Menu Content/Inhalt
Fõmenü > Világvallások > Hinduizmus > Satchitananda: A csend értéke
 
 
Satchitananda: A csend értéke
ImageA csendbõl keletkezik és a csendbe elenyészik minden. A csend olyan, mint a sima víz tükre, melyen hullámok keletkeznek és elsimulnak. Ismerj meg engem, mondja Ă•: a mindenek elõtt és mindenek után, alatta, felette és a mindenben rejlõ lényegemet; a békés, nyugalmas, harmonikus csendet, a megzavarhatatlan örökkévalóságot. Sajnálatra méltók azok a lelkek, akik engem nem ismernek, sehol meg nem találnak, csak a lármás küzdelem, hiábavaló vágyak nyughatatlansága, szenvedésteljessé teszi életüket. De boldogok azok, akiknek lelki szemeik vannak és csukott szemmel is látnak, lelki füleik vannak és süket füllel is hallanak és a csendes magányban is éreznek. Ezek megértenek engem, mert megtalálnak engem lelkük legmélyén és gondolkozásuk felszínén és a környezetükben is.

Akik engem ismernek, tudják jól, hogy én vagyok a béke, a megelégedettség nyugalmas boldogsága. Akik rám találtak, tudják, hogy az örökkévalóságot megtalálták és betelnek az én boldogságos érzésemmel. Minden más csak mulandó álom káprázata, mely lármás küzdelem után bennem elõbb-utóbb feloldódik és nyomtalanul eltĂ»nik.

Belõlem keletkezik és bennem elmúlik a tavasz, nyár, õsz, tél is. Gyorsan forog a föld és peregnek az évek és az élet mint valami film a föld színpadán. Bennem enyésztek el az emberiség korszakainak különbözõ történelmei, melyek lármájukkal betöltötték a csendet, majd erõlködéseikben elfáradva, pihenni térve, elcsendesedtek.

A régi rómaiak világuralma, pusztító, hódító háborúik, nagy császárjaikkal együtt és az orgiális ünnepeik, pazar cirkuszi játékaik, hatalmas kultúrájuk, melyekkel tele írták egykoron az évszázadok történéseit: elmúltak, elenyésztek, eltĂ»ntek, csenddé váltak, bennem feloldódtak. Az egyiptomiak hatalmas fáraói rabszolgáikkal és kultúrájukkal együtt szintén elmúltak, mint vak, üres lárma és maradt az, mi volt elõtte: a csend örök birodalma.

A még létezõ néhány omladozó, porladozó szfinx és piramis hirdeti azt, hogy valaha õk is éltek. De az évezredek a visszamaradt nyomaikat is megsemmisítik.

EltĂ»nik minden, ami keletkezett. Minden látható, hallható és érzékelhetõ jelenség, mint álom elmúlik, csenddé válik. Én vagyok a függöny a föld színpadán. Lezárom a színdarabok történeteit és feltárom a korszakok új változásait.

Így jött el a XX. század tragédiája, a világháború. Az is elmúlt, hasztalan keletkezik és elmúlik minden, és az évszázadok megtelnek az emberek történelmeivel. Születnek, élnek, küzdenek és meghalnak nemzedékek. De én, a csend, csendben szemlélem e földet, az élet színpadát, melyen harsog a lárma, a küzdés és a vágyódás nyugtalan zaja.

Van mit néznem: az egymást követõ korszakok új és új mĂ»sorral jönnek elõ és enyésznek el bennem. Mert enyém a mulandóság. Belõlem keletkezik, és bennem enyészik el minden látható és érzékelhetõ világ és válik láthatatlanná és érzékelhetetlenné ismét. Enyém az Ă»r, melyben keletkezett a milliónyi csillagvilág végtelen sokasága, hogy keringve éljék mozgalmas életüket, betöltvén az Ă»r csendjét, világosságot és sötétséget támasztva. De aki engem ismer, tudja jól, bennem nincs sem sötétség, sem világosság.

Csak az árnyékvilág mulandó, anyagias jelensége különbözteti meg a sötétséget a világosságtól, a földet a naptól, a csillagokat a holdtól, embereket az állatoktól, növényt a bogártól, sziklát a víztõl, hideget a melegtõl. De az én számomra mindez csak lárma, egyforma káprázata az anyagi életnek, mely értéktelen, mivel hogy mulandó, minden gyorsan tovatĂ»nõ és változó, miként az álom. Én vagyok csak a valóság! Az elmúlhatatlan és örök lényeg! A változhatatlan és nem keletkezett, mindig megvolt és örökké fennálló Csend! melyben mint káprázat, illúziók színes álma jön elõ az élet és múlik el ismét.

De én mindennek felette, alatta, elõtte és utána létezni fogok. Mert én vagyok az örökkévalóság.
 
Szerzõ: Satchitananda az Indiából hazatért magyar hindu brahmin jógi (Kárpáti Andor)
Forrás: Satchitananda, A csend, 1931
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk