A harmadik olyan, mint egy csengő csilingelő hangja. A kagyló fúvó hangja hasonlít a negyedikre. A Viná (hangszer) hangja az ötödik. A Táláé (ritmikus mérték) a hatodik. A hetedik olyan, mint egy fuvola hangja és a Mridanga (dobféleség) hangja a nyolcadik. A kilencedik egy üstdob hangja és a tizedik olyan, mint a villámlás mennydörgése."

ATedzso-Bindu Upanisad a pránájámát még misztikusabb fogalmakkal irja Ie, ahogy ez gyakran előfordul abban a tanulmányban:

"A világ valótlanságának bizonyítását kilélegzésnek hivják. Az Én vagyok a Lefelsőbb Lényeg (Brahman) ismétlődő érzést belélegzésnek nevezik. Amikor ez az érzés maradandóan rögzült az elmében, azt hívják a lélegzet visszatartásának. Ilyen a bölcs légzés-szabályozása. Az orrlyukak nyomásával irányítani a légzést, az a tudatlanok módszere."

Így törekszik arra, hogy közölje: több van a Pránájáma elméletében, vagy a gyakorlatában, mint amit a szem lát és hogy csak egy kicsi köze van (ha van egyáltalán) a lélegzet fizikai visszatartásához, ahogy ezt az emberek többsége igen rosszul hiszi, és amint ezt mi is megpróbáltuk bemutatni a Gheranda Szamhitához fűzött kommentárunkban.
A Jóga-Csintámani számára a helyzet világos:

"A Pratjáhára, a Dháraná, a Dhjána és a Szamádhifolyamata valójában fokozatos fejlődés a Pránájáma gyakorlatában."

És a Hatha-Jóga-Pradípiká rejtélyesen kinyilatkozza, hogy:

"Ha a levegőt, mely már belépett a Brahmarandarába visszatartjuk ott körülbelül 25 Paláig, az a Pratjáhára. Ha ez megmarad 5 ghatikáig (2 óra) az a Dháraná. Ha 60 ghatikáig tartózkodik ottaz a Dhjána. Így megmaradva 12 napig, ez Szamádhivá válik."

Amikor helyesen megértettük, akkor számos a Pránájáma kiválósága. Hibásan értelmezve teljesen meddő és bizony még ártalmassá is válhat.
Végezetül egy ősi klasszikus, a Jóga Vászistha szavaival, a tömérdek érdemről:

"Fokozatosan a Pránájáma gyakorlásával, elértem az elme feloldódását, abban a Szeplőtlen, Legfelsőbb Átmanban"


*A nyolc mágikus képesség vagy erő: végtelen kicsivé válás, levitáció, térbeli megnagyobbodás, térváltoztatási képesség, cselekvési szabadság, a létesültség szimbóluma feletti uralom, materializáció, ok-okozati összefüggések feletti uralom.

Forrás: Jógi Pranavánanda, Tiszta Jóga, Szatmári Zsigmond Magánkönyvkiadó, 1995
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk