Menu Content/Inhalt
Fõmenü > Természetgyógyászat > A kineziológiáról
 
A kineziológiáról
ImageA görög szóösszetételbõl származó kineziológia (kinesis - mozgás, logos - tudomány), mely a mozgás tudománya - Magyarországon a természet- gyógyászat egyik elismert területe.  Személyiség-és képességfejlesztõ módszer, amely preventív (megelõzõ) céllal is alkalmazható. Ötvözõdnek benne a kínai öt elem tanától a legújabb idegélettani eredmények az általános és fejlõdéslélektani, viselkedéspszichológiai, környezet- és táplálkozástudományi ismeretekkel.
                          
Célja: a szabad energiaáramlás helyreállítása, blokádok oldása - melyek érzelmi stresszt követõen jöttek létre.

Eszköze
az izomtesztelés: agyunk, így testünk is minden történésre emlékszik, s ezek az emlékek az izmokon keresztül lekérdezhetõk. Mit jelent ez a gyakorlatban? Az alkar izmaira enyhe nyomást gyakorolva tiszta izomválaszt keresünk. Majd a szóban feltett - „igen-nem”-mel megfelelhetõ - kérdésekre az izomválaszok alapján értelmezhetõ választ kapunk. Megtudhatjuk, hogy egy adott történés, személy… milyen érzelmi viszonyban van velünk: elgyengítõ, stresszelõ (negatív érzelmek). Megmutatkozik, hol vannak egyensúlytalanságok a testben, hol szükséges a blokkolt energiaáramlást oldani. A kérdezgetés, oldás technikájában a kineziológus eszköztára széles, az egyéni megoldások tárháza napról napra bõvülõ. A kezelés célja, hogy a jelenbéli stresszek és azok múltbeli kapcsolódásai oldódjanak, elõsegítve az öngyógyító mechanizmusok mĂ»ködését.
 
Manuális izomtesztelési biofeedback technika, avagy a kineziológia keletkezésének történetérõl

Köztudott, hogy stressz hatására izmaink önkéntelenül összehúzódnak, izomgörcsök keletkezhetnek. A feszes izomzat következtében különbözõ izomfájdalmak léphetnek fel: leggyakrabban a fej, a nyak és a hát területét érintve. Az izomfeszülés mérhetõ az EMG-elektromiogram készülékkel, de mĂ»szermentesen, egyszerĂ» kézi technikaként 1964 óta vált lehetõvé. Dr. George Goodheart, amerikai kiropraktõr (csontkovács) alkalmazott elõször manuális izomtesztelési biofeedback technikát. (A biofeedback biológiai visszacsatolás, visszajelzés a test mĂ»ködésérõl.) Felfedezése azon a tapasztalati tényen alapul, hogy a görcsös-feszes izom okozta fájdalom megszüntetéséhez nem elegendõ a problémás izom(csoport) kezelése, szükséges az ellenpár izomtónusának helyreállítása is. Egy új rendszer született, amelyet Alkalmazott Kineziológia néven ismerünk. Az 1973-ban létrejött intézetet - Internacional College of Applied Kinesiology (ICAK) - Goodheart doktor hozta létre.

A három fõ ág

1. Goodhart dr. elsõ tanítványainak egyike dr. John F. Thie szintén kiropraktõr, aki azonnal felismerte a manuális izomtesztelés biofeedback technikájának nagyszerĂ»ségét és lelkes alkalmazója lett. Legfõbb célnak az ismeretek széles körben való megismertetését tekintve összeállította a Gyógyító Érintés, azaz a Touch for Health rendszerét. Olyan biztonságos módszerek megismertetése fĂ»zõdik nevéhez, amelyek alkalmazásával az emberek saját belsõ öngyógyító erõi kibontakoznak. Egészleges (holisztikus) szemléletĂ» egészségmegõrzõ rendszerének része az egészség-struktúra-táplálkozás háromszöge: melyben hangsúlyt kap a test-lélek-szellem összetartozása. Testi mĂ»ködésünket befolyásolja, sõt meghatározza mentális és emocionális állapotunk. Szükséges az odafigyelést megtanulnunk: érezni testünk mĂ»ködésének változásait; meglelni az összefüggéseket, aminek talaján a változás létre jön és megtalálni az életerõ szabad áramlásának visszaállításához vezetõ utat. Lehetõségünk és felelõsségünk, hogy a TFH által kínált tudást alkalmazva kezünkbe vegyük egészségünk, boldogságunk kulcsát. Felhívja figyelmünket arra is, hogy valamennyien felelõsek vagyunk egymásért. John F. Thie szerint már a kisgyermekeket meg kellene tanítanunk azokra a bevált, egyszerĂ» technikákra-módszerekre, amelyekkel segíteni tudnak magukon és a másikon. A „Gyógyító érintés” a gyökér, ami nemcsak keletkezésének idõbeliségére, de megkerülhetetlenségére is utal. Minden késõbb születõ kineziológiai ág épít rá és tovább visz tapasztalatokat belõle.

2. Az 1972-ben létrejött One Brain>Egy(séges) Agy  a két agyfélteke integrált, kiegyensúlyozott mĂ»ködésére irányulón - leginkább az érzelmi stresszek oldásával foglalkozik. Újabb elnevezése a Three in One Concepts>Három az Egyben - utal arra, hogy a test-lélek-szellem harmonikus együttmĂ»ködésének elõsegítésén fáradozik. Három szülõatyja: Gordon Stokes, Daniel Whiteside és Candace Callaxay. Fõ célkitĂ»zésük, hogy megélhessük a választás szabadságát; szabadon döntsünk, ne a múltbeli negatív emlékek tudattalan befolyása vezéreljen. Ezért rendszerük különbözõ stressz-oldó technikákat alkalmaz: a feltárt negatív érzelmek beidegzõdéseivel szembesülve újfajta tudatosságot teremtünk, hatékony, konstruktív probléma- megoldásokkal ismerkedünk meg.

Jelenbeli problémáink okai a múltban gyökereznek. Kor-regresszióval megkereshetõ hol rejtõzik a probléma gyökere: saját életünkben a fogantatástól kezdõdõen, vagy az elõzõ generációkéban. A kor-regresszióban elvégzett oldásokkal mélyrehatóbb változást érhetünk el. Szembesülve az elõdeinktõl mintaként kapott stressz-kezelési technikáink hátrányaival, kommunikációs nehézségeinkkel - jövõbeli tudatos választásainkat a múlt tudattalan terhei szükségszerĂ»en már nem terhelik. Fontos, hogy elvégezzük az otthonra kapott feladatokat! A (mozgásos) gyakorlatok végzése elengedhetetlen ahhoz, hogy a közös munka során létrejött integrált állapot tartóssá váljon. Különbözõ tanulási nehézségek esetén is érdemes az „Egy(séges) Agy” rendszerével dolgozó kineziológus segítségét kérnünk: hiszen munkája középpontjában a diszlekszia és mindennemĂ» tanulási nehézséggel küszködõ megsegítése áll.

3. Az Edu-K, vagy Brain-Gym a tanulási nehézségekkel küzdõ gyermekeknek nyújt hatékony lehetõséget. Terápiás célú mozgásgyakorlatokkal az integrált agymĂ»ködést elõsegítve növelhetõ a tanulási hatékonyság, javítható az érzékszervek mĂ»ködése. A dr. Paul Dennison féle gyakorlatokkal a látás-hallás energetikailag kiegyensúlyozódik és a két agyfélteke együttmĂ»ködése fejlõdik. Iskolai keretek között is jól alkalmazhatók az egyszerĂ», kis helyigényĂ» mozgásos feladatok. Beépítve a mindennapi rutinba - segít kiküszöbölni korunk gépesített, inger-gazdag jellegébõl következõ negatív hatásokat. Hatékony eszközt ad a gyermekek kezébe, felelõsségvállalásra ösztönöz.

Összefoglalva

Bár a máig eltelt idõ alatt számos speciális ága alakult ki a kineziológiának, a kineziológiai szakvizsga anyagát a három alaprendszer képezi. Magyarországon valamennyi ETI vizsgával rendelkezõ kineziológus a három alapirányzatból átfogó elméleti tudással rendelkezik, s a fentebb felsoroltak valamelyikébõl gyakorlati vizsgát is tett. Az összes rendszer eszköze az izomtesztelés, gondolkodásuk kiindulópontja a test-lélek-szellem egységébe vetett hit. Közös cél az elszenvedett negatív érzelmi stresszek okozta akadályok megszüntetésével a szabad energiaáramlás elõsegítése. Mindezt a két agyfélteke integratív mĂ»ködését támogató eszközökkel érik el. Mivel a kineziológia komplex személyiségfejlesztõ és stressz-kezelõ módszer, így alkalmazóinak eszköztára kibõvül egyéni életútjuk tapasztalataival, képzettségeik- ismereteik színes tárházával.
 
Szerzõ: Bukovinszky Mária - kineziológus
www.kepesseg.com
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk