Menu Content/Inhalt
Főmenü > Életvitel, önismeret > Istenszeretet-megnyilvánulások fokozatai
Istenszeretet-megnyilvánulások fokozatai
- Az ember Istentől és Egymástól való elhatárolódásának mértéke szerint

A Tiszta Alázat kialakulásának folyamata

A SZERETEThez való viszonyulások szerint


Jó megélések, ami miatt nehezen lépünk tovább

I. TELJES ISTENTAGADÁS, KÉTSÉGEK - Szeretetért sóvárgás jellemzi

1. Bűnözés, Gyűlölet, Önzés szintje
„Mindenki azért van körülöttem, hogy elvehessem tőle, ami kell nekem, vagy kiélhessem rajtuk ösztöneim, vágyaim.”
(Oka: erősen vágyják a Szeretetet, de azt feltételezik, hogy mások nem akarják megadni nekik, így harccal kell megszerezniük)
Vezetőnek érezhetik magukat, okosnak, erősnek, hatalommal rendelkezőnek…

2. Kétségbeesés szintje
( függő szenvedélybetegek, nincstelenek, áldozatok szintje)
„Az élet és más emberek, helyzetek szerencsétlen áldozata vagyok”
„Jelszavuk: Az élet olyan,mint a motor: be kell rúgni, hogy működjön.”
(Oka: Az Istentől való elszakadás bűntudatának kivetítése másokra )
A „jóság fénye” már megjelenik bennük, amiben szívesen fürdenek – bár még csak önmagukra korlátozódik…

3. Félelem szintje
„Az élet nehéz, lopni,csalni, hazudni és másokon átgázolni kell, hogy életben maradjak – csak én vagyok egyedül a jó, mások rosszabbak.”
Érzik, hogy nélkülözhetetlen láncszemei az Életnek, és úgy érzik, indokoltan kiteljesíthetik rafináltságukat és ügyeskedéseiket az életben maradásukhoz…

4. Mártírság szintje
„Segítek annak, akihez az érdekeim fűznek - az ebbéli fáradozásaimat pedig világgá kürtölöm,hogy sajnáljanak, vagy elismerjenek”
Összefogás jelenik meg másokkal, együttesen az élet egy szebb aspektusa tárul fel, igaz, még nem önzetlenül…

5. Önteltség és materializmus szintje
„Én tartom kézben a sorsomat, csak Én vagyok a fontos”
Hatalmas erőt és energiát éreznek, uralmi pozíciót az anyag és az életük felett…

II. NYITÁS ISTEN ÉS EGYMÁS FELÉ - Önszeretet és Istenszeretet  jellemzi

6. Ezotéria és Mágia szintje
„Segítek magamon, és az Isten/Univerzum is megsegít – minden lehetséges,amit akarok”
(egy alacsonyabb szinten: „Én is Isten vagyok”)
Az anyagi dolgok mögé látással kinyílik számukra a világ, megjelenik a transzcendencia, mint misztikum, amitől különlegesebb az életük és a pozíciójuk…

7. Gyógyítók szintje
„Általam, a rajtam átáramló erő által jobbá és hibátlanabbá válsz – de engem kell kérned, vagy: én kellek ehhez neked”
Isten és az ember közötti közvetítői szerep által „kincs” van a kezükben, amit csak ők oszthatnak szét az arra méltóknak -  ez egy „kiválasztottság-érzettel” jár együtt…

8. Alázat szintje – Hit és Vallások
„Ha kérem Istentől, hogy segítsen, akkor megsegít”
Teljesség-érzetük van, mivel Istent beépítik a mindennapjaikba…

III. EGYSÉG TAPASZTALÁSAI - Szeretetsugárzás és együttérzés jellemzi

9. Tudatosság szintje – Felelősségtudatra ráébredés
„Tudatos vagyok magamról, a körbevevő világomról, egységben élek mindennel”
(Oka: a szimbólumrendszerek egységének, karmikus folyamatoknak a felismerése)
Test és lélek együtt örül a másokkal való együttérzés által, szavak nélkül is értik egymást és a világot az ok-okozati összefüggések megértése által, mely nagy megnyugvást ad…

10. Megbocsátás és Béke szintje – a Jelenre és az Egyenlőségre összpontosítás
„Az Itt és Mostban élek, magammal egyenlőnek tartok mindenkit, nem ítélkezem, felismerem és szeretem mindenki lelki lényegét”
(pl. attitudinális gyógyítás)
A világban élők egymással való szerepeit, hatását és egységét teljességnek élik meg, mely örömöt termel és bizalmat ad az új harmónia-teremtő eszmék felvállalásához…

IV. ISTENNEL VALÓ EGYSÉG MEGTAPASZTALÁSA - Isteni Irányítás elfogadása jellemzi
Állandó, feltétel nélküli szeretetben élés

11. Megnyilvánuló Elfogadás és a Feltétel nélküli Szeretet szintje
(A végső Boldogság állapota)
„Az élet úgy szép, ahogy van. Általam is tapasztal Isten, hisz rajtam, mint eszközön    keresztül is megnyilvánul. Mindegy, mi történik velem és körülöttem, boldog vagyok, teszem a dolgom a Többiekért és Istenért, hisz ez okoz igazán örömöt. Átadom magam Istennek és az Ő irányításának – ez az egyedüli vágyam, hiszen: Ő mindennek az alapja, oka és mozgatója, a Szeretet Maga, az Alázatosság és Önátadás abszolút megnyilvánulása”
(Oka: Rájön az ember, hogy Isten mindenkin és mindenen keresztül megyilvánul, tehát el sem tud szakadni a z Ő szeretetétől: a Tiszta alázat és Igaz megbocsátás kialakulása)
Jó Isten állandó jelenlétében és szolgálatának tudatában élni…

12. Eggyé-váló Természetesség szintje
(A Mindent Befogadás és Mindent Elengedés állapota)
„Mivel minden Istentől való, Istenért működő, ezért kár bármi mást is tenni, mint a saját és a körülvevő Természet rendje szerint spontán, teljes lényemmel tenni a hétköznapi dolgaim. Megszűnik minden ok-okozatra figyelés, minden cél: így teljes az Eggyé-válás”
(pl. ZEN)    
Feltétel nélküli szeretetük már elfogad mindent: önmagukat, másokat, a harmóniát, ám már a békétlenséget, harcot, az élet küzdelmeit is, ítélkezés és harag nélkül – hisz mindezeket már illúziónak, az Életjáték és a tapasztalás eszközeinek tekintik. Boldogan, szelíden tudnak már játszani…


Szerző:
Matosics Róbertné Zsuzsanna
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk