Menu Content/Inhalt
Fõmenü > Életvitel, önismeret > A Szeretet Mûvészete
A Szeretet Mûvészete
2008.01.21.

ImageCikkemet megerõsítésként szánom az emberi kapcsolatokhoz, a rohanó élettempó mellé és kívánom váljék gyakorlattá a ma igenis aktuális tanítás az: AJA mely Máté Imre Yotengrit c. könyve a rábaközi tudók szellemi hagyatékának gyĂ»jteményének része. Az AJA, mely magába foglalja a teremtés tanát, valamint a tudás gyarapításának, a lélek szépítésének tanát is. Az AJA tanításai számos hasznos, a mindennapokban eredményesen használható útmutatást közölnek arra vonatkozóan, hogyan tegyük rendbe emberi kapcsolatainkat, párkapcsolatunkat és miként tehetjük teljesebbé szerelmi életünket.

 Figyelmesség, gyengédség emberi kapcsolataid fĂ»szerei

Ismeretes tény, hogy mára, mennyi kérdés feszül a nõ és férfi kapcsolata köré, hogy mennyire nehézzé vált a magyar nõ és férfi kapcsolata, a párkapcsolatok egyensúlyának megtartása. Tapasztalhatjuk azt is, milyen nehéz, mai körülményeink között a nõi, illetve a férfi szerepek gyakorlata, érvényesítése. Az AJA tanításai segítségére lehetnek mindenkinek, aki figyelmességgel, gyengédséggel kívánja megfĂ»szerezni, emberi kapcsolatait, kedvesével való viszonyát, szexuális életét.

A "szeretet" szavunkról

Menjünk kicsit vissza, a szeretet szavunk mélyebb értéséért. Érdekes üzenetet hordoz, már a "szer" szavunk is: a "szer" volt az a helység, ahol a különféle munkához szükséges eszközöket tartották és tanácsot tartottak õseink. A "szer" szavunk, utal rendre, egymással kapcsolatban álló felekre is. A szer volt, ahol a szerszámokat /belsõ megmunkálás eszközei/ tartották, mely szer-számok segítségével meghitt otthont teremtettek, földet mĂ»veltek. Szerda pedig a hét közepe, hiszen a hét a magyaroknál, vasárnap, "vásár"nappal kezdõdik. Közép, avagy szív... Ezzel az utalással talán mélyebben is érthetõ, a szeretet, szerelem, szavunk gyökere, tanítása.

A szeretet mĂ»vészete

 Azt gondolom, hogy aki szeret, másokat is képes felemelni, megújítani, hiszen önmaga szabaddá vált a Szeretetben. Aki szeret, Istenben él és hozzáállásában, cselekedeteiben, kifejezi Istent. E gondolat mentén, az "AJA" méltán nevezhetõ a magyar hagyomány gyöngyszemének, a Szeretet MĂ»vészetének.
Ha így gondolkodunk a párkapcsolatokról, az egymással való viszonyunkról, egyértelmĂ»en látszik, hogy ez a szeretet, nem az a szeretet, ami egyik nap szeret, a másik nap kiszeret. A meghitt párkapcsolat esetében többrõl van szó, mint "szeretem, nem szeretem". Már pedig, ha megértõ emberi kapcsolatra vágyunk elsõdleges szempontunkká kell váljon a másik elfogadása akkor is, ha ez nekünk, nem igazán esik jól, vagy nem tetszik. Talán többen is felismerték már, hogy a legnehezebb a mások kellemetlenségének elviselése, s éppen ezért a párkapcsolatok zöme, a könnyebb megoldások választásába torkollik: ezek a tarkabarka játszmák, melyek önös, kicsinyes és méltatlan szerepeket osztanak nõnek és férfinak egyaránt.

Elfogadás, egymás tisztelete

Yotengrit AJA a Szeretet MĂ»vészete, az elfogadó, egymást tiszteletben tartó, a figyelmes párkapcsolat elemeit, olyan kultúrát tanít, melynek - tapasztalatom szerint - a mai ember jócskán híján van. Ha nem így volna, nem lenne ennyi probléma a világban. Ennek okát nõ és férfi egyéni szerepkonfliktusában látom, mely a teremtéssel való kapcsolat szétzuhanására, a gyökerekkel való szakadásra mutat.
A szexualitás az AJA-ban az EGYség, támogatásában, a javulás érdekében, a szeretet, szerelem, szeretkezés hármasságában, a jó egészség garanciájaként jelenik meg. Kimondja, hogy a nõnek és férfinak, Istentõl eredõ joga a boldogság. Nõ és férfi EGYségét, EGYüttmĂ»ködésüket tartja szem elõtt azaz, együttmĂ»ködésüket Istenben: " Nõ meg férfi- Egy két fele. Együtt alkotnak egészet..." /Aja/

A nõ teste szent

Ă•seink a nõ testét Szentélynek, Isten teremtõ mĂ»helyének tekintették és eképpen is bántak vele, s a Nõ is így tanulta meg testét: " az asszony teste szent, mert benne ismétlõdik folyton folyvást a teremtés. Teremtés mĂ»helye az õ teste, ezért mindig különb anyagra, mindig a különb szellemre vágyik..." /Aja/
A nõ és a teremtés kapcsolódásában, a nõk és férfiak talán megértik azt, vajon minek okán jár érzelmekben, megtapasztalásban, annyira elõl a nõ. Mindezen adottság tudatában pedig, meg van a nõk lehetõsége, hogy ezt a magukban hordott, eredendõen szakrális minõséget, felelõsséggel, megfelelõ hozzáállásuk birtokában érvényre juttassák. Ez újfajta hozzáállás gyakorlatát jelenti számukra, hiszen új szerepeik megvalósításáról van szó, melyek alkalmazásával támogatják és emelik a férfit. Ez mindkettõjük, nõ és férfi részérõl is, az együttérzés és figyelmes elfogadás, az önmérséklet gyakorlatát jelenti. Meglátásom szerint e gyakorlaton keresztül juthatnak el a felelõs együttmĂ»ködés szerepei alkalmazásához.

Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy
 
nõbõl és férfiból nem szabad továbbra is árucikket csinálni, valamint a nõt és férfit, nem szabad tovább impotenciával, a pénisz kicsinységével, a kis mellĂ»séggel, kevésbé fénylõ szájjal, narancsbõrrel, ráncokkal, töredezett hajjal, a "nem vagy megfelelõ" sugalmaival sokkolni! Ha így tesz a világ, vét az Élet Szakralitása ellen. Nõnek és férfinak, ki kell ebbõl emelkedni: Felelõs együttmĂ»ködési szándéka birtokában, össze kell fognia annak érdekében, hogy ezt a mindkettõjük számára méltatlan szerepet meghaladják. E közös cél érdekében az AJA hasznos útmutatásokkal áll rendelkezésre, mely útmutatások, szimbolikus üzenetek értése, a Belsõ világ értését is feltételezik.

Merj szeretni!

Mindannyian szeretetre, kedvességre, figyelmességre vágyunk, így hát engedjünk a szeretet, tanításának. Álljunk magunk mellé, hogy egymás mellé állhassunk, merjük látni spirituális - materiális és szellemi minõségeinket, hogy hármasságunk - szakralitásunk egyensúlyában élhessünk. Szeressünk, hogy szeressenek minket, fogadjunk el, hogy elfogadjanak mások, ébresszük fel emberi, felsõbb érzelmeinket! Merjünk tanulni egymástól ugyanúgy, ahogy a Naptól, az Égtõl, a Fáktól, a Széltõl, a természettõl, a Mindenségtõl. Meglátásom szerint, a szeretet ismeri a mértéket, a felelõsséget, másokat megóv, figyelmes, támogatja az egyéni és közösségi fejlõdést és gyógyít. Mindez, ellent mond a mai gyakorlatnak. Éppen ezért, aki valódi, mély, megbecsülésben kiteljesedõ párkapcsolatra, emberi kapcsolatokra vágyik, annak ezért meg kell dolgoznia, elsõsorban magán, magában. S hogy, hogyan? Figyelmesen, türelmesen.

Tápláld a szeretetet helyes hozzáállással!

A kezdetektõl fogva, mindannyiunk sajátja a szeretet, így tanulnunk nem kell: visszavenni, ébreszteni, táplálni, megerõsíteni annál inkább szükséges! Visszavenni helyes hozzáállással, ébreszteni, táplálni szép szavakkal, helyes cselekedettel, önvizsgálattal, az önmérséklet gyakorlásával. Milyen nehéz, sóhajtunk fel, hiszen mennyi gát, mennyi negatív tendencia, mennyi félelem és szorongás áll az útjában.

S most az AJA hét esszenciáját kínálom párkapcsolatod, emberi kapcsolataid értéséhez:

1. "Úgy csináld, ahogy jól esik, ahogy mindkettõtöknek jól esik!
2. Ha elhagytak gondold meg, mit hibáztál te magad, ha becsaptak, gondold meg, nem méltatlanokhoz ereszkedtél-e?
3. Nõstény erény: nõstény gyöngédség, béketĂ»rés, bátorság, virág-szépség, üres kancsó asztalra tétele, kotlós gondoskodása, mosoly szép szavakért.
4. Hím erény: hím gyöngédség, béketĂ»rés, hím bátorság, dongó szorgalma virág kelyhében, üres kancsó megtöltése az asztalon, kakas ébersége, szép szavak mosolyért.
5. A szeretõ nem tulajdon, õ társ. Nõ meg férfi egyenlõk.
6. A férfi, ha nem önmaga kéjét keresi, hanem ha kéjt akar okozni, örömöt, gyönyört, a nõ gyönyörén át nyeri el önmagának a legszebbet.
7. A nemek közt nincs verseny, nincs háborúság. FÖLADATUK MÁS: kiegészítik egymást egész emberré". /Máté Imre: Yotengrit/

Elcsendesedve, az elmét lehalkítva, a pörgést lelassítva, a tevékenységet és a beszédet visszafogva, a megértés Belülrõl megérkezik. Ébreszd figyelmességedet, türelmedet! Mindannyian élvezhetjük az eredményt. Így legyen!

Szerzõ: Knolmár Mária (Marica) - a Turiyam Program vezetõje
www.turiyam.com
 
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk