Menu Content/Inhalt
Főmenü > Természetgyógyászat > A kineziológiáról
 
A kineziológiáról
ImageA görög szóösszetételből származó kineziológia (kinesis - mozgás, logos - tudomány), mely a mozgás tudománya - Magyarországon a természet- gyógyászat egyik elismert területe.  Személyiség-és képességfejlesztő módszer, amely preventív (megelőző) céllal is alkalmazható. Ötvöződnek benne a kínai öt elem tanától a legújabb idegélettani eredmények az általános és fejlődéslélektani, viselkedéspszichológiai, környezet- és táplálkozástudományi ismeretekkel.
                          
Célja: a szabad energiaáramlás helyreállítása, blokádok oldása - melyek érzelmi stresszt követően jöttek létre.

Eszköze
az izomtesztelés: agyunk, így testünk is minden történésre emlékszik, s ezek az emlékek az izmokon keresztül lekérdezhetők. Mit jelent ez a gyakorlatban? Az alkar izmaira enyhe nyomást gyakorolva tiszta izomválaszt keresünk. Majd a szóban feltett - „igen-nem”-mel megfelelhető - kérdésekre az izomválaszok alapján értelmezhető választ kapunk. Megtudhatjuk, hogy egy adott történés, személy… milyen érzelmi viszonyban van velünk: elgyengítő, stresszelő (negatív érzelmek). Megmutatkozik, hol vannak egyensúlytalanságok a testben, hol szükséges a blokkolt energiaáramlást oldani. A kérdezgetés, oldás technikájában a kineziológus eszköztára széles, az egyéni megoldások tárháza napról napra bővülő. A kezelés célja, hogy a jelenbéli stresszek és azok múltbeli kapcsolódásai oldódjanak, elősegítve az öngyógyító mechanizmusok működését.
 
Manuális izomtesztelési biofeedback technika, avagy a kineziológia keletkezésének történetéről

Köztudott, hogy stressz hatására izmaink önkéntelenül összehúzódnak, izomgörcsök keletkezhetnek. A feszes izomzat következtében különböző izomfájdalmak léphetnek fel: leggyakrabban a fej, a nyak és a hát területét érintve. Az izomfeszülés mérhető az EMG-elektromiogram készülékkel, de műszermentesen, egyszerű kézi technikaként 1964 óta vált lehetővé. Dr. George Goodheart, amerikai kiropraktőr (csontkovács) alkalmazott először manuális izomtesztelési biofeedback technikát. (A biofeedback biológiai visszacsatolás, visszajelzés a test működéséről.) Felfedezése azon a tapasztalati tényen alapul, hogy a görcsös-feszes izom okozta fájdalom megszüntetéséhez nem elegendő a problémás izom(csoport) kezelése, szükséges az ellenpár izomtónusának helyreállítása is. Egy új rendszer született, amelyet Alkalmazott Kineziológia néven ismerünk. Az 1973-ban létrejött intézetet - Internacional College of Applied Kinesiology (ICAK) - Goodheart doktor hozta létre.

A három fő ág

1. Goodhart dr. első tanítványainak egyike dr. John F. Thie szintén kiropraktőr, aki azonnal felismerte a manuális izomtesztelés biofeedback technikájának nagyszerűségét és lelkes alkalmazója lett. Legfőbb célnak az ismeretek széles körben való megismertetését tekintve összeállította a Gyógyító Érintés, azaz a Touch for Health rendszerét. Olyan biztonságos módszerek megismertetése fűződik nevéhez, amelyek alkalmazásával az emberek saját belső öngyógyító erői kibontakoznak. Egészleges (holisztikus) szemléletű egészségmegőrző rendszerének része az egészség-struktúra-táplálkozás háromszöge: melyben hangsúlyt kap a test-lélek-szellem összetartozása. Testi működésünket befolyásolja, sőt meghatározza mentális és emocionális állapotunk. Szükséges az odafigyelést megtanulnunk: érezni testünk működésének változásait; meglelni az összefüggéseket, aminek talaján a változás létre jön és megtalálni az életerő szabad áramlásának visszaállításához vezető utat. Lehetőségünk és felelősségünk, hogy a TFH által kínált tudást alkalmazva kezünkbe vegyük egészségünk, boldogságunk kulcsát. Felhívja figyelmünket arra is, hogy valamennyien felelősek vagyunk egymásért. John F. Thie szerint már a kisgyermekeket meg kellene tanítanunk azokra a bevált, egyszerű technikákra-módszerekre, amelyekkel segíteni tudnak magukon és a másikon. A „Gyógyító érintés” a gyökér, ami nemcsak keletkezésének időbeliségére, de megkerülhetetlenségére is utal. Minden később születő kineziológiai ág épít rá és tovább visz tapasztalatokat belőle.

2. Az 1972-ben létrejött One Brain>Egy(séges) Agy  a két agyfélteke integrált, kiegyensúlyozott működésére irányulón - leginkább az érzelmi stresszek oldásával foglalkozik. Újabb elnevezése a Three in One Concepts>Három az Egyben - utal arra, hogy a test-lélek-szellem harmonikus együttműködésének elősegítésén fáradozik. Három szülőatyja: Gordon Stokes, Daniel Whiteside és Candace Callaxay. Fő célkitűzésük, hogy megélhessük a választás szabadságát; szabadon döntsünk, ne a múltbeli negatív emlékek tudattalan befolyása vezéreljen. Ezért rendszerük különböző stressz-oldó technikákat alkalmaz: a feltárt negatív érzelmek beidegződéseivel szembesülve újfajta tudatosságot teremtünk, hatékony, konstruktív probléma- megoldásokkal ismerkedünk meg.

Jelenbeli problémáink okai a múltban gyökereznek. Kor-regresszióval megkereshető hol rejtőzik a probléma gyökere: saját életünkben a fogantatástól kezdődően, vagy az előző generációkéban. A kor-regresszióban elvégzett oldásokkal mélyrehatóbb változást érhetünk el. Szembesülve az elődeinktől mintaként kapott stressz-kezelési technikáink hátrányaival, kommunikációs nehézségeinkkel - jövőbeli tudatos választásainkat a múlt tudattalan terhei szükségszerűen már nem terhelik. Fontos, hogy elvégezzük az otthonra kapott feladatokat! A (mozgásos) gyakorlatok végzése elengedhetetlen ahhoz, hogy a közös munka során létrejött integrált állapot tartóssá váljon. Különböző tanulási nehézségek esetén is érdemes az „Egy(séges) Agy” rendszerével dolgozó kineziológus segítségét kérnünk: hiszen munkája középpontjában a diszlekszia és mindennemű tanulási nehézséggel küszködő megsegítése áll.

3. Az Edu-K, vagy Brain-Gym a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek nyújt hatékony lehetőséget. Terápiás célú mozgásgyakorlatokkal az integrált agyműködést elősegítve növelhető a tanulási hatékonyság, javítható az érzékszervek működése. A dr. Paul Dennison féle gyakorlatokkal a látás-hallás energetikailag kiegyensúlyozódik és a két agyfélteke együttműködése fejlődik. Iskolai keretek között is jól alkalmazhatók az egyszerű, kis helyigényű mozgásos feladatok. Beépítve a mindennapi rutinba - segít kiküszöbölni korunk gépesített, inger-gazdag jellegéből következő negatív hatásokat. Hatékony eszközt ad a gyermekek kezébe, felelősségvállalásra ösztönöz.

Összefoglalva

Bár a máig eltelt idő alatt számos speciális ága alakult ki a kineziológiának, a kineziológiai szakvizsga anyagát a három alaprendszer képezi. Magyarországon valamennyi ETI vizsgával rendelkező kineziológus a három alapirányzatból átfogó elméleti tudással rendelkezik, s a fentebb felsoroltak valamelyikéből gyakorlati vizsgát is tett. Az összes rendszer eszköze az izomtesztelés, gondolkodásuk kiindulópontja a test-lélek-szellem egységébe vetett hit. Közös cél az elszenvedett negatív érzelmi stresszek okozta akadályok megszüntetésével a szabad energiaáramlás elősegítése. Mindezt a két agyfélteke integratív működését támogató eszközökkel érik el. Mivel a kineziológia komplex személyiségfejlesztő és stressz-kezelő módszer, így alkalmazóinak eszköztára kibővül egyéni életútjuk tapasztalataival, képzettségeik- ismereteik színes tárházával.
 
Szerző: Bukovinszky Mária - kineziológus
www.kepesseg.com
 

A Világ Tanítói

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Ajaib Singh
Prabhupada
Ching Hai
Steiner
Kriyananda

Barátaink

Siddhartha.hu
Santmat
Kepesseg
Body Talk