Menu Content/Inhalt
Főmenü > Világvallások > Hinduizmus > Egy tudós és egy jógi beszélgetése Istenről
 
 
Egy tudós és egy jógi beszélgetése Istenről
ImageTudós: Isten léte és a teremtés kérdése nem új a tudomány számára, de ma mégis kevesebbet foglalkoznak vele. Bár ma is vannak tudósok, akiket ez érdekel, de nyíltan mégsem beszélnek erről. De hogyan tudhatjuk meg azt, hogy Isten létezik, ha nincsen semmilyen eszköz vagy jelzés, amivel megmérhetnénk a létezését?
Jógi: A pitagoraszi iskolában, ami a tudomány gyökere, abban az alaptörvényben hittek, amit az első számú törvénynek, szabálynak neveztek, hogy az igazságot nem tárgyként vagy külső dologként kell nézni, de valami olyannak tartották, amit meg lehet tapasztalni. Ez magával hozta a megfigyelést, a befele fordulást, hogy az ént abba a pozícióba helyezzék, hogy az kapni tudjon, sokkal inkább, minthogy állandóan analizáljon vagy kérdéseket tegyen fel. Önmaguk számára nem tettek fel sok kérdést azzal kapcsolatban, hogy ki Isten, mi Isten, de érezték, hogy ez a legfelsőbb energia létezik. A tudósok mára elfelejtették, hogy az intellektus korlátolt és nagyon sokan az analizálásra és a tárgyi dolgokra teszik a hangsúlyt, de Isten személyes megtapasztalása igazságként valójában a megértés kiszélesítésének a kérdése.

Tudós: Igaz-e az, hogy mi nagyon kevés figyelmet fordítunk a tudat más lehetőségeire?
Jógi: Igen, mert ott van a tudás iránti ragaszkodás. A tudomány azért van, hogy az emberiséget szolgálja, de ahogy a többi foglalkozás más területein is megfigyelhető, a tudósokban a vágy gyakran az, hogy megalkossanak egy elméletet, hogy híressé váljanak és sokkal kevésbé az, hogy az emberiséget szolgálják.

Tudós: Tehát, a probléma gyökere az, hogy minket, embereket, a saját értékeink és érzelmi átéléseink, érzéseink beszíneznek?
Jógi: Igen, a megfigyelőt beszínezi az, amit megfigyel és ezáltal az objektivitás lehetetlenség. Ha ott van a tudás iránti ragaszkodás, hogy azzá váljak, aki valamit tud, akkor miközben megfigyelek, nem vagyok képes arra, hogy megőrizzem az egészséges távolságot és ezáltal az egészről elveszítem a képet vagy pedig azt gondolom, hogy az a töredéknyi jelenet, amit látok, az egészet jelenti. De ha én a tudatosság magasabb szintjére akarok elérni, akkor a tudást csak egy bizonyos szintig használom, mint eszközt és más pillanatokban el kell engednem, mint ahogy a rúdugró is elengedi a rudat. Fut, a kezében tartja a rudat, ami az ugrás eszköze, de ahhoz, hogy a lécet átugorja, abban a pillanatban a rudat el kell engednie. Tehát, ez azt szimbolizálja, hogy el kell engednünk a saját egónkat, azt, hogy én tudni akarok, hogy én vagyok az, aki elértem és megértettem azt a konklúziót. Egyszer Einstein azt mondta: "Én szilárdan hiszek abban, amit az ősök is hittek, hogy csak a tiszta gondolat testesítheti meg a valóságot." Ez azt jelenti, hogy valakinek a tudatát fel kell készítenie, érdemessé kell tennie arra, hogy az igazság tapasztalatát megkapja. Ez nem egyszerűen annak a kérdése, hogy elég okosak vagyunk-e ehhez. Ha az egyik oldalról engem a személyes elismerés motivál, de ugyanakkor nem vagyok elég őszinte a kapcsolataimban, akkor hogyan lenne lehetséges, hogy a másik oldalon az igazsággal kapcsolatban elérjem a mély megértést?

Tudós: Sokan azt gondolják, hogy a tudósok azok a rossz fiúk, akik megteremtik a háborút, az atombombának az eszközeit, de lehet, hogy az atombomba mégsem olyan rossz dolog, mint ahogy ezt bemutatják.
Jógi: A tudomány és a technológia semleges, de amiben különbség van az az, ahogy az emberek azt használják. Ez mindig visszautal a személyre. Milyen motivációval cselekszem? Ott van bennem az a vágy, hogy másokat kontrolláljak, hogy erővel rendelkezzem, hogy mások felett uralkodjak, vagy pedig együtt akarok működni? De a motiváció mindig a személy értékrendjétől függ. Ha mi az embereket valami jobb felé akarjuk bátorítani, akkor ez az oktatásban kezdődik. Az oktatás azt jelenti, hogy mindenki megnézi a saját értékrendjét, mert ez mindent meghatároz.

Tudós: Manapság nagyon sokat beszélnek arról, hogy az egész világ talán előre beprogramozott. Te is hiszel abban, hogy Isten mindent a részleteiben is ismer?
Jógi: Néha nincs szükség arra, hogy mindent részleteiben ismerjünk. A dolgokat magukra kell hagynunk. Sokkal fontosabb az, hogy én tudjam, hogy nekem mit kell tennem itt és most. Nekem miben kell fejlődnöm. Pl. több szeretetet, több békét kell teremtenem. Én azt gondolom, hogy mindig van elsődleges tudás és másodlagos tudás.

Tudós: A mai világban hogyan tudjuk megmérni a szellemi tudás mértékét?
Jógi: Elég megnézni azt a szituációt, amiben most élünk, az erőszakot, a háborúkat, a kapcsolatokat, amikkel rendelkezünk. Ez nem kellő bizonyíték arra, hogy nincs szellemiség? Még a vallásokkal kapcsolatban is általánosan elmondható, hogy a szellemiség hiányzik. Ott vannak a külső rituálék, a szabályok, de nincs szellemiség az emberekben.

Tudós: Szellemi tudás létezhet önmagunk ismerete nélkül?
Jógi: Az igazi szellemi tudás azt jelenti, hogy megnézzük önmagunkat: Hol tartok, mit kellene tennem ahhoz, hogy jobb emberré váljak? Hiányzik önmagunk ismerete és ezért nagyon sok a személyes összeomlás. A célok meghatározzák, hogy hogyan és miért élünk. Amilyenek a célok, olyan lesz a szándék és olyan lesz az élet értelme. De nagyon sokszor nem vagyunk tudatában annak, hogy mit jelent a minőség. Gyakran csalódottá válunk és ez nem adja át nekünk a minőség tapasztalatát, amit keresünk. De mit jelent a minőség? Számomra a minőség azt jelenti, ami tiszta, ami igaz. Abban intenzitás van, ami megteremti a jó érzést, a jó létet, nemcsak az én számára, de a többi ember számára is, akik körülöttünk vannak. Egy személy nem fejlesztheti a saját életének minőségét akkor, ha mások életének a minőségét figyelmen kívül hagyja. Ez nemcsak önmagunkért van.

Tudós: Hogyan tudok Istennel összekapcsolódni? Hogyan tudom megismerni az Ő gondolatait?
Jógi: Az első lépés a csend és a koncentráció, de ez nemcsak a tudat koncentrációja, hanem a szívé is. Meg kell tapasztalni azt, hogy az igazság nemcsak egy intellektuális folyamat, de egy olyan folyamat, ami az egész személyt magával vonzza. Tehát, ott kell lennie a szeretetnek is. Egyszer Einstein azt mondta: "Én szilárdan hiszek abban, amit az ősök is hittek, hogy csak a tiszta gondolat testesítheti meg a valóságot." Ez azt jelenti, hogy valakinek a tudatát fel kell készítenie, érdemessé kell tennie arra, hogy az igazság tapasztalatát megkapja.

Tudós: Igen, Szent János azt mondta, hogy csak azok ismerhetik meg Istent, akik tudnak szeretni. Nem gondolod, hogy Istent túlzottan emberivé próbáljuk tenni és ezáltal Őt korlátozzuk?
Jógi: Ez attól függ, hogy mi ezt hogy látjuk. Én személy szerint nem gondolom azt, hogy Isten csak egy folt, egy energia vagy maga az Univerzum. A szeretet jelenti annak a képességét, hogy Vele kapcsolatot tudok teremteni.

Tudós: Hiszed-e, hogy Isten büntet és jutalmat is ad?
Jógi: Nem. Lehet, hogy egy ilyen kép alakult ki bennünk Istenről, mert ebben nőttünk fel. A büntetést és a jutalmat azért használják, hogy az embereket kontrollálják, hogy őket arra késztessék, hogy egy bizonyos módon működjenek. De Isten nem ellenőriz minket.

Tudós: Hiszed-e, hogy a halál után találkozhatunk Istennel?
Jógi: Én azt hiszem, hogy Istennel akkor is találkozhatunk, amikor élünk. Én itt és most akarok Vele találkozni és nem akkor, amikor halott vagyok. Néhány ember azt gondolja, hogy mivel ők egy bizonyos csoporthoz tartoznak és a külső törvények rendszerét követik, ezért számukra garantált, hogy a mennyországba mennek és majd a haláluk után Istennel találkoznak. De akkor milyen volt itt az életük? Ez mind ahhoz nyúlik vissza, hogy hogyan viselkedünk. Ha nem rendelkezem helyes magatartással más emberi lények iránt, akkor nem leszek képes arra, hogy Istenhez közel kerüljek. Ha valaki igazából közel van Istenhez, akkor az visszatükröződik abban, ahogy ő más emberi lényekkel viselkedik. Sokkal kedvesebbek és együttérzőbbek. Mindaz, amit most a jelenben teszek, mindent meghatároz, mert a jelen a realitás.
 
Forrás: Szabó Marianna - www.bkwsu.hu
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk