Menu Content/Inhalt
Az Igazgatási Rend
ImageA bahá'í igazgatási rend fõ feladata az egyének és a közösség ellátása hasznos útmutatásokkal és annak biztosítása, hogy a Hit lelki fejlõdésüknek megfelelõ hely legyen. Az igazgatási rend Bahá'u'lláh írásai, valamint `Abdu'l-Bahá és Shoghi Effendi útmutatásai szerint épül fel.
 
A bahá'í igazgatási rend teljesen más alapokra épül, mint a jelenleg létezõ hatalmi szervek többsége. Két, egymást kiegészítõ karja van. A döntéseket nem egyének hozzák, hanem 9 fõs választott testületek, az ún. Szellemi Tanácsok. A másik karban egyének szolgálnak, tanácsadó szerepben. A Szellemi Tanácsok helyi és országos szinten mĂ»ködnek. A közösség világszintĂ» vezetõ testülete az Igazság Egyetemes Háza. Bahá'u'lláh megbízta az Igazság Egyetemes Házát, hogy döntsön mindazon ügyekben, amelyekkel a bahá'í szent iratok nem foglalkoztak, így ez az intézmény tartja a változó világgal szoros kapcsolatban a bahá'í közösséget. Például irodát hozott létre, hogy a nemzetközi bahá'í közösséget, mint nem-kormányszintĂ» szervezet (NGO) képviselje az ENSZ-nél.
 
Image
Bahá'iok tanácskozás közben Debrecenben (fotó: Seress Zoltán)

A Tanácsok tagjai nem kapnak javadalmazást. A Tanács ülésein kívül nem illeti õket több jog, mint a többi hívõt. Az egyéni tekintély helyett a Tanácsok döntéseinek tiszteletben tartása a legfontosabb.
 
Image
Tanácskozás közben egy helyi szellemi tanács Guyana-ban
© Bahá'í Nemzetközi Közösség (http://media.bahai.org)

A Szellemi Tanácsok munkájában, valamint a bahá'í intézmények és a közösség kapcsolatában az ún. bahá'í tanácskozás szerint járnak el a bahá'iok. "Az elsõ feltétel a tanács tagjai közt honoló tökéletes szeretet és harmónia. Ne legyen bennük az elidegenedésnek szikrája sem, sõt magukban meg kell mutassák Isten egységét, mert olyanok õk, mint egy és ugyanazon óceán hullámai. (...) Ha a gondolat harmóniája és a tökéletes egység hiányzik, a gyülekezet szétszóratik a szélben, a tanács pedig megsemmisíttetik. (...) Majd kezdõdjék meg a vélemények elmondása a legnagyobb odaadás, udvariasság, méltóság, egymás megértésére törekvés és nyugodt gondolatkifejtés légkörében. Minden dologban keressék az igazságot, és ne ragaszkodjanak minden áron saját véleményükhöz, mert a makacsság és hajlíthatatlanság összekülönbözéshez és vetélkedéshez vezet, az igazság pedig rejtve marad."
 
Forrás: www.bahai.hu  
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Santmat
Kepesseg
Body Talk