Menu Content/Inhalt
Fõmenü > Világvallások > Buddhizmus > Szakja Trizin: Miért szükséges meditálni a városban?
 
 
Szakja Trizin: Miért szükséges meditálni a városban?
ImageNekünk, emberi lényeknek sok mindenre szükségünk van, sok mindent el kell érnünk. Ám az is világos, hogy bármennyink is van és bárhol is vagyunk, soha nem elégszünk meg: még mindig többet akarunk, folyton elégedetlenkedünk. Tapasztalatainknak köszönhetõen igen világosan áll elõttünk, hogy miben áll az igazsága a Buddha azon tanításának, mely szerint a szamszára egésze nem más, mint szenvedés-természet.

Mit tehetünk hát? Minden lény közös vonása, hogy szabadulni kíván a szenvedéstõl és boldog szeretne lenni. Mindenki ennek érdekében tesz erõfeszítéseket, akár világi, akár szellemi, akár másféle módon. De tehetünk bármit, a szenvedésnek soha nincs vége, és nem érjük el a vágyott boldogságot. Hogyan érhetnénk mégis el? A Buddha azt tanítja, hogy minden érzõ lény birtokában van a Buddha-természetnek. Tudatunk valódi természete tiszta. Kezdettõl fogva tiszta, sosem szennyezte semmiféle elhomályosulás. Következésképpen, ha próbálkozunk, képesek vagyunk elérni a megvilágosodást.

E pillanatban nem látjuk e Buddha-természetet, mivel teljesen elfedik az elhomályosulások. Ám ezek az elhomályosulások nem tartoznak a tudat a természetéhez. Ha a tudat természetéhez tartoznának, sosem lehetne eltávolítani õket. Például, a szén természete fekete, ezért bármennyit mossuk is, a szén sosem lesz fehér. A fehér ruha fehérsége talán nem látszik, ha a ruha piszkos, de megfelelõ módszerrel kimoshatjuk a ruhát, és akkor meglátjuk valódi színét. Ugyanígy a tudatunkban lévõ elhomályosulások csupán felszíniek, és megfelelõ módszerek alkalmazásával eltávolíthatók. Tehát, ha törekszünk és a Dharma ösvényén járunk, teljességgel megvilágosodott Buddhák lehetünk.

A szellemi gyakorlás a legfontosabb, hiszen minden más dolog, például a gazdagság vagy a hatalom csupán ebben az életben hasznos. Aznap, amikor eltávozunk ebbõl a világból, hátra kell hagynunk mindenünket: vagyonunkat, barátainkat és még ezt az értékes testet is. Nem marad más, csupán a tudatosság, és mikor az távozik, a szellemi gyakorláson kívül nem marad más támaszunk.

Amikor komoly gondokkal kerülünk szembe, sokat számít, hogy vannak-e elképzeléseink a szellemi dolgokról vagy sem. Ha híján vagyunk a szellemi segítségnek, kilátástalan helyzetbe kerülünk, és újabb helytelen módszereket alkalmazunk, netán arra kényszerülünk, hogy drasztikus lépéseket tegyünk. A Buddha alapvetõ tanítása, hogy minden, ami okok és feltételek következtében jött létre: mulandó, és hogy szenvedés minden olyan cselekvés, ami a szennyezõdésekkel áll összefüggésben. Így amikor gondokkal nézünk szembe, nyilvánvaló számunkra, hogy mindez nem egyszerĂ»en csak megtörténik velünk, hanem a mulandóság és a szenvedés magának a létnek a természete. Amikor az ember megérti ezt, amikor van szellemi segítsége, akkor kész szembenézni a problémával, hiszen tudja, hogy ez a dolgok természete. Ennek következtében csökken a tudatra nehezedõ teher. S ha a tudati teher kisebb, a testi szenvedés is alábbhagy, hiszen a tudat az úr, a test pedig a szolga. Ha a tudat boldog, akkor a legszegényebb sorban is boldog az ember. Ha pedig nem boldog a tudat, az embernek a legjobb körülmények ellenére is sok bánatban lesz része. Tehát a Dharma gyakorlása a legfontosabb, hiszen az ad erõt ahhoz, hogy már ebben az életben szembenézhessünk a szenvedéssel, mint kihívással.

Mindannyian emberi lények vagyunk, ám mindegyikünk tudata más és más. A Buddha rengeteg tanítást adott, hogy minden tudati szinten lévõ lény megtalálja köztük a neki megfelelõt. Egyféle tanítás nem elég. Sokféle gyógyszer kell ahhoz, hogy sokféle betegséget meggyógyíthassunk – a Buddha is sok tanítást adott, hogy a sokféle érzõ lényt segítse.

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy kétféle buddhista követõ van: azok, akik a kisebb célt kívánják elérni, és azok, akik a nagyobb célt tĂ»zték maguk elé. Ezért van két jána: a hínajána és a mahájána. A hínajána ösvény sok tanítást foglal magában, de lényegében az a legfontosabb, hogy egyetlen érzõ lénynek se ártsunk, hogy nem helyes, ha bármilyen érzõ lényt testileg vagy szellemileg bántalmazunk.

A mahájána ösvény nem csupán a nem-ártást foglalja magában, hanem azt is, hogy minden érzõ lénynek javára vagyunk, amennyire csak tudunk, hiszen mindegyikük hasonló hozzánk. Tapasztalatból tudhatjuk, hogy mennyire vágyunk arra, hogy szabaduljunk a szenvedéstõl és boldogok legyünk. A legkisebb rovartól a legintelligensebb emberig és az istenekig minden lény ugyanúgy érez: szabadulni kíván a szenvedéstõl, és boldog akar lenni. Ezért nem helyes, ha az ember csak magára gondol, hiszen õ csak egy lény, míg a többiek számtalanul sokan vannak. Mi fontosabb, az egy vagy a sok? A sok. Emellett az önzõ gondolatokból sosem fakad semmi jó, csupán szenvedés.

Sántidéva mondja: „Ezen a világon minden szenvedés abból fakad, ha az ember saját magával törõdik.” Ha magunkkal foglalkozunk, akkor irigykedünk, büszkék és fukarok vagyunk, vágyakozunk és gyĂ»lölködünk. Szennyezett gondolatok jelennek meg, az ezekre alapuló cselekedetek pedig csak szenvedést hoznak. Éppúgy, ahogy egy mérgezõ növény gyökerébõl csak mérgezõ növény sarjadhat, ugyanúgy bármilyen cselekedet, ami ezen szennyezõdésekbõl fakad, csak szenvedés lehet. Így amikor csak magunkra gondolunk, csupán újabb szenvedésekben lesz részünk.

Sántidéva azt is hozzáteszi, hogy ezen a világon minden boldogság abból ered, hogy mások boldogságát akarjuk. Ha így érzünk, akkor minden jó dolog, minden kiváló minõség megjelenik. Olyan ez, mint a gyógynövény gyökere, amibõl csak gyógynövény nõhet: boldogság minden olyan cselekedet, ami a szeretõ kedvességbõl és az együttérzésbõl fakad, abból, hogy a többi érzõ lény hasznára kívánunk lenni. Ezért van az, hogy mahájána tanítások alapja a szeretõ kedvesség és az együttérzés, és ezért kell mindenféle módon arra törekednünk, hogy ezeket ápoljuk.

Mindazonáltal nem elegendõ, ha pusztán együttérzés van bennünk. Az érzõ lényeket meg kell szabadítanunk a szenvedéstõl, és el kell indítanunk õket a boldogság útján. Ám ebben a pillanatban mi magunk sem vagyunk szabadok, nincs teljes tudás vagy teljes hatalom a birtokunkban. Karmánk és tudati elhomályosulásaink kötnek gúzsba minket. Hogyan segíthetünk így? A segítség egyetlen hatékony módja az, hogy elérjük a teljes megvilágosodást, hiszen azután akár egyetlen pillanat alatt számtalan érzõ lényt szabadíthatunk meg.

Ez a tökéletes megvilágosodás nem kel fel a megfelelõ ok és feltételek hiányában, vagyis ha az ember nem jár a mahájána ösvényén. Elõször is, az ember õszintén óhajtja a tökéletes megvilágosodás elérését, azután gyakorol; a fõ dolog a módszer és a bölcsesség. A repüléshez két szárny kell. Hasonlóképpen, két dolog kell ahhoz, hogy elérjük a tökéletes megvilágosodást: a bölcsesség megvalósításának módszere és maga a bölcsesség. A módszer azt jelenti, hogy érdemet halmozunk föl: nagylelkĂ»séget, erkölcsös viselkedést, türelmet, törekvést és összpontosítást. A szeretõ kedvesség és az együttérzés csupán elfojtja a hibákat; az alapvetõ hiba a saját magunkhoz való kötõdés, és ezek a gyakorlatok csupán elnyomják ezt. Ahhoz, hogy gyökerestül eltávolítsuk a magunkhoz való ragaszkodást, szükségünk van a bölcsességre, és ennek érdekében összpontosítanunk kell. Ha e kettõ megvan, képesek leszünk elérni a megvilágosodást.

Sokan úgy vélik, hogy a Dharmát igen nehéz gyakorolni, és hogy ez különösképp igaz a nagyvárosokban, ahol oly sok a zavaró tényezõ és oly nagy a nyüzsgés. A Buddha azonban sok tanítást adott, s ennek célja az volt, hogy fegyelmezetlen tudatunkat megszelídítse. A létezés birodalmába keveredtünk és szenvedünk; a múltban is sokat szenvedtünk, most is szenvedünk és ha nem kezdünk el munkálkodni, továbbra is folyamatosan szenvedést tapasztalunk majd. A Buddha tehát ezért adott olyan tanításokat, melyekben a gyakorlás sok fajtájáról beszélt. De minden gyakorlat célja a tudat elcsendesítése.

A szanszkrit „dharma” szónak több jelentése van, de általában annyit tesz: „megváltoztatni”, azaz átalakítani tisztátalan, vad, erõsen elhomályosult tudatunkat és a megfelelõ útra állítani. Gyakorlatunk tehát nemigen hatékony, ha a tudat nem változik – noha természetesen már a puszta gyakorlásnak is vannak pozitív hatásai. Hogy gyakorlatunk hatásos legyen, azt kell megvizsgálnunk, hogy okoz-e tényleges változást a tudatban vagy sem.

Ha igen, akkor – amennyiben a megfelelõ módon alkalmazzuk – lehetünk akár a legelfoglaltabb ember a legzajosabb városban, mindenképpen jó Dharma-gyakorlók vagyunk, mert mindaz, amit látunk és teszünk, mindenki, akivel találkozunk, alkalmat ad arra, hogy a Dharmát gyakoroljuk.

Közlekedés közben például megfigyelhetjük a változásokat: ez a mulandóság. Amikor a sok szenvedést látjuk, azt a Dharmát tapasztaljuk, amit a Buddha tanít: azt, hogy minden szenvedés. Saját szemünkkel ténylegesen látjuk, és ez azt jelenti, hogy ebbõl is tanulunk. Amikor másokkal találkozunk, alkalmunk nyílik arra, hogy segítségükre legyünk és hogy az együttérzést gyakoroljuk. Amikor mások zavarnak minket vagy dühösek ránk, lehetõségünk van arra, hogy a türelmet gyakoroljuk. Tehát ha képesek vagyunk felhasználni mindennapi életünket, akkor a Dharmát gyakorolhatjuk mindenhol, akár utazunk, akár dolgozunk vagy éppen otthon vagyunk. Ezek a tapasztalatok segítenek abban, hogy mélyebb megértésre jussunk és felismerjük, hogy milyen fontos a Dharma gyakorlása. A magasabb szintĂ» meditációk, például az összpontosítás és belátás, igen-igen lényegesek. Ám hogy eljussunk erre a szintre, szükségünk van az alapra, vagyis az értékes emberi születés elérésének nehézsége, a mulandóság és a halál, a karma oka, a szamszárabeli szenvedés fölötti meditációra. Ezeket tanítótól is megtanulhatjuk, illetve könyvekben is olvashatunk róluk.

A tudást megszerezni azonban még nem elég. Ha régóta tudjuk már mindezt, de mégsem hozott bennünk semmi változást, akkor még mindig ugyanaz az ember vagyunk. Még mindig van bennünk düh, még mindig képtelenek vagyunk a Dharmát gyakorolni. Bizonyára már vagy százszor hallottunk arról, hogy az értékes emberi születést nehéz elérni, ám ha ez még semmi változást nem eredményezett, akkor még mindig ugyanazon a szinten vagyunk, még mindig van bennünk elhomályosulás, még mindig nem gyakorlunk. És miért? Mert hiányzik a tapasztalás.

Nagy különbség van tehát a között, hogy tudunk valamit vagy hogy a szemlélõdés révén meg is tapasztaljuk. Az ember ismerhet sok tanítást, de nem helyes, ha nem gyakorol, ha nem alkalmazza azt mindennapi életében. Egy finom ételt is azért fõzünk meg, hogy megegyük. Semmi értelme elkészíteni, ha aztán nem esszük meg! Ugyanígy, a Dharma ismerete is arra való, hogy hétköznapi életünkben felhasználjuk. Ehhez pedig sokféle módszert kell alkalmaznunk, hétköznapi tapasztalatainkat is beleértve.

Ha ezek az alapok megvannak, akkor nem csupán megértjük, hogy tanítás mindaz, amit látunk, hanem ott motoszkál bennünk egyfajta érzés vagy késztetés. Ilyenkor nem vesztegetjük idõnket. Minden tõlünk telhetõt megteszünk, éppúgy, ahogy a börtönbe zárt embernek is folyton csak az jár a fejében, hogy miképpen szabadulhatna ki. Amikor megvan bennünk ez az igaz, õszinte vágy a Dharma gyakorlására, a magasabb szintĂ» meditációk is megjelennek.

Elõször is, az alapok érdemeinktõl függnek. Elõzõ életeinkben felhalmozott érdemeinknek köszönhetõen születtünk ebben az életben embernek, ezért van részünk abban az áldásban, hogy a Dharmát hallhatjuk és ezért nyílik lehetõségünk a gyakorlásra. Ugyanígy érdemeinktõl függ az, hogy van-e valódi indíttatásunk szellemi gyakorlatot folytatni. Tehát érdemeket is fel kell halmoznunk imákkal, a guru és a három ékkõ (a Buddha, a Dharma és a Szangha) iránti odaadással és a minden érzõ lény iránti szeretõ kedvesség és együttérzés gyakorlásával. Ahogy érdemünk növekszik, bölcsességünk is vele nõ: e kettõ együtt jár. Amikor az érdem kiteljesedett, a bölcsesség is megjön, s ha együtt az érdem és a bölcsesség, képesek leszünk sikerrel végigjárni az ösvényt.

(Ă•szentsége Szakja Trizin beszédébõl, 1991. november 3., Jamyang Meditációs Központ)

Forrás:
www.kamala.hu
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk