Menu Content/Inhalt
Főmenü > Szellemi áramlatok > Sai Baba tanításai > Alapvető Emberi Értékek
Alapvető Emberi Értékek
Kivonatok a Sri Sathya Sai Emberi Értékek Oktatása  Szervezetének kiadványából (P.N.)     
 
ImageAz ember személyiségének öt alapvető megnyilvánulása van. Az első és leginkább érzékelhető, a Fizikai - az emberi test. Az "ember" meghatározást, egy bizonyos fizikai formára értjük; ez a személyiség elsőszámú megnyilvánulása. A második az Intellektus - az értelem, amely megkülönbözteti az embert az állattól. Mélyebbre hatolva felfedezhetjük magunkban az Érzelmek óceánját: szeretetet és gyűlöletet, ragaszkodást és közönyt, elvárásokat és kiábrándulást. Gyakran hánykolódunk személyiségünk végletei között.
 
A negyedik, és talán a legérdekesebb, a Pszichikai, vagy lelki megnyilvánulás. Az emberi psziché az életerő hordozója: ez az az erő, amely által az ember szeretetet ad és kap. Ez a forrása annak az energiának, amely az emberben szétárad, és válaszol az alapvető kérdésre: "Ki az, aki bennem szeret; mi az, amit a másikban szeretek?" A test, az intellektus és az érzelmek erre nem képesek. Csak a Lélek - a bennünk lakozó Istenség - képes a szeretet csodájára.
 
Az ötödik megnyilvánulás a Spirituális, vagy szellemi, a személyiség makro aspektusa. Ez az a szint, ahol az ember képes arra, hogy a világegyetem minden lényével egységben érezze magát, legyen az növény, madár, állat, vagy éppenséggel élettelen dolog. Ez a legfejlettebb tudati szint, amikor a minden atomot átható egyetemes energia válik minden figyelmünk tárgyává, és cselekedetünk mozgatórugójává. Az öt megnyilvánulás tehát a: Fizikai, Értelmi, Érzelmi, Lelki és Szellemi.
 
AZ ÖT ALAPVETÕ EMBERI ÉRTÉK
 
Az öt Alapvetõ Emberi Érték az: Igazság, Erkölcs, Béke, Szeretet és az Erőszakmentesség.
Ezek az alapértékek a személyiség öt megnyilvánulásából fakadnak. Mindegyik alapérték a hozzátartozó személyiség-megnyilvánulás legmagasabb szintjét képviseli.
  • FIZIKAI - ERKÖLCS (HELYES VISELKEDÉS)
  • ÉRTELMI - IGAZSÁG
  • ÉRZELMI - BÉKE
  • PSZICHIKAI - SZERETET
  • LELKI - ERŐSZAK KERÜLÉSE
Az öt alapérték adja a nevelés lényegét, és világítja meg számunkra az élet igazi értelmét. Az oktatásnak minden téren az öt alap-érték fejlesztésére kell törekednie, egymással teljes összhangban. Sajnálatos módon, pillanatnyilag az oktatási rendszer a fizikai és értelmi sík fejlesztésével foglalkozik leginkább; elhanyagolva a másik hármat.
 
IGAZSÁG - SATHYA
 
Az Igazság, a mindannyiunkat mozgató alapvető élet-elv. Enélkül nem élhetünk. Ha egyszer megszűnnénk létezni, a világ is megszűnne velünk együtt. Ez az alapvető élet-elv nem más, mint az emberi Lélek, a minden élőlényben lakozó Isteni szikra. Ez az Igazság a forrása mindennek; ez az erõ készteti dobogásra a szívet, lélegzésre a tüdőt és működésre a szervezetet. Az emberi értelem feladata ennek az igazságnak a felismerése.
Érdekes módon, ha az ember felismeri és megtapasztalja az Igazságot, rájön, hogy a világon mindent és mindenkit ugyanez az Igazság éltet. Tehát lényegében mindannyian Egyek vagyunk.
 
ERKÖLCS - DHARMA
 
Az Igazság a mindennapi gyakorlatban az erkölcsös életvitelben nyilvánul meg. A cselekedet fizikai síkon történik; minden tett valamilyen gondolatból indul ki. Ha ez a gondolat nem az emberi vágyakból fakad, hanem az ember jóakaratából, akkor a cselekedet erkölcsös. Az erkölcsös viselkedésnek az élet minden területén meg kell nyilvánulnia. Nem csak az egyén, de a társadalom jólétét is szolgálnia kell. Az univerzum minden teremtménye a teremtés egy-egy láncszeme, s ahogy minden láncszemnek tökéletesnek kell lennie, hogy a lánc ne bomoljon szét, minden teremtménynek is tökéletességre kell törekednie, hogy az Univerzum kifogástalanul működjön.
 
BÉKE - SHANTI
 
Minden emberi törekvés célja a lelki béke elérése. Akár jót, akár rosszat gondol vagy tesz az ember, a célja az, hogy az élete békés és boldog legyen. A lelki békét sokkal könnyebb elérni, ha az ember tisztában van azzal, hogy milyen lelki tulajdonságokat kell ápolnia.
 
Csak akkor vagyunk képesek lelki békére szert tenni, ha érzelmi világunk kiegyensúlyozott. Ez nem tétlen, negatív állapot, hanem annak dinamikus felismerése, hogy az érzelmi konfliktusok és viharok sohasem állják ki az Igazság és Erkölcs próbáját. A lelki béke az "Erővel töltött nyugalom" állapota; az embernek fel kell ismernie, hogy csak önmagában találhatja meg a boldogságot.
 
A lelki béke sokszor elérhetetlennek tűnik, mégis valósággá válhat számunkra, ha a bennünk lakozó Erőben bízva jót cselekszünk, mindenkiben meglátjuk a jót és magunk is jóságra törekszünk.
 
Addig nem beszélhetünk világbékéről, amíg minden ember meg nem valósítja saját lelki békéjét. Ezért elengedhetetlenül szükséges, hogy minél korábban, a megfelelő életkorban megkezdjük a munkát, ha harmóniát szeretnénk otthonunkban és a társadalomban, a nemzeten belül, és végül a világban. Csakis ekkor tud az ember a kozmosszal, a világgal harmóniába kerülni.
 
SZERETET – PREMA
 
Az emberi jellem lelki megnyilvánulása a szeretet forrása. A bennünk lakozó Isten az egyéni Lélek ereje, és a szeretet által nyilvánul meg. Ez a Szeretet az univerzumban található legnagyobb Erő, és az emberi természet mozgató rugója.
 
A Szeretet nem érzelem, hanem az energia egy formája, amelyben minden pillanatban mindenki egyformán részesül. Az élet minden formájára hat, és olyan különös tulajdonsággal bír, hogy ha megosztják, növekszik. Az élet sokkal egyszerűbbé és boldogabbá válik, amikor az önzetlen szeretetet megtapasztaljuk, és az "adni és megbocsátani" elvét gyakoroljuk.
 
AZ ERÕSZAK-NÉLKÜLISÉG – AHIMSA
 
Az erőszak kerülése az ember lelki teljesítményének legmagasabb foka. Ezt nevezzük egyetemes Szeretetnek, amely túllép az embertársak iránt érzett szereteten, mert magába fogad minden élőlényt és élettelen dolgot. Ez az emberi lét egyetemes síkja. Itt képes az ember megtapasztalni a minden teremtménnyel való alapvető Egységét. Ez az Egység abból a felismerésből fakad, hogy az ember felelősséggel tartozik az univerzum minden megnyilvánulásáért és alkotóeleméért. A legkevesebb, amit tehetünk, hogy minden élőlényre kiterjesztjük szeretetünket.
 
Az erőszak kerülése a többi ember iránt barátságot; harmóniát és megértést jelent; a növény és állatvilággal kapcsolatban azt jelenti, hogy ne ártsunk, vagyis - ahol csak lehetséges - kerüljünk el minden olyan cselekedetet, ami az élővilág ártalmára van; a természettel kapcsolatban az erőszak kerülése azt jelenti, hogy tartsuk szem előtt a természeti törvényeket és a természet egyensúlyát.
 
Magyarországi Sri Sathya Sai Baba Szervezet 
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk