Menu Content/Inhalt
Fõmenü > Szellemi áramlatok > Univerzum Egyháza > Az árulkodó nyelvemlékek - részlet
Az árulkodó nyelvemlékek - részlet
ImageMaga az alapgondolat már az idõszámításunk, tehát Jézus Krisztus (Josua) születése elõtt is létezett, hiszen maga Platon és a platoni akadémián húsz évet eltöltött Arisztotelész is sok gondolatot alapvetõen ugyanúgy leírt már, mint ahogyan azt a késõbbi neoplatonista gondolkodók is tették. A létezés olyan mindent átható és mindent magába foglaló valami amit az ENS vagy OUSZA = lét szóval definiáltak.
 
A lét a létezésen is kívül álló valami. Két szót használtak mint ebbõl kiinduló kategóriákat, a SZUBSZTANCIA és az ESSZENCIA. SZUB (latin) = Valami alatt, valamin túl, de -ban,-ben is (hiszen a téridõn "kívül" semmi sem marad fenn) és a substantia valóban létezõt jelent. Itt FORRÁS, kiárasztó, Atya is. A szó második fele a latinban nem maradt meg önálló jelentéssel, de a szláv nyelvekben a SZTANCIA állomást jelent, ami a mi esetünkben az Esszencia elõtti és az azt szülõ, keltõ "állomást", stációt jelentheti. A szubsztancia kelti az esszenciát.
 
Maga az esszencia = lényegi, valaminek a veleje értelmĂ», és a latinban újkori eredetĂ» szó, de az étel, táplálék latinul ESCA, németben ESSEN = enni, de maga az étel is (ez késõbb nagyon is érthetõ összefüggés lesz), és ES = Ă•(!), de >AZ (!)< értelemben is használatos, nem is beszélve arról, hogy az ES IST ZEIT = itt az idõ, inkább azt jelenti, hogy "õ az idõ". Az angolban ESSENCE = lényeg, foglalat, ESSENTIA = lényeges, alapvetõ, nélkülözhetetlen értelemben is használatos, ami fontos értelmet nyer a negyedik fejezetünkben, mivel pontosan ez lesz a szerepe. Miután rávilágítunk a dolgokra, valóban ez lesz a világ egyetlen lényege.

A kínaiban a CUO dolgozni, de ülni és alapzat értelmĂ» is, a C'UN = élni, létezni, megõrizni értelemben is használatos és a C'UNG = -tól, -tõl értelmĂ», de hely + idõ értelemben is, CSI = alapzat, de ívelt hanglejtéssel maga, önmaga, ereszkedõ hanglejtéssel küldeni, de emlékezni értelemben is használatos, CSIN ereszkedõ hanglejtéssel bemenni, behatolni, bejutni, de energia, ma, és milyen érdekes a jelenlegi idõn kívül az aranyat is így nevezik és a szó szorosan, megszorítani értelme már valóban hihetetlen egyezést mutat a végtelenségig összeszĂ»külõ jelenponttal; az Arany Atyácskán átáramló idõ képe eléggé tisztán összeáll.
 
CS'I idõszak, és >EZ!< de ereszkedõ hangsúllyal levegõ és CS'I-CSI a csoda. C'E ívelt hangsúly esetén >EZ< és emelkedõvel "szó". CS'U a kifelé, de ívelt hangsúllyal tiszta, ereszkedõvel pedig "hely". JIN = ok és nõi principium, nõi, és a Hold neve is, de milyen elgondolkoztató, hogy >HANG< értelemben is használják!
 
JÓ is azt jelenti, hogy ok, de az urániumot, a százlábút vagy a postát is így hívják, vagy ami még nekünk érdekes lehet az olaj is JÓ. ívelten mondva birtokolni, barát, de "jobb", jobboldali is. LÍ emelkedõ hangsúllyal eltávolodni, ívelt hangsúllyal benn, belül, -ban, -ben, de értelem és ajándék is, ereszkedõ hangsúllyal állni vagy "erõ", LING emelkedõ hangsúllyal "csengõ", de a "nulla", a semmi is, és a írásjele is egy kör! A pontot is egy kis körrel írják!! a LJU szó értelme majd a negyedik fejezetnél válik izgalmassá, mivel ereszkedõ hangsúllyal hatot jelent, de emelkedõvel maradni, megõrizni, megtartani és folyni értelemmel is bír. Ez mind szükséges a téridõ mĂ»ködéséhez.
 
A kínai (japán) kettõ ereszkedõ hangsúllyal ÖR, de emelkedõvel ugyanez azt jelenti, hogy "fia valakinek"! Vagyis az Atya után a második a FIÚ, amelyben megnyilvánul. Ami még érdekes; TÁJ = (ereszkedõvel) forma, de nagyon, nagyságos értelme is van, és a Napot úgy nevezik, hogy T'ÁJ JÁNG, ami nyilvánvalóan a Napban lévõ férfi típusú térforrásra, a Napistenre utal, aki az ókori felfogásban mindig férfi. A magyarok a néprajzi ismeretek szerint az Ursa Major (UMA) népe.
 
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk