Menu Content/Inhalt
FĂ”menĂŒ > VilĂĄgvallĂĄsok > Hinduizmus > RĂĄmajĂĄna III. - Az erdĂ” könyve
 
 
Råmajåna III. - Az erdÔ könyve
14-15.

Közben Ráma az erdĂ”ben a szép Pancsavatí-liget
remeték-lakta tájára irányította lépteit.
Miközben útjukat járták, egy óriás, félelmetes,
nagy saskeselyĂ» látványa nyĂ»gözte le tekintetét.
A nagy vitézségĂ» Ráma a különös erdĂ”lakót
ráksasza-szárnyasnak vélte, és megszólította: "Ki vagy?"
Ekkor nyájas, szelíd hangon így válaszolt a nagy madár:
"Atyád régi barátjára ismerhetsz bennem, gyermekem.
Dzsatájus a nevem, Sjéni nemzetségbĂ”l származom.
Ha kívánod, segítĂ”ként elkísérlek utatokon,
és Ă”rködöm Szítá mellett, míg távol vagy te s Laksmana."

Így érkeztek a sok vadban s madárban gazdag szép liget,
Pancsavatí fái közé. Ott Ráma kérte Laksmanát:
"Kedvesem, célhoz érkeztünk. Látod, ez itt Pancsavatí,
virágzó fákkal ékes táj, szent remeték lakóhelye.
Mindenfelé az erdĂ”ben jártasd körül tekinteted,
válaszd ki hozzáértĂ”en, hol üssünk magunknak tanyát,
ahol Szítá örömmel fog lakozni, s mi is Ă”vele,
hol az erdĂ” barátságos, a közelben folyó folyik,
bĂ”ven találunk tüzelĂ”t, kusa-füvet, ivóvizet."

Az ellenség-legyĂ”zĂ” hĂ”s értette bátyja óhaját,
szép remete-tanyát ácsolt tüstént, új otthonuk gyanánt.
ErĂ”s bambuszcölöp-sort vert a földbe, áthurkolta jól,
faágakból sövényt font rá, náddal bevonta ékesen,
agyaggal jól betömködte a sövény minden hézagát,
sásfĂ»vel és falombokkal fedte kunyhójuk tetejét,
földjét símára döngölte, fekvĂ”helyül alkalmasan,
hogy hármójuknak kényelmes, tágas, szép hajlékuk legyen.
Mikor mĂ»vével elkészült, a folyópartra sietett,
megfürdött, néhány szál lótuszt és édes gyümölcsöt szedett,
megáldozott virágokkal, békességért imádkozott,
majd megmutatta Rámának elkészült, új tanyájukat.
Megtekintette Szítával a lombkunyhót a Raghu-sarj,
és nyugodalmas hajlékuk láttán boldogság fogta el.
Végtelenül megörvendett, és átölelte Laksmanát,
és hálás, szeretĂ” szóval mondott neki köszönetet:
"Öcsém, nagy munkát végeztél. Örömet szereztél vele.
Testvéri ölelésemet fogadd érte jutalmadul.
Úgy vélem, nem halt meg atyánk, mivel tebenned, Laksmana,
kötelességtudó, hálás, nemes fiában él tovább."

Így beszélt testvéröccséhez a Raghu-család tigrise,
s a bĂ” gyümölcsĂ» erdĂ”ben örömmel élte életét.

17.

Elégedetten élt Ráma. Tisztelték a bölcs remeték.
Mikor a szép lombkunyhóban ült neje, Szítá oldalán,
tündökölt, mint az égbolton a Hajnalcsillag és a Hold.
Laksmanával beszélgetve, sok régi, bölcs regét regélt.
Egyszer, miközben elmélyedt az Ă”s idĂ”k regéibe,
történt, hogy arra tévedt egy kóborló, kósza ráksaszí,
a tízfejĂ» démon-király testvérhúga, Súrpanakhá.
Közelebb érve Rámához, ki szép volt, mint az églakók,
hosszú karú és szép arcú, lótuszvirág-hosszú szemĂ»,
elefánt-erejĂ»-léptĂ», remete-hajú, -köntösĂ»,
viruló férfiasságú, fejedelmi tekintetĂ»,
kék-vízililiom-bĂ”rĂ», Vágy Urához hasonlatos -
Ă”rjítĂ” szerelem kínja nyĂ»gözte le a ráksaszít.
A szép arcút a rút arcú, a karcsút a lógó hasú,
hosszú szemĂ»t a torz kancsal, szép fürtĂ»t a boglyas hajú,
ifjú férfit a csúf vénség, csengĂ” hangút rikácsoló,
így szólította meg Rámát a vágyra gerjedt ráksaszí:
"Hajad remeteként hordod, kezed mégis nyilat szorít;
hogy kerültél e tájékra, hol ráksaszák kísértenek?"

Az ellenség-lesújtó hĂ”s egyenes lélekkel felelt
a ráksaszí beszédére, feltárva jöttük indokát:
"Élt egy király, Dasaratha. A harminchárom mennylakó
párja volt vitézségében. ElsĂ”szülött fia vagyok,
nevem Ráma. Öcsémet lásd, a bátyjához hĂ» Laksmanát,
s a Vidéha-király lányát, Szítát, hĂ» feleségemet.
Atyám s anyám parancsára, fĂ”t hajtva a Törvény elĂ”tt,
jöttem ide az erdĂ”be, hogy itt éljek remeteként.
Én is ismerni kívánlak: honnan származol, és ki vagy?
Alakját kedv szerint váltó ráksaszínak gyanítalak.
Valld be, miért kerestél fel? Kényszerítlek: mondj igazat!"

A vad szerelem kínjától perzselt ráksaszí így felelt:
"Hallgasd meg szavamat, Ráma! Az igazat mondom, ne félj.
Súrpanakhá vagyok, testem kedvemre váltó ráksaszí.
A rengetegben kószálok. Halálra rémül, aki lát.
Rávana rémkirály bátyám - ha füledbe jutott e név.
Az örök álom nyĂ»gözte Kumbhakarna, a szörnyeteg,
s a rémes, vérszomjas Khara és Dúsana: testvéreim.
De én mindet fölülmúlom. Ámde most, hogy megláttalak,
egész lelkem feléd fordult, mint férjem és uram felé.
Hatalmamnak nincs korlátja. Kedvemre járok és kelek.
Légy férjem, élj velem hosszan; holmi Szítá minek neked?
Rút alakú és csúf arcú, nem méltó hozzád hitvesül.
Szépségemmel csak én illek hozzád nejedként; nézz reám!
Ezt a lapos hasú, hitvány, csúf, mocskos emberfajzatot
most rögtön felfalom, s aztán felfalom testvéredet is.
Akkor hegyekben, erdĂ”kben gyönyörködhetsz oldalamon,
e szép Dandaka-sĂ»rĂ»ben kószálsz velem szerelmesen."

18.

A vágy emésztĂ” hurkába hurkolt, észvesztett ráksaszít
mosolygó, játszi válasszal csitította a Raghu-sarj:
"Sajnálatomra, nĂ”s vagyok; feleségem itt van velem,
és oly kiváló hölgy, mint te, vetélytársnĂ”t nem tĂ»rne el.
De itt van helyettem öcsém; jóképĂ», szép testĂ» legény,
ügyes, jóravaló, gazdag és nĂ”tlen férfi Laksmana.
Még nem volt dolga asszonnyal, de nagyon hiányzik neki.
Korodhoz és szépségedhez méltó férj lesz; ifjú s csinos.
Hosszú szemĂ» hölgy, Ă”t válaszd férjedül; tündökölni fogsz,
mint a hegycsúcs a napfényben; s féltékenységre nem lesz ok."

Ráma ajánlatát hallva, a megbolondult ráksaszí
szerelme tárgyát otthagyta, és Laksmanát rohanta le:
"Karcsú tested méltó párja az én páratlan termetem;
velem, mint feleségeddel, csupa gyönyör lesz életed."

A ráksaszí beszédére Laksmana elmosolyodott,
és fordulatos elmével megfelelĂ” választ adott:
"ÚrnĂ”m, hogy gondolod, hogy egy rabszolga szolgálója légy?
Én csak bátyám parancsának szolgája vagyok, semmi több.
Hatalomban gazdag gazdám szépségben gazdag, megbecsült
második felesége légy, folttalan ragyogású nĂ”!
Ezt a lapos hasú, hitvány, csúf, mocskos emberfajzatot,
vén feleségét otthagyja, s téged szeret majd egyedül.
Vagy talán van olyan férfi, ki megvetné bájaidat,
és holmi rút asszonyszemély felé fordítaná szívét?"

A lógón hasú, fertelmes ördög-némber nem fogta fel,
hogy Laksmana csak gúnyolja; valónak vélte szavait.
Szítája oldalán ülĂ” Ráma felé fordult megint,
és izzó gerjedelmében így csábította a vitézt:
"Ezt a lapos hasú, hitvány, csúf, mocskos feleségedet,
e vénséget tartod többre, mint fiatal szépségemet?
Ezt a rút emberfajzat-nĂ”t szemed láttára felfalom,
akkor vetélytársnĂ” nélkül élvezhetem szerelmedet."

Az Ă”zgida-szemĂ» szépre a véres tĂ»zparázs-szemĂ»
csúfság tombolva rárontott, mint csillagra az üstökös.
A Halál szörnyĂ» pányvája gyanánt szálló szörnyeteget
feltartóztatta Ráma, majd indulatosan így beszélt:
"Kegyetlen, aljas lényekkel tréfát Ă»zni sosem lehet.
Nézd, Laksmana, szegény Szítá a félelemtĂ”l alig él.
Ezt a rút, hitvány, Ă”rjöngĂ”, püffedt hasú, vad ráksaszít
nem ölhetjük meg, mert asszony, de most meg kell csonkítani."

Laksmana dühre gerjedve, kardját ragadta hirtelen,
s az Ă”rjöngĂ” boszorkánynak leszelte orrát és fülét.
Iszonyú hangon elbĂ”dült a megcsonkított ráksaszí,
s a vadonba futott vissza, ahonnan jött, a szörnyeteg.
Vérnyomokat hagyott hátra megcsúfított ábrázata,
míg magasba emelt karral a rengetegben törtetett.
Démonvezér testvéréhez, Kharához futott egyenest,
s földre zuhant elĂ”tte, mint levegĂ”bĂ”l villámcsapás.

19.

VérzĂ”, megcsúfolt, fetrengĂ” húga gyalázatán Khara
szörnyĂ» haragra lobbant, és megkérdezte a senyvedĂ”t:
"Kelj fel, szólalj meg! Oszlasd el zavart kábulatod ködét!
Ki tett csúffá ilyen rútul? Tárj fel mindent világosan!
Halálos mérgĂ» kobrára bukkanva, mely békén hevert,
ujja hegyével megbökte mulatságból a vakmerĂ”!
Nem látta, hogy halál hurkát köti nyakára a bolond,
aki ma téged megsértve, gyorsan ölĂ” mérget ivott.
Tetszés szerint cserélsz testet, erĂ”d nem ismer akadályt,
az Életet-kioltóhoz hasonlítasz; ki bírt veled?
Istenek, szellemek, szentek, sötét kísértetek közül
ki volt, aki e csúfságot képes volt mĂ»velni veled?
Ki az, kinek habos vérét akarja felinni a föld,
kezemtĂ”l elesett teste nyíl-szaggatta tagjaiból?"

Haragtól tomboló bátyja bosszúszomjas szavaira
könny-kísérte szavakkal szólt a megcsúfolt Súrpanakhá:
"E tájra költözött nemrég két fiatal, erĂ”s karú,
daliás testĂ», szép arcú férfi: Ráma és Laksmana,
nagy Dasaratha fiai, érzékükön uralkodó,
gyümölcsön és gumón élĂ”, háncs-köntösĂ» remeteként.
Mellettük láttam egy ifjú, szépséggel ékes, karcsú nĂ”t,
páratlan fényĂ» ékszerrel felékesítve gazdagon.
Amiatt az asszony miatt a két férfi összefogott,
és mint valami rossz, ócska szajhával, így bántak velem!
A gyalázatos asszonynak és annak a két férfinak
holttestébĂ”l a habzó vért akarom szürcsölni mohón.
Téged kérlek: segíts hozzá, hogy teljesüljön óhajom.
Csatában verd le Ă”ket, hogy kéjjel szívhassam vérüket!"

22.

A vádbeszéd-uszította, izzó haragra gyúlt Khara
így üvöltött fel Ă”rjöngve a ráksaszák fĂ”i elĂ”tt:
"Galád megszégyenítésed szülte dühömnek gátja nincs,
mint a dagályra hömpölygĂ” sós özön hullámainak.
Porszemnek sem veszem Rámát, kinek ma megszĂ»nt élete;
meggondolatlan vétkéért ma meglakol kedvesen.
Ezt a Rámát s a testvérét Jama lakába küldöm el.
Bárdcsapás-tépte testébĂ”l, melybĂ”l lelke kiköltözött,
habzó, piros, meleg vérét még ma ihatod, ráksaszí!"

Elégedetten hallgatta bátyja dölyfös ígéretét,
az pedig Dúsanát hívta, vezérei legfĂ”bbikét:
"Gondolatomnak szolgáló, csatában meg nem forduló,
sötét viharfelhĂ” színĂ», emberöléssel mulató,
minden rémségre alkalmas, feltarthatatlan rohamú
ráksaszát tizennégy ezret állíts hadrendbe, kedvesem!
Harckocsimat szereltesd fel, hozassad elĂ” íjamat,
nyilakat, sok hegyes dárdát, villogó élĂ» kardomat.
Ráksasza-hadam élére magam akarok állani,
hogy lesújtsam az illetlen, arcátlan Dasaratha-fit."

A napsugár-fényességĂ», pompás, nagy harckocsiba
befogták tarka lovait, és jelentette Dúsana.
Khara iszonyú méregben szökött a fényes kocsiba,
s végigtekintve hadnépén, felkiáltott: "Induljatok!"
A fegyverekkel, pajzsokkal, zászlókkal felszerelt sereg
rettentĂ” zajjal, rettentĂ” sebességgel útnak eredt.

25, 30.

Lombkunyhója elĂ”tt állva várta Kharát s vezéreit
az ellenség-legyĂ”zĂ” hĂ”s, felajzott íjjal, mérgesen.
A nagy erejĂ», nagy testĂ» éjszakai szörnyetegek
kocsin, lovon rárontottak, mint fekete felhĂ”gomoly.
Hegycsúcs-nagy elefántokról zúdították nyilaikat
záporesĂ”nél sĂ»rĂ»bben Rámára a démon-hadak.
Ám gyors nyilaival Ráma a rázúduló nyílözönt
visszaverte, mint sziklákkal folyók árját az óceán.
Majd támadásba lendült, és íját körré feszítve meg,
százszámra és ezerszámra szórta hegyes nyílvesszeit.
A játszi könnyedséggel szórt nyilaktól a démon-hadak
hullottak, mint ha pányváját Halál vetette volna ki.
A vas szárú és vas szájú, éles, horgas hegyĂ» nyilak
a rémület jaját tépték ki a rémek soraiból.
Az éjszakában-kószálók némelyike nagy messzirĂ”l
dárdát, nyársat, gerelyt, bárdot hajított Ráma hĂ”s felé.
Röptében lĂ”tte mindet le a gyors kezĂ», hosszú karú,
s nyakuk-fejük vesztésével torolta meg küldĂ”iken.
Átvágott vért, levágott fej, szétvágott íj tömege hullt,
mint a Madárkirály szárnya csapásától a fák sora.
Rettegés torpantotta meg az életben maradtakat,
s Kharához menekültek a nyílzáportól oltalomért.
Dúsana bátorította a félĂ”ket, s haragosan
rontott a haragos hĂ”sre, akár a haragvó Halál.
A futók visszafordultak a dühödt Dúsana nyomán,
s fatörzseket és sziklákat lóbálva száguldott a had.
Kavargó, hajmeresztĂ” harc, pusztító, szörnyĂ» küzdelem
támadt Raghu nemes sarja s a homály szörnyei között.
A tíz égtáj irányából törtetĂ”, tomboló tömeg
sĂ»rĂ» gyĂ»rĂ»t s esĂ”cseppekként hulló nyílzáport font köré.
Ezt látva, Ráma dermesztĂ” csatakiáltást hallatott,
s villám-tüzĂ»-sebességĂ» Gandharva-íját kapta fel.
Százszámra és ezerszámra röpített nyílvesszĂ”t az íj,
s az egymást érĂ” nyílvesszĂ”k beboltozták az ég ivét.
Nem látták, hogy a nyílvesszĂ”t elĂ”veszi és ellövi,
csak folyton feszülĂ” íjat láttak az Ă»zött ráksaszák.
A föld színét homály fedte, nem látszott fent a Fényt-adó,
míg Ráma szórta, ontotta nyilait rendületlenül.
Megölt, elejtett, elpusztult, szétmarcangolt, széthasgatott,
átszúrt ráksasza-holttestek hevertek szerte mindenütt.
Fejek gyöngy-diadémokkal, karpereccel rakott karok,
levágott kezek és lábak, hullákon fényes ékszerek,
elefántok, lótetemek, apró darabra tört kocsik,
hófehér jakfark-legyezĂ”k, napernyĂ”k, tarka lobogók,
forgáccsá darabolt dárdák, buzogányok szilánkjai
takarták borzadályt keltĂ”n a véres tusa színhelyét.
Tizennégy ezer félelmes, hatalmas, szörnyĂ» ráksaszát
irtott ki álltó helyében Ráma, az ember, egyedül.
Tizennégy ezer gyors röptĂ», alakját váltó szörnyeteg
pusztult el a csodás harcban, élükön Khara s Dúsana.

32-33.

Ekkor Súrpanakhá, látva a félelmetes ráksaszák
tizennégy ezrének vesztét az egy Ráma keze nyomán,
s látva, hogy rútul elpusztult Trisirasz, Dúsana, Khara,
nagy bömböléssel elbĂ”dült, mint zivatarfelhĂ”-robaj.
Látva Ráma csodás tettét, milyet nem bírt megtenni más,
vad indulattal indult, hogy bátyját, Rávanát rázza fel.
Palotája tetején ült a lángoló hatalmú szörny,
vezérei ülték körül, mint Indrát Vihar-istenek.
Napként fénylĂ” arany trónján trónolt a démonok ura,
mint arany oltáron lánggal lobogó áldozati tĂ»z.
Istenek, szellemek, szentek, nagy bölcsességĂ» bráhmanok
nem gyĂ”zhették le. SzörnyĂ» volt, mint a tátott torkú Halál.
Tíz feje volt és húsz karja, melle széles, válla erĂ”s,
királyi hatalom minden jegyét viselte termete.
Az élĂ”k szenvedésének örvendĂ”, gaz, könyörtelen,
világrémítĂ” bátyjához támolygott megrémült húga,
s haragtól lángoló szóval így korholta Súrpanakhá
tanácsosai közt ülĂ” bátyját, Rávana rémkirályt:
"Te dölyfös, elpuhult kéjenc, gondolatlan és hanyag király,
látni sem látsz, hogy nem látod az elközelgĂ” végveszélyt?
Az élvezetein csüggĂ”, kedvét töltĂ” uralkodót
olybá veszik a népek, mint a temetĂ” máglyatüzét.
IdĂ”-szabta teendĂ”it ha nem végzi el a király,
elhanyagolt teendĂ”i biztos romlást hoznak reá.
Ami távolban történik, neki arról is tudni kell;
kémei erre szolgálnak. Ezért mondják, hogy messze lát.
Csak udvaroncok lebzselnek körülötted kémek helyett,
s nem veszed észre, hogy pusztul alattvalóid serege.
Tizennégy ezer félelmes, szörnyĂ» erejĂ» ráksaszát,
Kharát és Dúsanát köztük, legyilkolt Ráma egymaga.
Te, szolgáid bábjává lett, kéjekbe merült ráksasza,
nem látod, hogy az országot a végromlás fenyegeti!"

34.

A kemény szitkokat szóró Súrpanakhá szavaira
döbbenve nézett húgára, és megkérdezte Rávana:
"Ki az a Ráma? Hogy néz ki? Milyen erĂ”s? Milyen vitéz?
Mi vezette a félelmes Dandaka-rengetegbe Ă”t?
Milyen fegyverrel verte le a sok ezernyi ráksaszát?
S ki csonkított meg ily rútul? Szólj igazat, szép termetĂ»!"

A ráksaszák Indrájának kérdésére a ráksaszí
dühtĂ”l lihegve rákezdett, hogy elmondja, amit tudott:
"Faháncsba, antilop-bĂ”rbe öltözik az erĂ”s vitéz,
Ráma, Dasaratha fia. Szép, mint a Szerelem maga.
Arany-díszes, erĂ”s íját mint Indra, úgy feszíti meg,
és gyilkos mérgĂ» kígyóként röpíti róla vesszeit.
Nem láttam, hogy nyiláért nyúl, és elröpíti nyilait,
nem láttam, hogy az íj húrját meghúzza gyors, erĂ”s keze,
csak azt láttam: a záporként hulló nyíltól hullt a sereg,
mint ha jégesĂ” paskolja a vetések kalászait.
Méltó párja vitéz öccse, az izzó fényĂ» Laksmana,
segítĂ” társa, jobb karja, testén kívüli élete.
Szeretett, hĂ» hites társa, a hold-arcú, hosszú szemĂ»,
férje javának örvendĂ”, káprázatos-szép termetĂ»,
szép fürtĂ», szép orrú-combú, tekintet lenyĂ»gözĂ”,
izzó arany gyanánt fénylĂ” Szítá, asszonyok gyöngyszeme.
Sem istennĂ”t, sem tündérlányt, sem gandharvít, sem kinnarít
nem láttam még ilyen szépet eddig soha a föld szinén.
Aki Ă”t hitvesül nyerné, akit kéjjel ölelne át,
az églakók királyánál boldogabb lenne, úgy hiszem.
Viselkedése illendĂ”, alakja-arca csodaszép;
csupán te vagy reá méltó, és Ă” is méltó volna rád.
Feleségedül elhozni indultam a lótusz-szemĂ»,
keményen duzzadó keblĂ» Szítát, a ringó tomporút,
de közben így megcsonkított a könyörtelen Laksmana.
Ha meglátod csodás arcát ragyogni, mint a telihold,
a Szerelem nyílvesszĂ”i tüstént átjárják testedet.
Ha felgerjed a vágy benned, hogy nejeddé tedd azt a nĂ”t,
jobb lábad rögtön indítsa gyĂ”zelemre lépteidet!"

35-36.

Vérforraló beszédére a ráksaszák fĂ”fĂ” ura
tanácsosait elküldte, majd töprenkedve távozott.
Esélyeit latolgatta, fontolgatta, mi lesz a jobb,
mérlegetett elĂ”nyt-hátrányt, súlyt és terhet, kárt és haszont.
"Megteszem!" - így döntött végül, s miután így határozott,
tündöklĂ” kocsiszínébe irányította lépteit.
Hívatta kocsihajtóját a tettre-gerjedt ráksasza:
"Fogj be kocsimba!" - sürgette az indulásra-kész király.
Gyors léptĂ» kocsihajtója nem késett végrehajtani,
és útra felkészítette legszebbik, kedvelt kocsiját.
DrágakövektĂ”l szikrázott az arany veretĂ» fogat;
a Kincsek FejedelmétĂ”l zsákmányolta a ráksasza.
DémonfejĂ», aranydíszes szamarak vonták a kocsit,
s fellegdübörgéssel szállt át a tenger habjai fölött.
A túlpartra megérkezve az akarat-hajtott kocsin,
békés remete-hajlékot pillantott meg a fák között.
Varkocsba font hajú, jámbor, antilop-bĂ”rbe öltözött,
bölcs ráksasza lakott benne, Márícsa, szent remeteként.
IllendĂ”en köszöntötte fejedelmét a ráksasza,
majd nem-emberi étellel vendégelte az érkezĂ”t,
és lábának vizet hozva fejezte ki tiszteletét.
Ezután üdvös szándékú szavakkal tudakolta meg:
"Rendben folynak-e Lankában birodalmadnak dolgai?
És milyen céllal indultál ily nagy sietséggel ide?"

Ekkor szavakhoz-értĂ”en szĂ”tte szavait Rávana:
"Márícsa, kedvesem, halld meg, elmondom, mi hozott ide.
Nagy szükségben vagyok, s ebben te leszel legfĂ”bb támaszom.
A vad Dandaka-erdĂ”ben, mint jól tudod, öcsém, Khara,
s a hosszú karú Dúsana s testvérhúgom, Súrpanakhá,
s az emberevĂ” Trisirasz, a hosszú karmú ráksasza,
s az éjszakában kószáló vitéz ráksaszák ezrei
élnek kedvükre, és gyötrik, zaklatják parancsom szerint
az Ă”serdĂ” magányába elvonult remeték faját.
Most a Dandaka-erdĂ”ben a nagy erejĂ» ráksaszák
hadrendbe sorakoztak fel, hogy Rámával mérkĂ”zzenek.
Ráma izzó haragjában a tomboló tusa során
tizennégy ezer ráksaszát mészárolt le nyilaival.
Gaz, durva, becstelen, balga, érzékeit nem fékezĂ”,
élĂ”k kárának örvendĂ”, törvénytipró, igaztalan,
elfeledte vitéz voltát, s az erdĂ”ben kegyetlenül
elrútította húgomat, levágta orrát és fülét.
Szítát, tündérleányokhoz hasonló szépségĂ» nejét
elragadom. Ehhez kérem, Márícsa, segítségedet.
Bátor vagy, ügyes és fürge, varázslatokban járatos,
ezért kerestelek most fel, ráksasza-nép legjobbika.
Hallgasd meg a teendĂ”ket, mit kell megtenned kedvemért.
Változz arany gazellává, ezüst pettyekkel bĂ”rödön,
és Szítá szemeláttára legeléssz a kunyhó elĂ”tt.
Ha ilyen csoda-állatként meglát Szítá, bizonyosan
kérlelni fogja férjét és Laksmanát, hogy fogjanak el.
VédĂ”i eltávoztával könnyĂ»szerrel elragadom
a magára maradt Szítát, mint Hold fényét Ráhu, a Szörny.
A felesége elvesztén emésztĂ”dĂ” Rámát pedig
lesújtom könnyedén orvul, és így bosszúm beteljesül."

37, 40, 42.

Ráma elleni tervétĂ”l a bölcs Márícsa ráksasza
szája kiszáradt féltében, testét remegés fogta el,
fennakadt szeme, mint holté, úgy átjárta a rémület.
Ajkát megnedvesítette, és így intette Rávanát:
"Nyájas szavú hízelgĂ”kre egykönnyen szert tehetsz, király,
de aki kellemetlen szót kimondjon, nem mindíg akad.
Ha azt akarod, hogy békén élhessen minden ráksasza,
s a ráksasza-nemet Ráma haragjában ne irtsa ki,
tiszta erénye lángjától oltalmazott, hĂ» hitvesét
elragadni ne szándékozz, mint a Naptól a ragyogást.
Kardja láng-lobogásába, nyila tüzébe a csatán
magad vakon belévetni meg ne kíséreld semmiképp!
Szítá férje vitézségét, erejét fel nem mérheted;
kit Ráma nyila oltalmaz, tĂ”le el nem rabolhatod.
Fontold meg, mire vagy képes, s mire képes a Raghu-sarj;
határozz bölcsen üdvödre, és fékezd balga vágyadat!"

Ámde Márícsa átgondolt, mérséklĂ” jótanácsait
Rávana eltaszította, mint gyógyírt a halálra-szánt.
Javán buzgólkodó hívét a ráksaszák legfĂ”bb ura
nyers, durva szóval illette, önnön vesztét igézve fel:
"Hitvány, ostoba Márícsa, fecsegésed haszontalan.
MeddĂ” tanácsot szórsz, mintha meddĂ” földre szórnál magot.
Meg fogok vívni Rámával; ettĂ”l nem térít el szavad.
Leverem a gaz erkölcsĂ», nemtelen emberfajzatot.
Ezért kérdeztelek, mondd el, mibĂ”l származik kár s haszon,
s milyen veszélyt kerüljek, s a kivitelhez adj ötletet.
Ha a miniszter kérdést kap, hajtson alázattal fejet,
úgy feleljen királyának, hogyha magának jót akar.
Ellenkezni ne próbáljon, beszéljen illedelmesen,
járjon urának kedvében mindenkor az alattvaló.
Most hát parancsomat halld meg, hogy mi lesz a feladatod.
Mikor ezüst pettyes bĂ”rĂ», arany testĂ» gazellaként
Ráma remetekunyhója mellett legelsz Szítá elĂ”tt,
varázsos arany színeddel felébreszted ámulatát,
s meg fogja kérni majd Rámát: »Fogd el nekem ezt a vadat!«
Akkor magad után csalva, csábítsd el Rámát messzire,
s Ráma hangját utánozva kiálts: »Jaj, Szítá, Laksmana!«
Testvére szeretetbĂ”l és Szítá ösztönzésére is
siet a hang irányába az eltévedt Ráma nyomán.
Ha két Ă”rzĂ”je távol lesz, könnyĂ»szerrel elrabolom
a Vidéha-királylányt, mint Indra rabolta hitvesét.
Ha munkádat bevégezted, elmehetsz, ahová akarsz.
Királyi birodalmamnak felét kapod jutalmadul."

42-43.

E kemény szavakat hallva, Márícsa csüggedten felelt:
"Induljunk hát!" - mert nem merte urát megharagítani.
Az éji szörnyek Indrája örömmel hallgatta szavát,
megölelte, s csodás égi kocsijára felszállt vele.
Sebesen útnak indultak, elhagyva a békés tanyát.
Láttak falvakat, erdĂ”ket, hegyeket, sok széles folyót,
országokat és sok várost, a levegĂ”ben szállva fenn,
majd a Dandaka-erdĂ”höz érkezett a két ráksasza,
s Ráma remetekunyhója tárult tüstént szemük elé.
Leszálltak az aranydíszes, gyöngyökkel ékes kocsiról,
és kézen fogva Márícsát, így beszélt hozzá Rávana:
"Fák gyĂ»rĂ»jében itt látod Ráma remete-lakhelyét;
nosza, láss szaporán hozzá, amiért idehoztalak!"

Parancsára gazellává változott át a ráksasza,
és legelészni kezdett a lombkunyhó ajtaja elĂ”tt.
Csodálatos, sosem-látott volt a gazella külseje:
a két szarva hegyén pompás, égszín zafírkĂ” csillogott,
rubinszín lótusz volt ajka, türkízszín lótusz volt füle,
patája mint lazúr fénylett, hasa topázként tündökölt,
lába és törzse karcsú volt, fennen hordta nemes fejét.
Közben a szép szemĂ» szépség, a Vidéha-királyleány,
virágot szedni indult el, és fától fáig lépkedett.
Asókát, karnikárát és virágzó mangó-ágakat
tépdelt a ragyogó arcú, kábító pillantású nĂ”.
A palotából erdĂ”be került, nemes királyi hölgy
észrevette a gyöngyökkel-ékkĂ”vel ékes állatot.
Amint virágszedés közben meglátta a szép combú nĂ”
az arany és ezüst színĂ» bĂ”rében csillogó csodát,
megörvendett a páratlan termetĂ», aranyszínĂ» hölgy,
s gyorsan kiáltott férjének, kit öccse fegyverrel kísért.
Újra meg újra hívta, míg az állatban gyönyörködött:
"Jöjj, jöjj gyorsan, nemes férjem, és hívd magaddal Laksmanát!"

Szavára habozás nélkül ott termett Ráma s Laksmana,
s a kunyhóhoz igyekvĂ”ben meglátták a csodás vadat.
Ám a gazella láttára Laksmana gyanakodva szólt:
"Ez a gazella, úgy vélem, nem más: Márícsa ráksasza.
A varázstudományúnak varázslata ez az alak,
azért csillog, mint Nap fénye, vagy légi szellempalota.
Mert ilyen drágakĂ”-díszes, arany bĂ”rĂ» gazella nincs
seholsem a kerek földön; varázslat ez, világ ura."

A tiszta mosolyú asszony az intĂ” szóra nem ügyelt,
s a kelepcébe csábulva, lelkendezĂ” szóval beszélt:
"Férjem, ez a csodás állat lenyĂ»gözte a szívemet.
Fogd el, erĂ”s karú, s hozd el, hogy játszópajtásunk legyen!
Itt remete-tanyánk táján hemzsegnek erdei vadak,
antilopcsordák és Ă”zek, medvék és majmok és jakok,
szebbnél szebb, pompás példányok falkástul megfordulnak itt,
erĂ”s, nagy testĂ» állatok gyönyörködtetik a szemet.
De számtalan vad közt egy sem vetĂ”dött a szemem elé,
amely oly szép, szelíd, ékes, mint ez a gazella-csoda.
Ha elevenen elfogni sikerül ezt az állatot,
csodálatos ügyességed ámulatot fog kelteni.
SzámĂ»zetésünk végén, ha királyságodba visszatérsz,
háremem büszkesége lesz ez a gazellák-gyöngyszeme.
Ha nem sikerül elfognod a csoda-lényt elevenen,
bĂ”re is drága ékesség lesz, óh férfiak-tigrise!
Az aranycsillogású bĂ”rt szeretném ráteríteni
fĂ»-fekhelyemre, hogy selymén puhán fekhessem, boldogan."

Rámát az állat szépsége és Szítá ösztönzĂ” szava tette sarkallta,
s örvendve szólította meg Laksmanát:
"Hallod, Laksmana, mily forró vágy fogta el Szítá szivét!
Soha-nem-látott szépsége lesz e gazella veszte ma!
E tarka drágakĂ”-színben pompázó, színarany tüzĂ»,
égi fénnyel sziporkázó jószág elbĂ»völ engem is.
E gazellák-csodájának bĂ”re díszítse fekhelyem,
és csillogó arany szĂ”rén üljön mellettem hitesem.
És ha úgy van, ahogy mondtad, hogy cselvetés ez, Laksmana,
gonosz ráksasza-káprázat - meg kell ölnöm a ráksaszát!
Te maradj itthon, és Ă”rizd fegyverrel a királyi nĂ”t,
ahogy megállapodtunk volt, hogy dolgunkban megosztozunk.
Ernyedetlen kitartással Ă”rködj a remetetanyán,
míg én a vadat Ă»zĂ”be veszem, és bĂ”rét elhozom"

44.

Így szabta ki teendĂ”jét testvérének a Raghu-sarj,
s arany markolatú kardját megmarkolta a hĂ”s vitéz,
majd háromszorosan görbült, kemény íját ragadta fel,
s vállára két tegezt fĂ»zve, ment becserkészni a vadat.
A férfiak királyától megrettent a királyi vad,
s láthatatlanná bĂ»völte magát, majd elĂ”tĂ»nt megint.
Ráma, kezében íjával, a gazella felé futott,
s karnyújtásnyira ott látta a szépségében csillogót.
Akár a foszló felhĂ”ktĂ”l eltakart Ă”szi holdkorong,
látható volt egyik percben, másik percben homályba tĂ»nt.
Meg- megjelenve s eltĂ»nve elcsalta Rámát messzire
az Ă”serdei kunyhótól az alak-váltó ráksasza.
Ráma haragra gerjedt, hogy egyre bolondítja a vad,
s megállt pihenni egy percre egy árnyas helyen a gyepen.
Ekkor a sanda Márícsa az erdei vadak közül
kivált, s egész közel sétált, úgy csalogatta a vadászt.
Rávetette magát Ráma, hogy elevenen fogja el,
de felneszelt a vélt zsákmány, és kisiklott keze közül,
majd a következĂ” percben messzebb tĂ»nt fel a fák között.
Ráma már megelégelte, s döntött: el fogja ejteni.
Íjára napsugár-fényĂ», kemény nyílvesszĂ”t helyezett,
és mint egy lángoló kígyót, a gazellára lĂ”tte ki
az izzó, lobogó fegyvert, Brahmá szörnyĂ» keze-mĂ»vét.
Az ellenállhatatlan nyíl átjárta könyörtelenül
Márícsa gazella-szívét, szétvágva, mint villámcsapás.
Egy lábnyira szökött még fel, majd nagy kínjában visszahullt,
vonaglott s rémesen bömbölt a fogyatkozó életĂ».
Még így is végrehajtotta, amivel megbízta ura:
Szítától Ă”rét elcsalni, hogy elrabolja Rávana.
Kihúnyó élte végpercét érezte elközelgeni,
s Ráma hangját utánozva jajdult: "Jaj, Szítá, Laksmana!"
Végül az iszonyú nyíltól tépett gazella-tetemet
levetkĂ”zte, s halálában saját testét öltötte fel.
A földön elterült, szörnyĂ», porral-vérrel beszennyezett,
vonagló ráksaszát látva, észbe kapott a Raghu-sarj.
Szítára gondolt, és öccse intésére emlékezett:
"Bizony, Laksmana jól mondta, hogy Márícsa ármánya ez.
De a szörny, még kimúlóban, ezt kiáltotta hangosan:
»Jaj, Szítá, Laksmana!« Félek, Szítá meghallotta a szót,
s hogy mire vélje, nem tudja. S vajjon mit gondol Laksmana?"

Így töprengett, s rosszat sejtve, borzongás járta át szívét.
Egy igazi gazellát lĂ”tt, és húsát magával vive,
indult szapora léptekkel remetetanyájuk felé.

45.

Szítá a férje hangjához hasonló jajra felfigyelt,
s nógatta Laksmanát: "Tudd meg, mi történt Rámával! Siess!
Nem tud megállni féltében helyén szívem és életem,
mert nagy bajban lévĂ”k hangján hallottam felkiáltani."

A félelemtĂ”l gyötrĂ”dĂ”, meghajszolt Ă”zként reszketĂ”,
könnyben úszó szemĂ» hölgyet így nyugtatgatta Laksmana:
"Királyné, légy nyugodt: ember, isten, szellemek, madarak,
emberhúst felfaló szörnyek, Ă”serdei vadállatok
és rémes démonok közt nincs senki olyan bátor s erĂ”s,
hogy harcban szembeszállhatna az Ég Urával - vagy vele.
Lekicsinylened Ă”t vétek. Csatában sebhetetlen Ă”.
Meglátod, visszatér rögtön, s hoz elejtett, pompás vadat.
Nem lehetett az Ă” hangja, nem is az égbĂ”l származott;
ráksasza-cselvetés volt ez, mint légben úszó délibáb.
MegĂ”rzésre reám bízott téged Ráma, mint zálogot:
nem hagyhatlak az erdĂ”ben Ă”rizetlenül, gyönge nĂ”t.
Tudod, hogy vad viszály lángol köztünk, s a ráksaszák között
azóta, hogy Kharát s népét csatában pusztítottuk el."

Laksmana bölcs beszédétĂ”l a királyné haragra gyúlt,
s dühtĂ”l vérbe borult szemmel így feddte az igaz szavút:
"Részvétet színlelĂ”, hitvány, galád, családod szégyene!
Hiába titkolod, látom, hogy Ráma vesztét áhítod.
Aki vetélytárs, az mindíg aljas, mint amilyen te vagy;
nemtelen, alacsony rendĂ» fondorkodók szokása ez.
Gazságból lopakodtál csak az erdĂ”ben Ráma után,
hogy engem kaparinthass meg, vagy mert felbérelt Bharata.
Ám légy nyugodt: az aljas terv egyikteknek sem sikerül.
Hisz kék-lótusz-sötét bĂ”rĂ», vízirózsa-fényĂ» szemĂ»
férjemet, a nemes Rámát, ily szennyért nem felejthetem.
Szemed láttára megválok életemtĂ”l is hamarébb."

Szítá méltánytalan, durva, hajmeresztĂ” vádjaira
türtĂ”ztette magát, s így szólt összetett kézzel Laksmana:
"Válaszolnom nincs értelme. Istenként kell tiszteljelek.
Asszonyoktól nem szokatlan az ilyen képtelen beszéd.
Megmutatta ezer példa: ilyen a nĂ”k természete.
Házsártosak, törvénytiprók, bajkeverĂ”k az asszonyok.
Tovább nem tĂ»rhetem vádad, Dzsanaka-lány, Vidéha-sarj;
mint izzó hegyĂ» nyílvesszĂ”, égeti mind a két fülem.
Az erdĂ” minden élĂ”je hallja meg, és legyen tanúm:
igaztalan vád lett bérem igaz szavú tanácsomért.
Megyek, megkeresem Rámát. Ég áldjon, ékes arcú nĂ”!
Minden erdei istenség legyen Ă”rzĂ”d, oltalmazód!"

46.

Szítá durva beszédére Ráma öccse haragra gyúlt,
és testvére miatt gondban, felingerülten távozott.
Ekkor a TízfejĂ» rémség látta, hogy itt a pillanat.
Kolduló szerzetessé vált, és így járult Szítá elé.
Varkoccsal, barna köntösben, napernyĂ”vel, lábán saru,
botja végén a bal vállán vizeskorsója fityegett.
A szörnyĂ» ráksaszát látva, félelmében elállt a szél,
minden fa mozdulatlanná dermedt, amerre elhaladt,
a gyors Gódávarí folyó sodra megállt, mint tó vize,
hogy vörös szeme fürkészĂ” pillantását kerülje el.
Az éjszaka gonosz réme szívét elfogta torz gyönyör,
mikor a lombkunyhójában búslakodó elĂ”tt megállt.
Bráhman módon köszöntötte, bár perzselte szívét a vágy,
és hagyomány-elĂ”írta igét rejtett a ráksasza:
"Ki vagy te, vert-arany-színĂ», mézsárga selyem köntösĂ»,
fejeden lótuszbimbóból font koszorúval csillogó?
Szerencse, Boldogság, Szépség istennĂ”je vagy, karcsú hölgy,
vagy tündér, vagy szeszélyébĂ”l a Földre szálló Szerelem?
FehérlĂ” fogaid fénye fehér jázminbimbók sora,
tiszta tüzĂ» szemed hosszú, éjszín csillaga fekete,
elefánt vastag ormányát idézi ringó tomporod,
magasra duzzadó kebled ékkĂ”-díszes, nedvdús gyümölcs.
Nem láttam soha ily szép nĂ”t a széles föld vidékein.
Termeted pompás mestermĂ»; gyönge-zsenge ifjúkorod;
ruhád emeli szépséged; egész lelkem felkavarod.
Nem illĂ” ez a hely hozzád. Jobb, ha ismét lakodba térsz.
E tájat ráksaszák lakják, alak-váltó szörnyetegek,
párducok, tigrisek, kígyók, oroszlánok és farkasok.
Csodás arcú, e rémséges erdĂ”ben nem félsz egymagad?
Ki vagy? Ki volt atyád? Honnan jöttél? Mért élsz itt egyedül
a vad Dandaka-erdĂ”ben, rémek honában, karcsú hölgy?"

Így dícsérte csalárd szóval Szítát az álnok Rávana,
s mert Ă” remete-köntösben látta a hozzá érkezĂ”t,
vendéget illetĂ” módon, tisztelettel fogadta Ă”t.
A remetének álcázott, rablásra készülĂ”, gonosz
ráksasza-királynak Szítá elbeszélte történetét:
"Vidéha-föld királyának, Dzsanakának lánya vagyok;
szeretĂ” hitvesem Ráma; én Szítá névre hallgatok.
Dasaratha apósom volt. Tizenkét évig éltem ott
ragyogó palotájában, minden gyönyörben gazdagon.
Tizenkét év elmúltával a király úgy határozott,
hogy ifjú királlyá keni fiát, Rámát, hĂ”s férjemet.
Ám egyik neje, Kaikéjí, rávette az uralkodót:
fiát tegye utódjává, és számĂ»zesse férjemet.
A szerelem-gyötört rádzsa, hogy neje kedvére tegyen,
eleget tett a kérésnek, és férjemet nem kente fel.
Atyja színe elé járult Ráma, hogy a trónt átvegye,
ám megelĂ”zte Kaikéjí, és pergĂ” szóval így beszélt:
»Királyi atyád megbízott, hogy átadjam üzenetét:
Bharata fogja elnyerni vetélytársak nélkül a trónt,
te pedig tizennégy évig az Ă”serdĂ”be távozol.
Indulj azonnal, és oldd fel tartozása alól atyád!«
»Úgy lesz« - felelt nyugodt szívvel a rettenthetetlen vitéz,
s szilárdan az igazságban, megtette atyja óhaját.
Útján követte testvére, az igaz lelkĂ» Laksmana,
íjat szorítva markában. Követtem én is férjemet.
Szent remete, pihenj itt meg hajlékunkban kényelmesen.
Nemsoká visszatér férjem, bĂ” zsákmánnyal, amint szokott.
Most rajtad van a sor: mondd meg nevedet, nemzetségedet,
s miért rovod az Ă”serdĂ” lakatlan táját, szerzetes?"

Mikor szavát bevégezte Ráma hĂ»séges hitvese,
zord válasszal felelt néki a rémek rémítĂ” ura:
"KitĂ”l Három Világ retteg, félnek istenek, emberek,
és Rávana vagyok, Szítá, ráksaszákon uralkodó.
Mióta láttalak téged, aranybĂ”rĂ», selyemruhás,
hibátlan termetĂ» szépség, egy asszonyom se kell nekem.
Raboltam gyönyörĂ» nĂ”ket feleségül mindenfelĂ”l,
de összes feleségemnek a királynĂ”je te leszel.
A tenger közepén fekszik Lanká nevĂ» nagy városom,
magasló hegy csúcsán épült, az óceán veszi körül.
Viruló erdĂ”kben sétálsz majd ott, Szítá, oldalamon,
s a Dandaka vadonjára nem vágysz vissza, gyönyörĂ» nĂ”.
Dús ékszerekkel ékített, ötezer hĂ» rabszolganĂ”
kíséri minden lépésed, ha a feleségem leszel."

Rávana óhaját hallva, Ráma hĂ»séges hitvese
szörnyĂ» haragra gerjedt, és megvetĂ” szóval válaszolt:
"Az óceánként, nagy hegyként legyĂ”zhetetlen erejĂ»,
Indra-vitézségĂ», bátor Ráma hĂ» asszonya vagyok!
A nagy fák sátraként védĂ”, erényekben bĂ”velkedĂ”,
törvénytudó, szavát tartó Ráma hĂ» asszonya vagyok!
ErĂ”s karú, erĂ”s mellĂ», oroszlán-léptĂ» s -erejĂ»,
oroszlán-termetĂ» s -szívĂ» Ráma hĂ» asszonya vagyok!
A fénylĂ” telihold arcú, érzékein uralkodó,
világot átható hírĂ» Ráma hĂ» asszonya vagyok!
NĂ”stényoroszlánt kívántál elragadni, hitvány sakál;
úgy kisiklok a markodból, mint a megmarkolt napsugár.
Kiéhezett oroszlántól a húst elvenni akarod,
félelmes kobra szájából fogát kitépni akarod,
szemedet tĂ»vel érinted, borotva élét nyaldosod,
ha Ráma szeretett nejét tĂ”le elvenni akarod,
az égen Napot és Holdat markodba fogni akarod,
ha Ráma szeretett nejét tettel sérteni akarod!
A máglya lobogó lángját ruhádba fogni akarod,
ha Ráma tiszta életĂ» nejét elérni akarod!

Élesre fent hegyĂ» dárdák hegyét taposni akarod,
ha Ráma nejét, hĂ» társát a magadénak akarod!"

49.

Szítá kemény szavát hallva, a szörnyĂ»séges TízfejĂ»
összeütötte tenyerét, és óriássá változott.
A Vidéha-királylányra hangot váltva, durván rivallt:
"Azt hiszem, balga nĂ”, még nem hallottad, hogy én ki vagyok.
Az Ă»rben állva, fel bírná a Földet emelni karom.
A tengert ki tudnám inni, megölném harcban a Halált,
Napot lelĂ”né nyílvesszĂ”m, a Földet széthasítanám.
Alakot kedv szerint öltök, lásd meg, te dölyfös nĂ”személy!"

A jámbor szerzetes-külsĂ”t levetve, szörnyĂ» önmagát,
Halálhoz hasonló testét öltötte fel a Rémkirály.
Mint fekete viharfelhĂ” dalmahodott nagy termete,
ékszere izzott, mint villám, tíz torka és húsz karja nĂ”tt,
rút testét rĂ”t lepel fedte, s a déli Napként csillogó,
fekete fürtĂ», ékszerrel, selyem köntössel ékített
Vidéha-királylány elĂ”tt fenyegetĂ”n magasodott:
"A Három Világon sem lelsz méltóbb férjet, mint én vagyok!
JĂ”jj hát velem, szeress engem. Dícséretes férjed leszek.
Szépségem, sohasem foglak sértĂ” szóval megbántani.
Halandó férfi vonzalmát vesd el! Fordítsd felém szíved!
Lezuhant a királyságról Ráma, élete is rövid,
esztelenség ragaszkodnod hozzá, makacsul, ostobán.
Egy nĂ” szavára elhagyta királyságát, barátait,
s vadállatoktól nyüzsgĂ”, zord erdĂ”t választott lakhelyül."

A nyájas szavú Szítához így szólt a durva ráksasza,
s vad vágyban odalépett a karcsú testĂ» szépség elé.
Megragadta szerencsétlent, mint a sárkány a csillagot.
Jobb karjával a két combját ölelte át a szörnyeteg,
s a lótusz-arcú Szítának hajába markolt bal keze.
Az erdĂ” istenségei rémülten menekültek el
a hegyes fogú, hegycsúcs-nagy, széles mellĂ» rémség elĂ”l.
Rávana szamarak-vonta, aranyveretĂ» kocsija
feltĂ»nt a levegĂ”ben, és dübörögve közeledett.
Ráförmedt iszonyú hangon szegény Szítára a gonosz,
s ölébe kapva, feldobta kocsijára áldozatát.
A tiltakozva vergĂ”dĂ”t a vágyra gerjedt Rávana
a levegĂ”be felkapta, mint a kígyót a keselyĂ».
A levegĂ”ben Szítá a szörnyeteg karmai között
jajveszékelt, sikoltozott, mint a részeg vagy eszelĂ”s:
"Jaj, erĂ”skarú Laksmana, merre lehetsz? Nem látod-e,
hogy elrabolt és elhurcol az alak-váltó ráksasza?
Leborulok a hattyúkat ringató folyóvíz elĂ”tt:
vidd hírül gyorsan Rámának, hogy viszi Szítát Rávana!
Könyörgök a fák és bokrok védĂ” istenségeihez:
jelentsétek meg férjemnek, hogy elhurcolt a ráksasza!
Segítségül hívok minden élĂ”lényt távol és közel,
minden madarat és minden vadállatot, erdĂ”lakót,
siessetek a hírrel, hogy elrabolta Ráma nejét,
életénél drágább kincsét, és viszi Szítát Rávana!
Ha azt hallaná férjem, hogy a túlvilágra tĂ»ntem el,
visszaragadna hĂ”s karja még a Halál Urától is."

Miközben így segélykérĂ”n, szívettépĂ”n sikoltozott,
egy fa tetején meglátta az agg Dzsatájus keselyĂ»t.
A Rávana hatalmában vergĂ”dĂ”, karcsú csípejĂ»,
bánattól fátyolos hangon, búcsúzva kiáltott felé:
"Nemes Dzsatájus, ím látod, hogy elrabolt kegyetlenül,
segítĂ”m s gyámolom nélkül a gonosz mĂ»vĂ» ráksasza.
Ezt a gaz éjben-kószálót te sem bírod feltartani,
mert gyĂ”zhetetlen erejĂ» ez a vérszomjas szörnyeteg.
Csupán jelentsd meg Rámának és Laksmanának vesztemet
úgy, amint te magad látod, igaz szóval, madárkirály!"

50-51.

Felrezzent szendergésébĂ”l az agg Dzsatájus fenn a fán,
körülnézett, és látta, hogy Szítát hurcolja Rávana.
Ekkor a hegycsúcs-nagyságú, hegyes csĂ”rĂ» madárkirály
szelíd szóval megintette fájáról a zord Rávanát:
"TízfejĂ», ha törvényt tisztelsz, szent hagyományokat követsz,
nem szabad ezt a rút tettet rútul elkövetned, öcsém.
Dzsatájus vagyok, ismerj rám, az erĂ”s keselyĂ»király.
Minden ember ügyét védi, a föld javán munkálkodik
Ráma, erĂ” s erény hĂ”se, mint Nagy Indra és Varuna.
E világraszóló hĂ”snek erényes és hites neje
a karcsú termetĂ» Szítá, akit most orvul elrabolsz.
A király, ha törvényben jár, nem érintheti más nejét,
és kétszeresen úgy illik, hogy tiszteld király hitvesét.
Más neje megsértésétĂ”l fordíts hát vissza utadat;
ne kövess el olyan tettet, melyért feddés, gyalázat ér.
És szállj magadba, fontold meg: nincs Rámánál nagyobb vitéz,
és ha hitvesét elrablod, nem távozol büntetlenül.
Nem látod, hogy gyilkos mérgĂ» kígyót szorongatsz kebleden?
A Végzet hurkát hurkoltad saját nyakadra ostobán.
Hatvanezer évet éltem, Ă”rizve a becsületet,
atyámtól s Ă”satyáimtól öröklött tisztemhez híven.
Öreg vagyok, te ifjú vagy; íjad, vérted, nyilad erĂ”s,
ám Szítát nem hagyom mégsem elrabolni büntetlenül.
Küzdj meg velem, ha bátor vagy! Állj meg egy percre, Rávana!
Nemsokára te is holtan heversz a földön, mint Khara.
A két királyfi távol van, s erĂ”m önmagamnak csekély,
de kezüktĂ”l elér gyorsan nyomorúságos végzeted.
Nem engedem, amíg élek, elhurcolnod a gyönyörĂ»,
lótuszszirom szemĂ» Szítát, Ráma szeretett hitvesét.
Állj meg, gaz TízfejĂ», állj meg! Meglátod, pillanat alatt
leverlek szép kocsidról, mint fáról az ért gyümölcsöket.
Harc lesz vendégajándékom, amíg életem engedi."

A ráksasza-király arca a haragtól vörösre gyúlt,
s a szárnyasok királyával vad indulattal szembeszállt.
Kavargó küzdelem támadt a két összecsapó között,
mint hogyha két viharfelhĂ”t összesodorna szélvihar.
A TízfejĂ» dühében tíz hegyes nyilat kapott elĂ”,
a Halál Ura rémséges jogaránál szörnyĂ»bbeket.
Íját körré feszítette, s a fullánk-szájú, tĂ»hegyes,
egyenes röptĂ» nyílvesszĂ”k átfúrták a madárkirályt.
Õ csak a könnyezĂ” Szítát nézte Rávana kocsiján,
s mintha sebét nem érezné, ellenfelére lecsapott.
Gyöngyökkel ékes íját és nyílvesszĂ”kkel telt tegezét
szilánkokká forgácsolta lábával az erĂ”s madár.
Az arany vértĂ» és hámú, gyors futású, csodálatos,
démonfejĂ» szamaraknak is kioltotta életét.
Majd a parancsra hallgató, tĂ»zfényĂ», tarka ékszerĂ»,
gyémánt hágcsójú nagy kocsit zúzta ezer darabra szét.
A kocsijától megfosztott, lovait vesztett Rávana
ölébe kapta Szítát és vele együtt földre zuhant.
De látva, hogy a szárnyas-nép oltalmazója kimerült,
vígan felugrott, és Szítát szorítva, gyorsan útra kelt.
Ekkor a keselyĂ»k Ă”re felröppent és nyomába szállt,
és nagy erĂ”vel Rávana hátára vetette magát.
Belevájta tövig karmát, s úgy marcangolta tagjait,
ahogy az elefánt-hajcsár makacs jószágát döfködi.
Hátába vájta csĂ”rét, és hasogatta karmaival,
haját marokszám tépdeste a karom-csĂ”r fegyverzetĂ».
A keselyĂ»k királyától marcangolt testĂ» Rávana
a kíntól összerándult, és fájdalmában ajkába mart.
Szítát erĂ”sen tartotta tíz karjával bal oldalán,
a tíz jobbjával Dzsatájusra sújtott le eszelĂ”s dühvel.
A légben-járók Indrája semmibe vette az ütést,
s csĂ”rével leszakította a tíz másik kart bal felĂ”l.
De tüstént új karok nĂ”ttek a lemetszett karok helyén,
mint gyöngy-fényĂ» mérges kígyók nyüzsögnek fészkükbĂ”l elĂ”.
A TízfejĂ» haragjában Szítát eleresztette most,
és ökleivel-lábával tiporta a Madárkirályt.
Kardot rántott, s lemetszette két szárnyát, lábát, oldalát
a Ráma hitvesét védĂ”, agg Dzsatájusnak Rávana.
A szörnyĂ» mĂ»vĂ» ráksasza csapásától a keselyĂ»
szárnyától fosztottan, bénán, haldokolva földre zuhant.

52.

Elfogyó életĂ», vérzĂ” védĂ”jéhez odafutott
Szítá, s zokogva gyászolta, akár tulajdon rokonát.
Ékszerei lehullottak, gyámolítója nem maradt,
s odarontott vadul hozzá Rávana ráksasza-király.
Menekült, s nagy fák törzsébe folyondárként kapaszkodott:
"Mentsetek meg, mentsetek meg!" - ám utolérte Rávana.
"Ráma, Ráma!" - sikoltotta távol lévĂ” ura nevét,
s durván magához rántotta, mint önnön vesztét, Rávana.
A Szítán tett erĂ”szakra megdermedt az egész világ,
határtalan sötétségbe burkolózott a föld színe,
mozdulatlanul állt a Szél, nem adott fényt a Fény-adó.
Égi szemével szemlélte a sérelmet az Õsatya,
s megszólalt: "A tett megtörtént. A végzet beteljesedett."

"Ráma, Laksmana!" - sírt Szítá. Rablója nem gondolt vele,
a levegĂ”be felszállt, és elhurcolta áldozatát.
Az arany-ékszer-szín bĂ”rĂ», sárga selyem öltözetĂ»
hölgy úgy fénylett az égbolton, mint felhĂ”n a villámszalag.
A körülötte lobogó sárga köntöstĂ”l Rávana
olyan vad fényben izzott, mint lángok-perzselte hegygerinc.

54.

Az elhurcolt királyasszony segítĂ”t nem látott sehol,
míg egy hegycsúcson öt majmot pillantott meg a szép szemĂ».
Karperecét lerántotta, le selyem felsĂ” köntösét,
s a földre lehajította az ott ülĂ” majmok közé.
"Hátha hírt adnak Rámának" - gondolta a gyönyörĂ» nĂ”.
A szörny vad rohanásában észre sem vette, hogy a hölgy
vállkendĂ”jét leoldotta, és lecsatolta ékszerét.
A sárga szemĂ» nagy majmok felpillantottak és merĂ”n,
tágra nyílt szemmel bámultak a jajgató Szítá után.
A ráksasza tovább szállt a széles Pampá folyó fölött,
s a síró Szítát hurcolva, igyekezett Lanká felé.
Sebesen, mint a nyílvesszĂ”, amelyet kirepít az íj,
suhant a levegĂ”ben fent, erdĂ”k, folyók, tavak fölött.
A vizek örök anyjához, az óceánhoz érkezett,
s cetektĂ”l-cápáktól nyüzsgĂ” árjai fölött áthaladt.
Felháborodva háborgott, hullámzott a nagy víztömeg;
néma halak cikázása a rablás ellen szót emelt.
Hasztalan küzködött Szítá; úgy szorította Rávana,
mintha ön-végzetét vinné, és Lankába megérkezett.
Végighaladt a jól épült, széles utcájú városon
a kapuk elĂ”tt álló nép között, és háremébe ment.
Ott zsákmányát, a gyötrĂ”dĂ”, bánattól zsibbadó szívĂ»,
sötét-lótusz-szemĂ» Szítát letette végre Rávana,
és így beszélt a félelmes ráksaszíkhoz a TízfejĂ»:
"Engedelmem nélkül Szítát nem láthatja férfi, se nĂ”.
Drágaköveket és gyöngyöt, ruhákat és ékszereket,
amit csak kíván, kapjon meg; óhajtása az én szavam!
S akinek szava megbántja a Vidéha-királyleányt,
véletlenül vagy szándékkal, annak nem kedves élete!"

55.

Majd a könny-áztatott arcú, kétség terhétĂ”l görnyedĂ”,
falkától elszakadt, Ă»zött Ă”zsuta gyanánt reszketĂ”,
süllyedĂ” gályaként bánat tengerébe elmerülĂ”,
lehajtott fejĂ» Szítához lépett a ráksaszák ura,
s az erĂ”tlent erĂ”szakkal végigvezette termein,
az égi kéjlakok másán, csarnokok, lugasok során,
szolgálatára álló nĂ”k ezer fĂ”nyi serege közt,
tarka madárcsapat zengĂ” dalát árasztó fák alatt,
elefántcsont, arany, kristály, ezer csillogó drágakĂ”,
gyémánt- és lazúrkĂ”-ékes oszlopsorok káprázatán.
A séta befejeztével az éji kóborlók ura
a Vidéha-királylányhoz csábos szóval fordult megint:
"Tízszer és még huszonkétszer tíz milliónyi ráksasza
- gyermekeknek s az aggoknak hadát nem számítva bele - enged parancsomnak, Szítá. SzörnyĂ» erejĂ» mindahány.
Minden egyes kimondott szóm megtételét ezren lesik.
Vedd át tĂ”lem hatalmadba hatalmas birodalmamat,
és életemet is; drágább vagy életemnél is nekem.
Hárememben a szebbnél szebb asszonyok serege fölött
te légy az úrnĂ”, szépségem! Légy feleségem, szép szemĂ»!
Ellenkezned mi értelme? Fogadd el ajánlatomat!
Az érted lánggal égĂ”höz fordítsd kegyesen szívedet!"

56.

A fájdalom-gyötört Szítá, nem tudva, mi a félelem,
fĂ»szálnak véve szívében a TízfejĂ»t, bátran felelt:
"Apósom a Törvény hídja, rendíthetetlen, mint a hegy,
igaz ígéretĂ», jámbor. Az Ă” fia a Raghu-sarj,
a Három Világon híres Ráma, a törvény-Ă”rizĂ”,
erĂ”s karú, nemes harcos, az én férjem és istenem.
Õsi, nemes család sarja, oroszlán-vállú-erejĂ».
Õ Laksmanával, öccsével, kioltja az életedet.
Ha az Ă” szeme láttára mertél volna érinteni,
a Dandaka-vadon földjén hevernél holtan, mint Khara.
Ezek a fertelmes szörnyek, akikkel olyan nagyra vagy,
elĂ”tte mérgüket vesztik, mint kígyók a sas karma közt.
Íjáról záporként szálló, aranyveretĂ» nyilai
szétmarják tested, mint partját a Gangá áradó vize.
Ha kellene, az égboltról a Holdat letaszítaná,
az óceánt kiszárítná, hogy megszabadítsa nejét.
Megölheted e rossz, hitvány testet, vagy szétszaggathatod,
de arra nincs hatalmad, hogy engem szégyenre kényszeríts."

Így szólt Szítá haragjában, durván, kérlelhetetlenül,
s egyetlen szót se szólt többé Rávanához Ráma neje.
Szítá hajat-felborzasztó, kemény beszéde hallatán
szörnyĂ», fenyegetĂ” szóval válaszolt a szörnyek feje:
"Haldd meg végsĂ” szavam, Szítá: várok tizenkét hónapig,
s ha nem térsz ezalatt észhez, és nem közelítesz felém,
szakácsok darabolnak fel reggeli eledelemül."

Így beszélt vad haragjában a világ réme, Rávana,
majd indulatosan fordult az ocsmány ráksaszík felé:
"RémítĂ”, borzadályt keltĂ”, szörny-alakú, torz ráksaszík,
törjétek meg e nĂ” gĂ”gjét, vérivók, emberhús-falók!
SzörnyĂ» fenyegetésekkel, majd meg kedves szavakkal is
rabszolgámmá igázzátok, mint vadat a szelidítĂ”k!"

(57.)

(Amikor Lanká földjére került Szítá, a jós-igét
Brahmá kinyilatkoztatta Indra isten-király elĂ”tt:
"Betölt a ráksaszák sorsa. Ujjonghat Ég, Föld, Alvilág.
Szítát Lankába hurcolta a gonosz lelkĂ» Rávana.
Szítá gazdag család sarja, kényelemben nevelkedett,
és most a férje távol van, ráksasza-csorda van közel,
ráksasza-asszonyok szidják, bánat gyötri férje után.
TépĂ”dik: »Messze van Lanká, az óceán veszi körül,
Ráma hogyan tudhatná meg, hogy itt vagyok, s hĂ» maradok?«
Ilyen gondban emésztĂ”dik a nehéz sorsú, gyenge nĂ”,
nem is fogad el élelmet, s el fog sorvadni élete.
Aggódom érte. Menj gyorsan, és keresd fel a szép szavút!
Menj Lanká városába, és adj neki égi eledelt!"

E szavakra a szentséges Nagy Indra, az egek ura,
indult, s maga mellé vette az Álmot kísérĂ”jeül.
Szólt az Álomnak: "Kábítsd el a ráksaszák egész hadát!"

A Nagy Indra parancsára ment az Álom készségesen,
és kábulatba ejtette a nagy célért a szörnyeket.
Eközben az EzerszemĂ» nagy Indra isten megjelent
a ráksasza-vár parkjában búslakodó Szítá elĂ”tt:
"Tiszta mosolyú, üdv néked! Az istenek ura vagyok.
Azért kerestelek fel, hogy vígasztaljalak: férjedet,
a Raghu-nem nemes sarját, segíteni fogom; ne félj!
Átvezet segedelemmel a tengeren erĂ”s hadat.
Látod, alusznak Ă”rzĂ”id; én kábítottam Ă”ket el,
az Álmot is segítĂ”ként magammal hozva kedvedért.
Nézd, égi eledelt hoztam, ezzel erĂ”sítsd testedet.
Vedd át kezembĂ”l, ékes hölgy, és ha ezzel táplálkozol,
nem fog gyötörni szomjúság és éhség ezer évekig."

A jelenéstĂ”l megrettent Szítá, és gyanakodva szólt:
"MirĂ”l ismerhetlek meg, hogy te vagy a mennylakók feje?
Hitvesem megtanított rá, mik az istenek jelei;
e jeleket mutasd meg most, hogyha valóban Indra vagy."

Eleget tett a kérésnek a nagy hatalmú égi úr:
lába földet nem érintett, szemhéja nem rebbent szemén,
ruháján nem tapadt meg por, koszorúja nem hervadott.
E jelekrĂ”l felismerte Indrát Szítá, és boldogan,
örömkönny záporát öntve magasztalta az ég urát:
"Egykor atyámtól hallottam, hogy Ă”, s apósom ugyanúgy,
s Ráma s Laksmana is látott szemtĂ”l szembe, magasztos úr,
s ma ugyanígy én is látlak. Így mégis van védelmezĂ”m!
Elfogyasztom parancsodra ezt az égi varázsitalt,
ezt a csodás táplálékot, mennyei ajándékodat."

Indra kezébĂ”l átvette a szép hölgy a varázsitalt,
és ezt üzente férjének a Vidéha-királyleány:
"Ha él nagy erejĂ» férjem, és vele együtt Laksmana,
az Ă” üdvükre váljék ez!" És felhajtotta az italt.

Mihelyt lenyelte az italt a szépszemĂ»,
éhsége megszĂ»nt, tovaszállott bánata.
Tudatta Indra, hogy a két hĂ”s ép, s virul.
Örvendve vette tudomásul ezt a hírt.

Elégedett volt a Nagy Indra is, hogy így
sikerre vitte Raghu sarja dolgait.
Megáldva Szítát, a ligetbĂ”l távozott,
s megtért a mennybe. Vele ment az Álom is.)

57.

Mikor Ráma elejtette az alakját változtató,
gazellává vált Márícsát, sietve elindult haza.
Aggódott feleségéért, látni akarta mielĂ”bb,
mert sakál-üvöltést hallott vészjóslón a háta mögött.
Megborzongott a félelmes hangtól, rossz sejtés fogta el
a hajmeresztĂ”, elnyújtott sakál-vonítás hallatán:
"Félek, hogy a sakál hangja valamilyen csapást jelez.
Bárcsak ne érné baj Szítát! Fel ne falják a ráksaszák!
Ha Laksmana meghallotta Márícsa álnok jajszavát,
aki gazella bĂ”rében utánozta a hangomat,
a hangra Szítát otthagyja, indul nekem segíteni,
s Szítá is arra biztatja, hogy ne késsen, jöjjön hamar.
A ráksaszák egész népe most Szítá életére tör.
Arany gazella bĂ”rében elcsalt Márícsa messzire,
míg itt nyilam lövésétĂ”l halódva visszaváltozott
ráksaszává, és feljajdult: "Laksmana, végem van, segíts!"
Bárcsak bajuk ne történnék, amíg tĂ”lük távol vagyok!
A ráksaszák gyĂ»lölnek, mert nem felejtik a nagy csatát.
Sok baljós jelet is láttam, s rossz érzésem van emiatt."

A sakál-üvöltést hallva, így töprengett a Raghu-sarj,
és útján visszafordulva, iparkodott hazafelé.
Gondterhelten haladt, s közben mindenféle vad és madár
balkéz felĂ”l kerülgette, s borzongatóan víjjogott.
E rosszat sejtetĂ”, szörnyĂ» elĂ”jelek után a hĂ”s
testvérét, Laksmanát látta aggódva közelíteni.
Találkoztak, s köszöntötte testvérét, Rámát, Laksmana,
a bánatos a bánkódót, a megrémült a rettegĂ”t.
Majd Ráma megszorította Laksmanának a bal kezét,
és nyájas, de kemény szóval így beszélt aggodalmasan:
"Hej, Laksmana! Hibáztál, hogy utánam jöttél, kedvesem,
és magára hagytad Szítát. Remélem, nem történt baja!
Szörnyen aggódom, hogy Szítá vagy elpusztul magánosan,
vagy felfalták az erdĂ”ben szerte kószáló ráksaszák,
mert sok baljóslatú jeltĂ”l volt terhes a mai napom.
Nagy erejĂ» vitéz, nĂ”met bárcsak ne érte volna baj!"

60, 64.

Így szólt, s sietve indult, hogy újra láthassa hitvesét.
Üres hajlékukat látva, lelkét ijedtség fogta el.
Heves léptekkel járt körbe, és kapkodott mindenfelé.
Átkutatta a lombkunyhót és tanyájuk környezetét,
de mindhiába, mert Szítá, kunyhójuk éke, tovatĂ»nt,
ahogy lótusztavak bája elköltözik a télidĂ”n.
A kétségbeesett Ráma támolygott, mint a szélütött,
és meglátta egy ráksasza iszonyatos nagy lábnyomát,
és néhány kis nyomot, melyet az ide-oda futkosó,
Rávanától menekülĂ” Szítá hagyott maga után,
s egy kettétört tegezt s íjat, s egy összeroppantott kocsit.
Ezt látva, elfacsarodó szível hívta öccsét oda:
"Nézd, Laksmana, a Szítáról letépett, szép virágfüzért,
szétszaggatott nyakláncáról szétgurult arany gyöngyöket,
s rĂ”t arany gyöngyökként fénylĂ”, csillogó, rĂ”t vércsöppeket,
amelyek itt a kunyhónál elborítják a föld szinét!
A Vidéha-királyasszonyt alakjuk váltó ráksaszák
darabokra hasították, felfalták, jóllaktak vele.
Szítá fölött osztozkodva, hajba kapott két ráksasza,
és egymásnak esett mérges tusában a két szörnyeteg.
Ki lehetett a gazdája e drágakĂ”vel kirakott,
gyöngyökkel ékes íjnak, mely kettétörve amott hever?
Ez a kelĂ” napként fénylĂ”, lazúrkövektĂ”l csillogó,
behorpadt színarany mellvért kié lehetett valaha?
Vagy ráksaszák, vagy istenek fegyverzetének gondolom.
Hát ezek az aranyhámos, démonfejĂ», iszonytató,
óriás testĂ» szamarak milyen harcban pusztultak el?
Ez a torz alakú lábnyom nyilván ráksasza lábnyoma.
Megölték a szelíd asszonyt, vagy elrabolták, úgy lehet.
Nem védte meg a rablóktól az Igazság a gyenge nĂ”t.
Adakozó, szelíd voltam, segítettem mindenkinek,
s ez lett jutalma: gyávának néztek az égi istenek.
Látod, Laksmana: átkomra fordultak az erényeim!
Vége a béketĂ»résnek! Kiirtok minden ráksaszát!
Ahogy a perzselĂ” napfény megfojt Holdat és csillagot,
úgy fojtsa meg erĂ”m lángja eddigi jámborságomat!
Megbénítom az égbolton a Holdat és csillaghadát,
tüzet s szelet elállítok, megvakítom a Fény-adót,
ledöntöm a hegyek csúcsát, kitépek fát, bokrot, füvet,
elzárom a folyók medrét, kiszárítom az óceánt,
a világra rázúdítom a végromlás iszonyatát,
ha Szítát nem adják vissza sértetlenül az istenek!"

67-68.

Ráma haragtól tombolva fogta leghegyesebb nyilát,
és Laksmanával indult, hogy bejárja az egész vadont.
Rábukkantak Dzsatájusra. A hegycsúcs-nagy madárkirály
sebek nedvétĂ”l áztatva, haldokolva földön hevert.
A sziklabérc-testĂ» láttán Ráma öccséhez így beszélt:
"Ez a szörny falta fel Szítát, a Vidéha-királyleányt.
SaskeselyĂ» alakjában kószált itt ez a ráksasza,
felfalta a hosszú szemĂ»t, és most kényelmesen pihen.
LánghegyĂ», egyenes röptĂ» nyílvesszĂ”mmel felnyársalom!"

Borotvaél-hegyĂ» nyíllal íján Ráma odarohant;
léptétĂ”l óceán-partig megremegett a föld szine.
Ám bágyadt, elhaló hangon megszólalt a madárkirály,
s habos vért ontva csĂ”rébĂ”l, a Raghu-sarjhoz így beszélt:
"Szítát, akit az erdĂ”ben mint rejtett gyógyfüvet kutatsz,
s vele az én életemet is Rávana rabolta el.
Amikor eltávoztatok, és nejed egyedül maradt,
a nagy erejĂ» szörnyeteg szemem elĂ”tt ragadta el.

Röpültem segedelmére, s a küzdelemben Rávana
kocsiját-fegyverét vesztve, a föld porába lebukott.
Övé ez a kettétört íj, ez a sok nyílvesszĂ” övé,
ez a vad harcban szétmorzsolt harciszekér is az övé.
Ám kimerültem, s kardjával levágta mindkét szárnyamat,
s a Vidéha-királyasszonyt hurcolva, Dél felé repült."

Így beszélt tiszta elmével Rámához a madárkirály,
majd élete megvált tĂ”le, s testébĂ”l levegĂ”be szállt.
Fejét a földre ejtette, két lába mereven kinyúlt,
teste elereszkedett, és mozdulatlanná merevült.
A hegynagyságú, megcsonkult, élettelen, megtört szemĂ»
keselyĂ»királyt elnézve, a csüggedt Ráma így beszélt:
"Boldogan élt az erdĂ”ben mellettünk a nemes madár,
s a ráksaszával megküzdve, értem vesztette életét.
Olyan tisztelet és hála illeti meg a keselyĂ»t,
mint atyámat, Dasarathát, a népek nagy fényĂ» urát.
Hozz fát, tüzet csiholjunk, és rakj máglyát, elhamvasztani
a szárnyas nép királyát, ki ügyemért a halálba ment.
Az ellobbanó láng útján, igaz lelkĂ»ek ösvényén
térj meg az örök hajlékba, ahonnét nincs több születés!
A legfelsĂ” világokba kísérjen el áldó szavam,
és ez a búcsú-szertartás, nagylelkĂ» keselyĂ»király!"

E szavakkal a máglyára helyezte a holttetemet,
s elhamvasztotta, gyászolva, mint legkedvesebb rokonát.

69-70.

A szertartást bevégezve, útrakelt a két Raghu-sarj;
Szítát keresni indultak a zord déli égtáj felé.
Figyelmesen kutatták át a sĂ»rĂ» cserjét, bokrokat,
s egyszerre szörnyĂ» hang bĂ”dült, hogy hajlongtak tĂ”le a fák.
Mentek a hang irányába, jól megmarkolva kardjukat,
s megláttak egy széles mellĂ», hatalmas testĂ» ráksaszát.
Közelebb mentek, s fertelmes látvány tárult szemük elé:
óriás törzs, fej s nyak nélkül; szája a hasán tátogott.
Kemény, hegyes szĂ”r úgy fedte, mint erdĂ” a hegy oldalát.
Sötét volt, mint viharfelhĂ”. Mennydörgés volt minden szava.
Egyetlen, tĂ»zláng-izzású, durva pillájú, villogó,
tágranyílt, félelmes, hosszú, sárga szeme volt a hasán.
Száját nyalogató nyelve lógott agyarai közül,
és egészben befalt minden medvét, oroszlánt, dámvadat.
Fertelmes, hosszú két karját nyújtogatta mérföldnyire.
Markával elkapott minden madarat és vadállatot,
egyiket magához húzta, újra ellökte másikat.
A testvérek elé állva, eltorlaszolta útjukat.
Képtelenül hosszú karját kinyújtotta az óriás,
s keményen összemarkolta két kezével a két vitézt.
Iksváku két erĂ”s sarját, Rámát és vele Laksmanát
markában látva vergĂ”dni, rájuk szólt gúnyosan a Törzs:
"Mire vártok? Miért álltok? Látjátok, hogy éhség gyötör!
A Sors ételemül rendelt; a halálra készüljetek!"

A fenyegetĂ” szót hallva, a végveszélyben Laksmana
visszanyerte bátorságát, s idĂ”höz illĂ”en beszélt:
"Téged is, engem is mindjárt magához ránt a szörnyeteg;
amig nem késĂ”, messük le kardunkkal mind a két kezét!
Ez az iszonyatosan hosszú kar adja neki az erĂ”t,
hogy a világot pusztítsa, s elemésszen bennünket is."

Laksmana ötletét hallva, dühödten felfortyant a Törzs,
s rémes száját kitátotta, hogy zsákmányát beléveti.
A helyzetet jól átlátó két dalia fogta magát,
és vidáman lemetszette vállából a két szörnyü kart.
A jobb oldalt álló Ráma szorító jobbját szelte le
kardja erĂ”s csapásával, a balt a vitéz Laksmana.
A levágott karú rémség vad bömböléssel elterült;
mint mennydörgés, betöltötte ordítása a levegĂ”t.
Elveszítette két karját, vérözön borította el.
Kétségbeesve kérdezte: "Kik vagytok? Mi hozott ide?"

A rusnya Törzs kérdésére az ékes szavú Laksmana,
a nagy erejĂ», elzengte testvérbátyja dícséretét:
"Dasaratha örökösét, Rámát látod magad elĂ”tt,
a messze földön híres hĂ”st; én öccse, Laksmana vagyok.
Elrabolta királyságát atyja neje, s számĂ»zte Ă”t.
Velem és feleségével ez az erdĂ” lett otthona.
Itt a néptelen erdĂ”ben egy fondorlatos ráksasza
elragadta nejét, Szítát. Õt keresni jöttünk ide.
De te is mondd el, hogy ki vagy, és tört lábbal, torz törzs gyanánt,
melleden fertelmes szájjal e vadonban miért nyüzsögsz?"

Laksmana válaszát hallva, igen megörvendett a Törzs,
és Indra jós-igéjére visszagondolva, így beszélt:
"Üdvömre jöttetek, hĂ”sök! Áldás kísérje léptetek!
Üdvömre metszettétek le tĂ”bĂ”l ketten két karomat.
Elbeszélem igaz szóval, férfiak oroszlánjai,
hogyan szülte saját vétkem, önteltségem e termetet.

71.

Egykor, erĂ”s karú Ráma, hatalmas voltam és vitéz,
és elképzelhetetlen szép; mind a Három Világ dicsért.
De egyszer balga dölyfömben ezt az alakot öltve fel,
a jámbor remeték népét ijesztgettem mindenfelé.
Magamra haragítottam a nagy szentet, Szthúlasiraszt:
erdĂ”n, gyümölcsszedés közben, meg akartam rémíteni.
Rámrivallt alakom láttán az izzó tĂ»zláng átkú bölcs:
»Ez a szégyenletes, torz test tapadjon mindörökre rád!«
Kérleltem a haragvót, hogy átka végét jelölje ki.
Esdeklésemre ily szóval enyhítette átkát a szent:
»Ha Rámával találkozol, és levágja rút karodat,
és máglya lángján elhamvaszt, visszanyered szépségedet.«
Azóta két hosszú karral vadállatokat fogdosok;
oroszlánt, párducot, tigrist falok nyersen szüntelenül.
Így élek itt az erdĂ”ben, királyok legnagyobbika,
s elfogok minden élĂ”lényt, ami szemem elé kerül,
sejtve, hogy így elĂ”bb-utóbb markomba kerül Ráma is.
Üdv, Ráma, hogy megérkeztél! Rajtad kívül más, Raghu-sarj,
nem ölhet meg, mert így mondta igaz szóval az átkozó.
S majd tanáccsal segítséget nyújtok neked, vitéz király,
hálából és barátságból, ha tĂ»zben elhamvasztotok."

A Törzs történetét hallva, az igaz lelkĂ» Raghu-sarj
Laksmana társaságában elpanaszolta bánatát:
"Nejemet, a nemes Szítát, elrabolta gaz Rávana,
mikor tanyánkról távoztam és Laksmana nem volt jelen.
Hitvesem elrablójáról nem tudok mást, csak a nevét;
sem külsejét, sem lakhelyét, sem erejét nem ismerem.
Tétován futkosunk; nincsen, ki útba igazítana.
Szolgálatunk fejében majd légy hozzánk könyörületes!
Elefántok-kidöntötte száraz fatörzseket hozunk,
és nagy gödörbe halmozva, elhamvasztjuk holttestedet.
Te viszont Szítáról mondd el, ki vitte el, és merre van;
ha tudod a valóságot, tanácsoddal tégy jót velünk!"

72-74.

Így váltott szót a haldokló Törzs és a két ifjú vitéz,
majd a hegy nagy barlangjában tüzet csiholtak szaporán.
Most Laksmana erĂ”s lánggal lobogó üszköt ragadott,
s mindenfelĂ”l meggyújtotta a máglyát. Fellángolt a tĂ»z.
A Törzs hatalmas tetemét mint óriás vaj-darabot
nyalták körül a lángnyelvek; saját zsírjában sercegett.
Hirtelen összerázkódott, lerázta a máglya tüzét,
s erĂ”ben, égi köntösben, mint lángnyelv felemelkedett.
Majd ragyogó ruhájában, tarka ékszerrel ékesen
a levegĂ”be felröppent, elégedetten, boldogan.
Hattyúk vonta, sziporkázó, tündöklĂ” égi kocsin állt,
szépsége a tíz égtájat ragyogó fénnyel vonta be.
A levegĂ”bĂ”l Rámához intézte oktató szavát:
"Halld meg tĂ”lem igaz szóval, hogyan nyered vissza nejed.
Figyeld meg jól, amit mondok. Egy Szugríva nevĂ» majom,
akit bátyja, a vad Válin, trónusáról elüldözött,
a szép Pampá folyó partján a szemet-gyönyörködtetĂ”
Risjamúka hegyen lakik, és négy hĂ» majma van vele.
A dicsĂ”, nagy vitézségĂ», illendĂ”séget ismerĂ”,
igaz igéretĂ», fényes, bölcs elméjĂ», állhatatos,
bĂ”kezĂ», adomány-osztó, nagy hatalmú, nagy erejĂ»
majomkirályt elüldözte bátyja, s számĂ»zetésben él.
Szítá megkeresésében Ă” lesz segítĂ” társatok.
Indulj késedelem nélkül, keresd fel Szugrívát hamar,
és köss vele szövetséget, hogy erĂ”s támaszod legyen.
Ármány nélkül barátságot fogadj lobogó tĂ»z elĂ”tt,
s ne becsüld le mivoltáért Szugrívát, a majomkirályt!
Hálatudó, erĂ”s és bölcs, s Ă” is szövetségest keres.
Ha oldalára állsz, Ráma, sikerre viszitek ügyét.
Akár beteljesül vágya, akár nem, téged megsegít.
Ez a majmok-oroszlánja szerte a földön mindenütt
jól ismeri az emberhús-faló szörnyek rejtekeit.
ElĂ”le nem marad rejtve semmi a széles föld színén,
amerre a Nappal Ura ezer sugara ont hevet.
Mély folyókat, hegyek hátát, szirtodúkat, barlangokat
át fog kutatni népével, és Szítának nyomára jut.
Õ majd szétküldi nagy testĂ» majmai fürge seregét,
s kifürkészik, hogy elválás-gyötörte nejed merre van.
Megtalálják a szép testĂ»t még Rávana lakában is."

Így útba igazította tanáccsal Rámát s Laksmanát
a nyakában virágfĂ»zért viselĂ”, fényes églakó,
s Ă”k hálásan kiáltottak a légben lebegĂ” felé:
"Térj meg égi lakásodba! Üdv néked! Mi is indulunk."

"Induljatok, és kísérjen ügyetekben siker!" - felelt,
s elköszönt az örvendĂ”ktĂ”l, és eltĂ»nt szemeik elĂ”l.
A férfiak vezérének két sarja tüstént útra kelt,
és keleti irányt véve, a Pampá felé sietett.
Sziklás bércek tövén jártak, mézes gyümölcsĂ» fák között;
iparkodtak, hogy mielĂ”bb Szugrívára találjanak.
Megpihentek a hegyháton, ott töltötték az éjszakát,
s másnap a Pampá partjára megérkezett a két vitéz.
 
 

A VilĂĄg TanĂ­tĂłi

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

BarĂĄtaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk