Menu Content/Inhalt
Fõmenü > Világvallások > Iszlám > Az iszlám szervezetek Nyugaton
 
 
Az iszlám szervezetek Nyugaton
ImageOlyan idõszakot él a világ, ahol valamennyi tudományág robbanásszerĂ»en fejlõdik, gyarapítva az emberiség tudását. Ma már nap, mint nap hallunk új felfedezésekrõl és egyre többet tudunk meg a különbözõ világokról. Nem csak az egyes szakemberek ismereteit érintette a fejlõdés, hanem az átlagemberek általános tudása is nagymértékben nõtt.

Igen ám, de az ember a világegyetem felfedezésének útján indulva a tudásnak egyik, és bizonyos szempontokból talán a legfontosabb részét hagyta háta mögött, az pedig nem más, mint az embertársairól való tudás, illetve ismeret. Ezzel óriási egyenlõtlenség alakult ki az ember kétféle tudása között.

Így például, ha az általában széles körĂ» tudományos ismeretekkel rendelkezõ európai embert megkérdezzük arról, hogy mit tud - az egyébként csak feltételezett - földönkívüli lényekrõl, akkor valószínĂ»leg mennyiségében és pontosságában ámulatba ejtõ, lenyĂ»gözõ választ fogunk hallani.

De ha ugyanezt az embert kifaggatnánk arról, hogy mit tud az iszlámról és a világ lakosságának hatod részét alkotó muszlimokról, akkor nagy a valószínĂ»sége annak, hogy szerény, bizonytalan vagy valótlan információkkal fog szolgálni válaszul.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért éppen az iszlám és követõi szerepeltek példánkban. A válasz erre az, hogy gyakran és jobban tapasztaljuk a nyugatiak hiányos vagy téves ismereteit az iszlámról. Másrészt szilárd meggyõzõdésünk, hogy nincs olyan eszme vagy vallás, amelynek a képe annyi hamisításon és torzításon ment volna keresztül, mint az iszlám és követõinek (muszlimok) a képe.

Az iszlám a legtöbb nyugati ember számára hosszú századokon át ismeretlen, rejtélyes világ maradt. Olyan torzkép alakult ki róla, ami bizony messze elkerülte az igazságot.

Amennyire fontosnak tartjuk a Vatikán a '60-as években bekövetkezett elismerését, és elõrelépést látunk benne az iszlám és a kereszténység közötti együttmĂ»ködés útján, nem találjuk a logikus okát annak, hogy ilyen késõn és ennyire nehezen jött rá erre az igazságra az egész nyugaton egyébként legnagyobb vallási ismeretekkel rendelkezõ egyház.

Az átlag nyugati emberek viszont - részben talán - elnézhetõ a téves véleménye az iszlámról. Másrészt azonban õ is felelõs, ugyanis a legtöbb európai ember érdeklõdési körében a hit és a vallás iránti érdeklõdés szorult az utolsó helyre, ha egyáltalán szerepel a listán.

De ennek ellenére nem teljes a felelõssége, mert a felelõsség egy része magának a muszlim közösségnek a vállára hárul, hiszen a muszlimok koránt sem tettek eleget - a hitük szerint fontos vallási követelménynek tartott - hit megismertetésének. A felelõsségnek még egy részétõl mentesíti a nyugatiakat az a körülmény, hogy még a közelmúltban is a földrajzi távolság, és a kommunikációs rendszerek fejletlensége miatt olyan gyér ismeretszerzési források álltak az átlagemberek rendelkezésére, amelyek nem tették lehetõvé reális és valós kép kialakítását egy távol esõ nép vallásáról és kultúrájáról. Így az átlagemberek rá voltak kényszerítve arra, hogy az ekkor rendelkezésükre álló forrásokból fogadják el az információkat, hitelességüktõl függetlenül.
 
Ebben nagy szerepet játszottak a hatalomban levõk, akik bizonyos politikai, gazdasági és más érdekeket kitĂ»zve célul a - közvélemény alakítására kiválóan alkalmas és a hatalmuk alatt álló - médiát felhasználva terelték a közvéleményt arra, amerre az érdekeik diktálták.

Mostanra azonban a közlekedési és kommunikációs eszközök fejlõdése miatt immár "kis faluvá" vált világban, képtelen egy nép vagy állam elkülönülten élni, nem véve tudomást a többi néprõl vagy államról, hiszen különbözõ érdekterületek szétválaszthatatlanul fonódtak össze, olyannyira, ahogy lehetetlenné vált egy nép virágzása a többi nép érdekeinek figyelmen kívül hagyásával és konfliktusok nélkül.
 
Mi muszlimok egy jobb jövõ felé haladva hiszünk abban, hogy az emberiség egy hajón utazik a jövõ tengerében, és hogy mi lesz a sorsa ennek a hajónak, az minden népet egyformán érint.

Hiszünk abban, hogy a jobb jövõ építésére törekvõ erõfeszítések mind hiábavalóak a különbözõ népek, eszméi és vallások közötti együttmĂ»ködés és párbeszéd nélkül.
 
Hiszünk abban, hogy nem adódott meg a lehetõség az európaiaknak arra, hogy hiteles és megbízható információk birtokában ítéljék meg az iszlám tanításait és erkölcsi rendszerét.
 
Ez késztetett minket arra, hogy ebben a számban "Az iszlám szervezetek Nyugaton" címĂ» témát dolgozzuk fel, melyhez kérjük az Isten segítségét és útbaigazítását.
 
Magyarországi Muszlimok Egyháza
1116 Budapest, Sáfrány utca 43.
Mobil: +36 20 204 5852
Tel.: +36 1 208 4040
www.iszlamegyhaz.net
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk