Menu Content/Inhalt
Fõmenü > Jóga > A jóga megélése Patanjali útján
 
A jóga megélése Patanjali útján
ImagePatanjali Ananta, aki a mitológia szerint, az ezerfejû kígyóisten Shésa megtestesülése a klasszikus korban (kb. i.e. 100-i.sz. 500 között) élt, és alkotta meg a Jóga Szútrákat, mely a jógikus irodalomban mind a mai napig az egyik legkiemelkedõbb alapmûnek számít.

A szútrákban Patanjali a Rádzsa Jógát útját a következõ 8 lépcsõ szerint határozza meg:

1. Jama – az erkölcsi elvetés elvei
2. Nijama – az erkölcsi elfogadás elvei
3. Asana – a testgyakorlatok végzése
4. Pranajama – a légzés uralma
5. Pratjahara – érzékek feletti kontroll megszerzése
6. Dharna – kontempláció
7. Dhjana- koncentráció
8. Samadhi – meditációs állapot

Jógikus életben való létezés, mindezek együttes gyakorlatát és megélését jelenti.

Általában az emberek elsõnek a fizikai gyakorlatokkal ismerkednek meg, mert a test egyértelmû jelzései adják tudtunkra változtatni szükséges az életünkön. Vagy azért, mert itt-ott fáj, kényelmetlenségek nehezítik a napokat, esetleg komolyabb mozgásszervi problémákkal küzdünk, eddigi életvitelünk betegségeket okozott, vagy egyszerûen nem érezzük jól magunkat a bõrünkben, romlik teljesítményünk és teherbírásunk.

Haladva a gyakorlás útján az elszánt törekvõ, mind nagyobb tudatosságra tesz szert, testi-lelki-szellemi határait, lehetõségeit, igényeit, viszonyait és hozzáállását tekintve. S, ahogy önmagát szemléli, idõvel észreveszi, hogy mindennapjaiban is egyre tudatosabbá válik önmaga és környezetének tapasztalásában.

A jóga elsõ két tagja ekkor kap elõször teret. Mivel szelíd szemlélõdésben, mások megértése, s minden történés által bennünk kiváltott reakció gyökerének felfedezése, ami lehetõségként tûnik fel, hogy újabb dolgot értsünk meg magunkban, válik céllá. Az ily módon élt élet magában hordozza, hogy az erkölcsi elvetés és elfogadás elvei maguktól ébredjenek bennünk. A meghatározott részek, mely bennük foglaltatnak egymással is szoros összefüggésben állnak és érdemes úgy elgondolkodni rajtuk, hogy valóban megértsük tartalmukat, s viszonyaikat. A jama-nijama elveken végzett meditáció, és az általuk vezetett élet felszabadít a kötöttségek alól, s kioldja a belsõ konfliktusok görcseit. Derûs nyugalmat teremt, melyben képessé válunk a külsõ ingerek és impulzusok tiszta befogadására. Patanjali azért is emelte õket az elsõ két helyre, mert ha a világhoz való viszonyban megtisztultunk, könnyebben és õszintébben tudunk magunkkal is szembe nézni, de mivel a világ bennünk születik, olyan, amilyennek eddigi tapasztalataink láttatják velünk, valójában ez fordítva is igaz.

A híd, lélek és a test között a pranajama gyakorlata, ez a jóga negyedik teste. A légzés szerepe egyértelmûen fontos jelentõségû. A légzés kihat a belsõ szervek mûködésére, a szervezet általános állapotára, alapmûködési rendszerekre, a mentális folyamatokra. Tehát a nélkül is érdemes végezni õket, hogy mélyebb tartalmakat fedeznénk fel, spirituális vonatkozásait megismernénk, pusztán egészségünk javítása, segítése érdekében.

A lélegzet figyelése segíti a koncentráció fejlesztését, s megtanít mint egy tanú szemével nézni csak az eseményeket, s útján belsõ csendesség, elmélyülés és békesség jár. Mikor megfigyeljük mûködését, észrevehetjük, hogy benne sokkal több történik, mint a levegõ nyugodt áramoltatása. A testben keringõ prána áramlására vannak hatással a légzõgyakorlatok, melyek befolyásolják a belsõ folyamatokat. Légzésünk minõsége és milyensége rengeteg információt tartalmaz rólunk. Gondoljunk csak bele, egy-egy szituációban például félelem vagy ijedtség esetén hogyan változik. Mikor aggódunk, vagy izgatottak vagyunk, hogyan alakul át ritmusa, mélysége és ez mit mutat meg önmagunknak önmagunkról. Ha megismerjük ezeket a folyamatokat képessé válunk általuk a változást tudatosan elõidézni.

A következõ 4 angát belsõ, vagyis antar-angáknak is szokták nevezni (az elsõ négy a külsõ, vagyis bahír-anga közé tartozik), mivel bennük már kimondottan a belsõ érzékelés, és tapasztalás válik hangsúlyozottá. Talán a pranajama, mint az a bizonyos híd, vezet át a külvilágban való megnyilvánulásból és fejlõdésbõl a lelki utakra a külsõ és belsõ angák között.

A jóga ezen tagjai a meditációs gyakorlat lépcsõfokai. A külvilág felé forduló és onnan érzeteket közvetítõ érzékszervek visszavonásával a horgonyokat felvonjuk, mik a világhoz kötnek, s ekkor az elme nyitottá és befogadóvá válik, teret kapnak belsõ folyamataink a kiteljesedésre. Gyakorlás által képessé válunk a megkülönböztetésre, s ez az élet minden területének újfajta szemlélését jelenti. Elválasztani a fontosat a lényegtelentõl, a helyest a helytelentõl, a hasznosat a feleslegestõl, már önmagában is olyan képesség, mellyel sok energiát nyerhetünk magunknak és felesleges stressz helyzeteket kerülhetünk el. Önmagunkra vetítve pedig elengedhetjük a régi berögzültségekbõl táplálkozó kötöttségeket.

A meditációs gyakorlat célja a meditációs állapot, vagyis a szamadhi elérése. Ekkor önmagunkra ismerve meglátjuk a körülöttünk táncoló világ jelenség természetét és a hozzá való viszonyunk által teremtett dolgok mögött a valódi valóságot, s hogy minden különbség valójában önmagát különbözõképp feltüntetett egység.

A jóga nagyszerû öröksége az embernek. Külsõ belsõ folyamatai átalakítják a tapasztalás és megnyilvánulás képességeit. Akár elmerülünk a mögötte húzódó mesés történelemben, és mély filozófiai tanításaiban, akár nem, a jógában önmagától fejlõdõ tudatosság az élet pillanatait, az örökkévalóságba emeli, s gyakorlóját boldog élet minõségi megéléséhez segíti.

Om Shanti
 
Szerzõ: Kupi Regina - jóga tanár
www.antarmauna.hu
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk