Menu Content/Inhalt
 
 
Meditáció
ImageA koncentráció fejlesztése meditáció és kontempláció segítségével

A meditáció buddhizmusnak is módszere, amelyet az egyetlen és nélkülözhetetlen eszköznek tartanak a tudat erõsítése, tisztítása és végsõ soron a megvilágosodás felé vezetõ úton. Meditáció jelentése: legmagasabb szintĂ» tudatosság állapotában lenni.

A világon ismert sokféle meditációs módszer közül Myanmarban a szatipatthána vipasszana meditációt gyakorolják eredeti formájában a történelmi Buddha tanításai szerint. A szatipatthána szó jelentése: a megfigyelt tárgy közeli, stabil, rendíthetetlen tudatában lenni. A vipasszana szó jelentése: keresztülnézni, áthatolni a különbözõ tudati és fizikai változásokon.

A meditáció során a tudat egy meghatározott tárgyra irányul és a csapongó gondolatokat nem engedi felbukkanni. A meditáció révén az intellektuális képességek kiterjednek, és a tudás ereje oly módon növekszik, hogy megjelenik a dolgok valódi természete. A koncentráció ilyen módon való fejlesztése természetesen a tanulási képességeket is megsokszorozza, valamint az egyén az átélt élmények nagyobb fokú tudatosítására válik képessé. Ahogy a szerzetesek fogalmaznak, az a tanuló, akinek figyelme gyenge, egy lyukas edényhez hasonlatos, mivel bármennyi vizet töltenek bele, mindig kifolyik belõle. Ugyanígy csak a helyes koncentráltság segítségével tarthatók meg a kívánt ismeretek.

A kontempláció a meditáció magasabb szintjét jelenti, amikor a figyelem már olyan mértékben fejlett, hogy a gyakorló számára megnyílnak az intuíció csatornái. A tudat, a gondolatok olyan tiszta állapotba kerülnek, mint egy ragyogóan áttetszõ tükör. Ezúton a dolgok felszíni jellemzõin túl, a lényegi tulajdonságok megismerésére nyílik lehetõség. Ily módon lehetõvé válik a káros cselekedetek hátrányainak és a hasznos cselekedetek elõnyeinek felismerése.

A fenti meditáció két alkalmazott fajtája az ülõ és járó meditáció.

A járó meditáció lényege, hogy a gyakorlók (Myanmarban yogi) mozgásukat teljesen lelassítják, a szemüket a földre szegezik, így nem néznek körül, csak a saját testükre figyelnek. Ebben az esetben a tudatosság és koncentráció fõ tárgya a láb és a test mozgása. Közelebbrõl: az emelkedõ és mozduló, majd földet érõ lábfej és talp. A lépés mozdulatsorának részletesebb feltárásához a mozgás teljes lelassítása szükséges. A módszer hatására a gyakorlók sokkal tudatosabban mozdulnak, mozgásuk a koncentráció fejlõdésével összerendezettebbé válik, az állóképességük megnõ.

A járó meditáció fejlettebb szintjén kiterjed a járás közben végzett munkák koncentrált megfigyelésére is, így a söprésre, takarításra. A lassú mozgás során szemlélik kezük, testük mozgását, csak arra koncentrálnak, a testük hogyan mĂ»ködik a munka során. Természetesen ez csak akkor lehetséges, ha nem lépnek kommunikációba a többiekkel, hanem teljesen csendben, csak magukra figyelve szemlélõdnek. A gyakorlat fejlõdésével eljutnak arra a koncentráltsági szintre, hogy saját cselekedeteik elõtt megjelenõ szándékaikat is mérlegelni tudják, hiszen a lelassult mozgás lehetõséget nyújt ennek felismerésére is. Mozgási ügyességük fejlõdése a koncentráltságon keresztül a saját testük feletti kontroll érzését nyújtja, amely nagy örömérzéssel jár együtt.

Az ülõ meditáció alatt csukott szemmel mozdulatlanul ülnek a gyakorlók, és befelé figyelnek. A megfigyelés tárgya saját hasi mozgásuk a légzés hatására, illetve az érzékszerveken keresztül beérkezõ ingerek. A megfigyelést folyamatosan tudatosítják belsõ jelzéssel. Ennek során magukban megjegyzik, hogy éppen emelkedik vagy süllyed a hasuk, hallanak vagy éreznek, milyen fájdalmaik jelentkeznek. A hasi mozgás nyomon követésével egyrészt gyorsan fejlõdik koncentráltságuk, másrészt ismereteket szereznek testi mĂ»ködéseikrõl, a változások természetérõl.

A koncentráció fejlõdésének három szakasza:
 • értelmi felfogása a folyamatoknak
 • érzelmi, érzékelési felfogás
 • tudati mĂ»ködések-éntudat határai kitágulnak
Az ülõ meditáció fejlõdésével a következõ jelenségek megfigyelésére nyílik lehetõség:
 • a be- és kilégzés megfigyelésével a külvilág és a test egymásra hatásának, egységének átélése;
 • testi folyamatok kialakulása és egymástól való függése;
 • az érzések természete, változásuk jellege;
 • a gondolatok természete és változó jellege;
 • a fájdalom természete, keletkezése, elmúlása;
 • a testi adottságok változó és tökéletlen jellege (kontempláció a hajon, bõrön, a testi jellemzõkön és az öregedés folyamatának visszafordíthatatlanságán);
 • a halál elkerülhetetlensége, amely a tárgyi környezetrõl és a saját testi és anyagi tulajdonokról való lemondást követel;
 • meditáció az együttérzésen
A kolostorban a koncentráció fejlesztése azonban nem csupán a kijelölt ülõ vagy járó meditációk idejére korlátozódik. Például az evés során is saját mozdulataikra kell figyelniük, magukban jelezve, hogy éppen mit csinálnak, mit éreznek, mi a felmerülõ szándékuk. Emiatt sokkal lassabban folynak a tevékenységek, de a balesetek, ügyetlenségbõl származó események száma csökken. Természetesen ez a folyamatos figyelés kezdetben nagyon fárasztó, hiszen a kolostori élet túlságosan eltérõ követelményeket támaszt az eddig megszokott életvitelünkhöz képest.
 
Forrás: www.kamala.hu
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk