Menu Content/Inhalt
Fõmenü > Asztrológia > Az állatöv napjegyeinek, mint spirituális erõtereknek az értelmezése II. - BIKA
Az állatöv napjegyeinek, mint spirituális erõtereknek az értelmezése II. - BIKA
A BIKA jegyében született személyek sérülési és betegséghajlamai, valamint a horoszkópjukban Bika Lilithel és Sárkányfarokkal rendelkezõ személyek jellegzetes sérüléseinek és betegségeinek a szellemi-lelki okai. (Feloldási - meghaladási lehetõségek) 
 
ImageA Bika spirituális erõtere az abszolút szellemnek a teremtett világ birtokba vételének a teremtési mozzanatát és folyamatait, problémáit testesíti meg a spirituális dimenzióban, és ezért a fizikai, pszichikai és mentális világban is. Ezért a Bika napjegye által megtestesített problémakör a természeti létezéshez és a fizikai létben való megállapodáshoz elsõdlegesen (elengedhetetlenül) szükséges elõfeltételekhez, körülményekhez és anyagi javakhoz, tulajdonjavakhoz, azoknak az elõállítási, létrehozási és/vagy megteremtési kényszeréhez, illetve a természeti elemeknek és a létrehozott (megtermelt) anyagi javaknak (tulajdonoknak és eszközöknek) a spirituális fejlõdés és a kiegyenlítõdés (magváltás) érdekében történõ felhasználásához, ezek felhasználási módjához kapcsolja a Bika-karmával rendelkezõ embert.
 
Mindennapi élethelyzetekre lebontva, ezek az elemi szükségletek a következõk: az élet elemi fenntartását biztosító és a fizikai létformával való közvetlen információcserét biztosító táplálék megszerzése, elõállítása, az információ feldolgozáshoz szükséges nyugalmat és pihenést (alvást) biztosító hajlék (otthon) és az emberben elsõdlegesen megnyilvánuló Fény és Szeretet õsprincípiumok kölcsönös kiegyenlítését, áthatását és megtermékenyítését biztosító szexuális kapcsolatok harmonikus megélése és azok folytonossága. 
 
Amennyiben a személyi horoszkópban erõsen támadott a Nap, vagy a Bika uralkodó bolygója: a Vénusz, vagy/és a Mars, a Bika sorsprogrammal született személyek a lustaságig elmenõen kényelmeskedõk lehetnek, pénzsóvárak, csökönyösek, önfejük, "nyakasok", gyĂ»jtõszenvedélyesek,  vagy a diszharmónia másik végleteként öröknyüzsgõvé, habzsolóvá, falánkká, harácsolóvá, kiéletlen és kegyetlen birtokszerzõkké, valamint élvhajhászokká válnak és munkamániába, valamint birtoklási mániába esnek.
 
Amennyiben nyakasságuk és birtoklási hajlamaik, ambícióik a megengedett határokon túllépnek, garat és gégebetegségek léphetnek fel szervezetükben: hurutok, mandulagyulladás (torokfájás), a nyakizmok megmerevedése, a gerincoszlop nyaktáji sérülése, elmeszesedése, pajzsmirigytúltengés, vagy csökkent pajzsmirigymĂ»ködés állhat be. Ez utóbbiak a korábban említett tendenciák személyi szokássá, megrögzött ambícióvá válása, túltengése, vagy fordítva: azoknak maradéktalan elfojtása következtében jöhetnek létre.
 
E jellemhibák vagy kiéletlen ösztönös késztetések miatt, a Bika szülöttekre tehát a nyak- és toroktáj megbetegedései jellemzõek, mivel a Bika csillagképe ezzel a testrészünkkel áll asztrológiai kapcsolatban, vagyis a Bika által megtestesített lételv (a szellemi erõknek, információ - sĂ»rĂ»södéseknek a fizikai dimenzióban való megállapodása, meghonosodása) itt, a torok-csakra környékén fejti ki tevékenységét, hatásait az emberi szervezeten belül.
 
Amennyiben csupán hĂ»léses megbetegedések következménye a fülgyulladás, ez is a Bika és a Kos csillagképéhez kapcsolódik, de ha más jellegĂ» hallószervi károsodásról van szó, a Bak csillagkép spirituális problémakörével (Az egyetemes törvényeknek a társadalmi élet szintjén történõ alkalmazása) kapcsolatos negatív mentalitást (magatartási mintákat, úgymint a lelkiismeretfurdalással szemben tanúsított szembeszegülést, vagy másfajta lelki ellenállást, sors-probléma elhárítást, kikerülést, stb.) kell szellemi (kauzális) vizsgálat alá venni a betegség igazi okának felderítése érdekében.
 
Azon Bika szülötteknek és általában azoknak az embereknek, akiknél a fent jelzett betegségtünetek jelentkeznek, jól körül kell nézniük a környezetükben, hogy megláthassák: melyek azok a zavaró dolgok, amelyeket képtelenek lenyelni és miután ezt konkrétan tudatosították magukban, vagy tegyenek meg mindent, hogy azzal a számukra lenyelhetetlen - elfogadhatatlan - jelenséggel találkozzanak, amennyiben a dolog már tĂ»rhetetlenné és elviselhetetlenné vált számukra, vagy (és ez a metafizikailag helyes megoldás) tudatosítsák magukban, hogy valamiért fontos számukra azzal a kellemetlen jelenséggel való gyakori találkozás, mert olyan információt tartalmaz, amely valamiért fontos a számukra és próbálják meg tudatosan lenyelni azt, vagyis feldolgozni-megérteni értelmileg és érzelmileg egyaránt.
 
Erre a pozitív Bika-alapállásra utal Jézusnak azon tanítása, hogy:
 
"Ha valaki arra akar kényszeríteni, hogy menj el vele egy mérföldet, te menj el kettõt vele. És ha valaki arra akar kényszeríteni, hogy add oda a felsõ ruhádat, add oda neki az alsó ruhádat is."
 
Természetesen itt nem holmi ostoba és bárgyú szellemi alapállás felvételére tanítja Jézus az emberiséget, hanem arra oktat bennünket a Kompenzáció, vagyis a kiegyenlítõdés, valamint az Ok és az Okozat (Karma) Törvényei alapján, hogy nem véletlenül érkezik hozzánk bizonyos információ erõszakosan, vagyis nem véletlenül találkozunk egy olyan jelenséggel, amely erõszakosan fel akarja hívni a figyelmünket olyan rejtett jelenségekre, amelyeket nem voltunk hajlandóak korábban észrevenni és tudatosítani (Lásd a Kos látási zavarokkal kapcsolatos, látásgyengüléseket elõidézõ negatív mentalitását) és amely jelenség, vagy rejtett összefüggés tudomásulvétele és spirituális feldolgozása elengedhetetlenül szükséges már a továbbfejlõdésünk szempontjából. Az ember aki erõszakoskodik velünk ugyanis csak megtestesít úgymond ártatlanul valamit, amit mi korábban nem akartunk tudomásul venni, azaz NEM AKARTUK LENYELNI.
 
Amennyiben egy Bika-szülött, vagy Bika jellegĂ» Karmával rendelkezõ ember idejében észreveszi magát és tudatos lelki-szellemi építkezés, lemondások és erõfeszítések árán sikerül meghaladni a napjegyére jellemzõ diszharmonikus gondolkozási, érzési és cselekvési mintákat, nem csak a fent leírt betegségeket kerülheti el, vagy haladhatja meg, hanem olyan harmonikus személlyé válhat amely (mintha ténylegesen állandóan mosolyogna rá a szerencse) valósággal vonzza magához az anyagi bõség áldását élete minden pillanatában és akt szívesen választ akár üzleti, akár szerelmi partneréül minden olyan ember, akinek igénye van a harmóniára és érzéke is van a harmonikus személyközti kapcsolatok megteremtéséhez.  
 
Szerzõ: Kozma Szilárd asztrológus
www.kozmaszilard.hu
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk