Menu Content/Inhalt
Főmenü > Asztrológia > Az állatöv napjegyeinek, mint spirituális erőtereknek az értelmezése I. - KOS
Az állatöv napjegyeinek, mint spirituális erőtereknek az értelmezése I. - KOS
A jegyek szerinti diszharmonikus magatartások következtében fellépő sérülések, balesetek, és öröklött, vagy szerzett krónikus betegségek.  
 
ImageAmint a különböző asztrológiai - metafizikai tanulmányaimban részletesen is kitértem erre (Az Asztrológia, mint szellemtudomány és a Szkeptikusok és asztromókusok), az asztrológiai napjegyek értelmezésével, illetve a napjegyek által megtestesített spirituális erőterekkel kapcsolatos karmák (Lásd: Rák-karma, Skorpió-karma, stb.) értelmezésében, és általában az asztrológiai karakterológiában, két lényegi probléma vetül fel. Pontosabban: két lényegi hibát követnek el mind a jóslásos asztrológia követői és gyakorlói (asztromókusok), mind az asztrológiának az un. spirituális tradíciók szerinti értelmezői (misztikus tudósok). Az egyik az, hogy a 12 asztrológiai konstellációt, nem(!) mint az egyetemes létezésnek a második dimenziójában (a spirituális dimenzióban, az un. platóni ideák világában) létező jellegzetes teremtési - teremtői (morfogenetikus) erőterek fizikai és pszichikai (asztrális) megjelenési formáit értelmezik. A második az, hogy figyelmen kívül hagyják a következő tényeket:
 
1) Az Ascendens (annak a pozitív tulajdonságai) a felnőtt tudatos és felelős emberi személyiség jegye, amely csak mint lehetőség, mint potencialitás van meg bennünk és mindössze akkor érződnek a megfelelő konstellációnak a karakterjegyei, a az illető személy horoszkópjában található még bolygó az Ascendens konstellációjában (főként ha ez a bolygó, illetve ezek a bolygók az I. horoszkópházban tartózkodnak!). Az Ascendens tulajdonságai, tehát, könnyebben bár, de mégis csak megszerzendő tulajdonságok, mindössze bennünk létező potencialitások, amelyek nem jellemezhetik egyértelműen a személyi karakterünket, csak és csakis az után, hogy tudatosítottuk azokat és tudatos erőfeszítéseket tettünk az Ascendens által jelölt konstelláció pozitív tulajdonságainak a megszerzésére, felvételére. (Ascension, ascendre = felemelkedés, felemelkedni)
 
2) Nem csak hogy az Ascendens szerinti típusokat téves keresni (és felfedezni!) a fentiek szerint, de nagyon sok esetben (az esetek 35 - 40 százalékában) a születési napjegyekhez rendelt jellegzetes vonásokat (tipikus determinációkat) és jellegzetes sorsproblémákat sem találhatóak meg egy - egy személy (szülött) esetében, annál az egyszerű oknál fogva, hogy a gyengén fényszögelt Nap által jelzet napjegy szerinti halvány, vagy mosott, nyers természeti vonások (individuális karakterjegyek), nem nyilvánulnak meg olyan egyértelműen és határozottan, mint az anyai ágon öröklött, negatív családi karmát jelző Lilith, vagy a Sárkányfarok konstellációja által jelzett vonások és tulajdonságok, különösen akkor, ha ezek a Karmikus horoszkóp-pontok erősen fényszögeltek, vagy két - három, az illető konstellációban álló bolygó által jelzett tulajdonsággal még meg is van erősítve.
 
3) Nem az a lényeges egy személyi horoszkópértelmezésnél, egy asztrológiai sorselemzésnél, vagy az asztrológiai karakterológiai vizsgálatnál, hogy milyenek vagyunk (szerencsések-e, vagy szerencsétlenek, tehetségesek-e, vagy tehetségtelenek, jó emberek-e, vagy gonoszak, stb.) és, hogy ezek alapján milyen jövő vár ránk, hanem az, hogy a horoszkópból (asztrogrammból) kiolvasható, adott spirituális struktúránkkal (és személyi karmánkkal!) milyennek kellene lennünk, milyen életfeladatokat kellene felvállalnunk ahhoz, hogy egészségesek, kreatívak és boldogok lehessünk a jövőben, minden jó (kedvező), vagy rossz (kedvezőtlen) aktuális, vagy jövőbeni konstelláció ellenére.   
 
Ezek fényében tehát, az általam, és az Erdélyi Hamvas Béla Baráti Társaság tagjai által művelt kauzális asztrológia Napjegy-értelmezése teljesen eltér mind a klasszikus asztrológiai értelmezésektől, mind az un. humanisztikus asztrológia értelmezéseitől:
 
1. A KOS jegyében született, valamint a horoszkópjukban a Kosban álló Lilithel és Kos Sárkányfarokkal rendelkező személyek sérülés- és betegséghajlamai, a sérüléseik és betegségeik (rejtett) szellemi-lelki okai. (Feloldási - meghaladási lehetőségek)
 
A Kos, mint a spirituális dimenzióban létező idea-erőtérnek a fizikai és pszichikai - mentális megjelenése (megtestesülése), a Teremtés elemi megnyilvánulását, a Teremtés minden előfeltétel és akadály nélküli megtörténésének a szükségét és elemi erejét testesíti meg.
 
Ezért a Kos napjegyének spirituális erőtere és ennek a fizikai-pszichikai megjelenése, nem más mint minden feltétel nélküli teremtési - teremtői megnyilvánulási szükségszerűség és kényszer. Minden, a Kossal kapcsolatos problémánál, értelmezésnél fontos tehát megjegyezni, hogy a Kos az első teremtési mozzanat (A kauzális Nagy Bumm!) kauzális lételvét testesíti meg a földi létezés sajátos körülményei között. 
 
A Kos Karmával született ember általában szenvedélyes. Ezért hevesen, elhamarkodottan, kíméletlen célratöréssel és ebből adódóan, nem egyszer kegyetlenül cselekszik, mind fizikai, mind pszichikai, vagy mentális (gondolkozási) szinten. Ezért igen gyakran és könnyen szenved sérüléseket, baleseteket, gyorsan a fejébe szalad a vér és ha uralkodási, illetve vezetői-irányitói mániájának következtében szokatlan mértékben felizgatja magát, agyvérzést (gutaütést) is kaphat. Amennyiben egy ember születési horoszkópjában a Kosba esik a Nap vagy a Mars és ráadásul intenzív, de rendszertelen intellektuális, esetleg szellemi tevékenységet folytat, gyakran be fog lázasodni, enyhe meghülések, megfázások következtében, de még napozás következtében is. Mivel egy bizonyos életkor elérése után, a kreatív használat helyett, megtanulja uralni és elfojtani a szenvedélyességét, erőszakos és erélyes, jobb esetben spontán és célratörően tüzes természetét, rejtett agresszivitás lesz jellemző rá és többnyire gondolatban viaskodik, harcol és veszekedik azokkal az emberekkel, akikkel konfliktusos helyzetbe kerül. Így a folytonos rejtett (fojtott) agresszivitás lesz jellemző a mentalitására, aminek jelei a gyakori hűlések és sérülések mellett, a fej különböző szerveinek hűléses megbetegedései lesznek.
 
Hajlamos lesz a fej különböző gyulladásaira, (homloküreg-gyulladás, arcüreggyulladás, kötőhártya-gyulladás, súlyosabb esetekben agyhártyagyulladás.), különböző típusú migrénekre, fejfájásokra, valamint a fej enyhébb, vagy durvább: traumás sérüléseire (agyrázkódás, koponyatörések, koponyaűri vérzés, stb.) Szélsőséges esetekben agyvérzésre (guta ütésre), más, külső ok nélküli agykárosodásra, agydaganatokra.
 
Abból adódóan, hogy elfojtja magában a nyers kitörési késztetéseit, de azoknak mentális és kauzális okaival nem akar szembenézni és inkább gondolatban támadja a külvilág szereplőit és tárgyait, egészen a tárgyi világra való nyílt, vagy rejtett haragvásig elmenően, nem vállalván fel a felvetődő problémákkal való nyílt szembesülést, azoknak kauzális szintű értelmezését és dekonspirálását, az agy betegségei mellett, a látószerveinek a károsodása és a fokozatos elgyengülése (látási képességek csökkenése) lesz a következménye. A távolba látás - az olyan eset, amikor csak "közellátó" szemüveget kell használni - annak a következménye tehát, hogy a Kos szülött - és általában minden ember, akinél ez a jelenség jelentkezik - eltekint, átnéz a hétköznapi  kellemetlen eseményeken, azokon a számára kényelmetlen helyzeteken és jelenségeken, amelyeknek a megoldása nyílt konfrontációt (és nem konfliktuskerülést) vagy lelki - szellemi kitárulkozást igényelne a részéről.
 
Az un. rövidlátás viszont arra utal,  hogy a szülött nem hajlandó belső, lelki és szellemi erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy a felszíni (az orra előtt lejátszódó) jelenségek és események mögött meglássa a köznapi  gondolkozás rejtettebb, analogikus (Isteni - egyetemes) szemszög szerinti összefüggéseket, a dolgoknak az igazi okait, esetleg fél azokat tudomásul venni és egyenesen elutasítja azoknak a tudomásulvételét. Ugyanis a diszharmonikusan fényszögelt Kos-nap, illetve a Kos Sárkányfarok, vagy Lilith nem csak túlfűtött szenvedélyt és/vagy nagy vakmerőséget, hanem annak a másik,  végletes megjelenési formáját is jelentheti: a fizikai, lelki, vagy szellemi gyávaságot.  
 
Amennyiben egy Kos szülött kitartóan és következetesen nem képes uralni tüzes természetét és gyakran a kelletnél hevesebben reagálja le környezete természetes kihívásait, általában különböző égési balestek elszenvedésével is szembe kell néznie.
 
Amennyiben tud horoszkópja alapján e születési "adottságairól", mindezt elkerülheti alaptermészete tudatos átalakításával, vagyis tevékenységének tudatos rendszerezésével, átcsoportosításával, a természetének megfelelő hivatás és tevékenységi életterület választásával (sportolói - edzői tevékenység, vagy szervezési, menedzselési, irányítási munka, ahol pozitívan kiélheti és kifejlesztheti döntési és határozat hozói képességeit) és általános intellektuális tevékenységét átalakítja szintetizálási és kutatási tevékenységgé, a nem erőltetetten igénybevevő és nem teljes idejét és személyiségét lekötő robot-munka vállalással.  
 
A Kos gyermekek esetében viszont épp ellenkezőleg kell eljárni: amennyiben nem lépi át környezete tűrési határait, keretet és lehetőséget kell teremteni számára ahhoz, hogy élje ki, sőt: hogy néha ki is "tombolja" az ilyen jellegű természetes igényeit, hogy  akár apróbb sérülések árán is, de a saját bőrén tapasztalhassa ki a fizikai létezés határait és a határok túllépési kísérletének a természetes következményeit, az élet határait és korlátait. Kimondottan káros a Kos gyermeket a számára életbe vágóan szükséges, durvább személyi (közvetlen), un. hús-vér tapasztalatoktól megfosztani (megóvni) és úgyszintén nagyon káros lázcsillapító tablettákkal, vagy figyelemelterelő és fokozott lelkesedését lehűtő, lendület-visszafogó pedagógiai módszerekkel összezavarni természetes tapasztalási és a tűz őselemmel való kapcsolatba kerülési és harmonizálódási  szükségeit.
 
Amennyiben egy Kos típusú felnőtt természetes külső (fizikai és pszichikai) konfliktusvállalással, valamint kellő önfigyelemmel és belső, szellemi-lelki erőfeszítések (mint pl. hibabelátási készség kialakítása) segítségével feloldja és meghaladja születési konstellációjának a negatív jellegzetességeit (meghatározottságait), nem csak hogy elkerüli az ide vonatkozó betegségek kialakulását, az előtte sorozatosan jelentkező sérülési lehetőségek megtörténését, hanem olyan szellemi alapálláshoz jut el, amely alapján maga lesz a céltudatosság és a kreatív erélyesség a szellemi és a lelki nyíltság, az őszinteség, az értelmi világosságra alapozott szellemi fény (spirituális értelem), a becsületesség, a tisztességesség és a céltudatosság megtestesítője, anélkül, hogy ez utóbbi erőszakoskodást, kegyetlenkedést, vagy kíméletlenkedést jelentene.
 
Szerző: Kozma Szilárd asztrológus
www.kozmaszilard.hu
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk