Menu Content/Inhalt
Imák
Lelki növekedés
 
ImageTiszta szívet teremts bennem, ó, Istenem, és lelkem vezesd vissza a Benned való megnyugváshoz, ó, Reménységem! Az er├Á szellemével szilárdíts meg engem Ügyedben, ó, Szerettem, és magasztosságod fényével tárd fel ösvényedet el├Áttem, ó, vágyaim Célja! Mindent meghaladó magasságod hatalmával emelj fel engem szentséged egébe, ó, létemnek Forrása, és örvendeztess meg örökkévalóságod szell├Áivel, ó, Te, Ki életemnek Értelme vagy! Örök dallamaid leheljenek nyugalmat belém, ó, Uram, szabadíts meg mindent├Ál, ami nem Te vagy, és el nem múló Lényed kinyilatkoztatásának hírével szerezz nékem örömet, ó, Te, Ki a Legnyilvánvalóbb vagy a nyilvánvalók, és a Legrejtettebb az elrejtettek között! (Bahá’u’lláh)
 
Ó, Istenem! Üdítsd és vidítsd fel lelkemet! Tisztítsd meg szívemet! Gyújts fényt elmémben!
Minden ügyemet a Te kezedbe helyezem. Te vagy az Irányítóm és Menedékem. Nem leszek többé bánatos és gondterhelt hanem boldog és vidám. Ó, Istenem! Nem leszek többé tele félelemmel és aggodalommal. Nem foglalkozom ezentúl az élet kellemetlen oldalaival. Ó, Isten! Te jobb vagy hozzám, mint én önmagamhoz. Néked szentelem életemet, ó, Uram! ('Abdu'l-Bahá)
 
Image
Imatalálkozó Debrecenben (fotó: Seress Zoltán)

Ó, Istenem! Adj nekem tudást, hitet és szeretetet.
Ó, Te, a Legszeretettebb! Ékesítsd fel fejemet gondviselésed koronájával, szívemet áraszd el a megismerésed világosságával, nyelvemet tedd képessé a Te Neved, a Legnagyobb Név kimondására, és engedd, hogy fülem felfoghassa a Te szent Szavadat. Te vagy az Egy Igaz Szentséges, Akit a múltban, a jelenben és a jövend├Áben örök dics├Áség övez, és Ki parancsainak mindenkor engedelmeskedni kell. Ó, Isten! Segíts engem igazságosnak lennem. Emelj fel a babona és a csalóka képzel├Ádések özöne fölé, s adj nekem a dolgok mélyébe behatoló szemléletet, hogy ráeszmélhessek a Te egyedülvalóságodra és a Te igazságodra mindannyi birodalmadban. ('Abdu’l-Bahá)

Isten felé fordulás
 
Ó, Istenem! A Te közelséged reménységem, és Hozzád fordulni az én örömöm. A Te szereteted vigasztalásom, és a Te Neved az én imádságom. A Te jelenléted a békességem, a Te Szavad az én gyógyulásom.
Ó, Uram, egyedül Téged óhajtalak szolgálni!
Ó, Istenem! Hozzád fordulok, a Te Valódhoz, tedd lehet├Ávé, hogy felemelkedjem a Te megismerésedhez. A Te Neved er├Át adott az igazaknak és a szentélyedbe hozta ├Áket. Tárd fel Magad, ó, Uram, és segíts engem, hogy egyre jobban tekintsek a Te szépséged felé.
Ó, Istenem! Segíts engem, hogy mindent├Ál megválhassak, csak T├Áled nem. Vágyakozom, hogy közel kerülhessek Hozzád.
Ó, Te, Akit mindenek felett szeretek, er├Ásíts meg hitemben lényed bizonyságának jeleivel, hogy a kételked├Á ingadozóktól teljességgel elfordulhassak. Te vagy az én Segít├Ám, a Hatalmas, a Mindenható. (Bahá’u’lláh)
 
Image
Bahá'iok imádkozás közben Perth-ben, Ausztráliában
© Bahá'í Nemzetközi Közösség (http://media.bahai.org)


Ó, Uram! Hozzád térek menedékért és a Te jeleidre figyelmez szívem.
Ó, Uram! Utazzak bár vagy légyek otthon, pihenjek vagy dolgozzak, teljes bizodalmam mindig Tebenned vagyon.
Adj nékem hát er├Ás segítséget, hogy minden földi dologtól elfordulhassak, ó, Te, Kinek irgalmát semmi meg nem haladhatja.
Adj nékem részt, ó, Uram; miként Néked tetszik és tedd, hogy megelégedjek azzal, mit nékem rendeltél.
Mert Tiéd minden hatalom a parancsolásra. (a Báb)

Ó te, ki arcodat Isten orcája felé fordítod!
Hunyd be szemed minden más dolgok el├Átt, és nyisd rá azt a Mindenek Felett Kegyelmes birodalmára.
Kérd, amit kívánsz, egyedül csak T├Ále, keresd, amit keresel, egyedül csak T├Ále.
Egyetlen pillantással százezer reményt vált ├Ľ valóra, szeme egyetlen villanásával százezer gyógyíthatatlan betegséget gyógyít meg Ó, annak egyetlen moccanatával gyógyító balzsamot simít minden sebre, egyetlen bólintásával megszabadítja a szíveket a fájdalom béklyóitól. Azt cselekszi, amit csak kíván, és mit tehetünk mi? Megcselekszi, amit akar, Elrendel, amit kedve tart. Akkor jobb hát néked, ha alázatosan meghajtod fejed és bizodalmad a Mindenek Felett Könyörületes Úrba helyezed. ('Abdu’l-Bahá)

Segítségkérés
 
Ó, Istenem, Kit tisztellek és imádlak! Tanúságot teszek egységedr├Ál és egyedüliségedr├Ál, és meghajolok adományaid el├Átt, melyekkel megajándékoztál a múltban, és elárasztasz a jelenben is. Te vagy a Végtelenül B├Ákez├╗. Könyörületességed kicsorduló záporai egyformán patakzanak alá királyokra és koldusokra, és kegyelmed ragyogó fénye az engedelmesekre és engedetlenekre is árad.
Ó, Könyörületesség Istene, Kinek ajtaja el├Átt meghajol a könyörület leglényege, és Kinek szent Ügye körül kering a szeret├Á jóság legbens├Á lelke, könyörgünk Hozzád, végtelen kegyelmedért esedezve és jelen pártfogásodat keresve, irgalmazz mindazoknak, akik a lét világának megnyilvánulásai, és ne tagadd meg t├Álük kegyelmed áradását! Mi mindnyájan csupán szegények és sz├╗kölköd├Ák vagyunk, és bizony, Te vagy a Mindent Birtokló, a Mindent Legy├Áz├Á, a Mindenható. (Bahá’u’lláh)
 
Image
 Bahá'í templom Langenhain-ban, Németországban
© Bahá'í Nemzetközi Közösség (http://media.bahai.org)
 

Van-e eltávolítója a nehézségeknek Istenen kívül? Mondd: dics├Áség az Úrnak! ├Ľ az Isten! Mindenek az ├Ľ szolgái és követik parancsolatait. (a Báb)

Mondd: az Úr ad megelégedést mindenek fölött. A mennyben és a földön nem segíthet más, csak Isten. ├Ľ Önmagában a Mindentudó, a Fenntartó és a Mindenható.(a Báb)

Megpróbáltatások és nehézségek
 
Hatalmadra szólítlak, ó, Istenem! Ne érjen engem semmi rossz a próbák idején, és a hanyagság pillanataiban vezéreld lépteim egyenesen sugallatoddal. Te vagy az Isten, hatalmas vagy Te azt tenni, amit csak kívánsz. Akaratodnak senki ellent nem állhat, sem Célod nem keresztezheti senki. (a Báb)

Ó, Uram! Te vagy minden szenvedés Eloszlatója, és minden nyomorúság Megszüntet├Áje! Te vagy, Ki el├╗z minden bánatot és megszabadít minden rabot, s Te vagy minden lelkek Megváltója. Ó, Uram, ments meg engem könyörületességed erejével, s számlálj azon szolgáid közé, kik megváltást nyertek. (a Báb)
 
Image
A Lótusz templom Új-Delhiben
© Bahá'í Nemzetközi Közösség (http://media.bahai.org)

Ó, Uram! Te el├Átted nyilvánvaló, hogy az embereket fájdalom és balsors veszi körül, hogy bajok és nehézségek környezik ├Áket. Minden megpróbáltatás és minden szörny├╗ csapás úgy éri az embert, mint mikor kígyó támadja meg. Nincsen más menedékhely és védelem számára, mint a Te véd├Ászárnyaid alatti oltalom, ├Árizet és gondoskodás.
(a Báb)
 
Ó, Te, a Könyörületes! Ó, Uram! A Te oltalmad legyen az én páncélzatom, védelmed az én véd├Ápajzsom, a Te Egyedülvalóságod ajtaja el├Átti alázat az én ├Áröm, ├Árizeted és gondoskodásod az én er├Ádöm és az én otthonom. Óvj meg engem önmagam hajlamaitól és kívánságaitól és oltalmazz engem minden betegségt├Ál, bajtól, nehézségt├Ál és megpróbáltatástól. Valóban, Te vagy a Védelmez├Á, az Oltalmazó, a Megtartó, a Mindenr├Ál Gondoskodó, s valóban Te vagy a Legkönyörületesebb! ('Abdu'l-Bahá)

Forrás: www.bahai.hu 
 

A Vil├íg Tan├şt├│i

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Santmat
Kepesseg
Body Talk